Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters


Поштова листівка з фотографією М. Грушевського, датована 1917 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 489, арк. 3.Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про М. Грушевського та інших українських соціал-революціонерів”  (витяг із протоколу засідання Політбюро). 26 квітня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 92, 95.Лист М. Грушевського до Українських громад Канади щодо надсилання його праць з історії України. 11 грудня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 106, арк. 140.Лист М. Грушевського Д. Антоновичу. 2 квітня 1923 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 7, арк. 3-4 та зв.Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про професора М. Грушевського”  (витяг із протоколу засідання Політбюро). 2 листопада 1923 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 40, арк. 146 та зв.Лист вояків Армії УНР В. Шевченка, Є. Маланюка, М. Россіневича М. Грушевському в зв’язку з його від’їздом до України. 29 січня 1924 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 351, арк. 1 та зв.Витяг із листа М. Грушевського до учасників його ювілейного свята 3 жовтня 1926 року. 4 жовтня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2257, арк. 98, 99, 102.Лист М. Грушевського С. Смаль-Стоцькому. 17 квітня 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 242, арк. 144 та зв.Лист завідувача відділу агітації та пропаганди ЦК ВКП(б) О. Криницького у відділ агітації та пропаганди ЦК КП(б)У про термінове розгортання агітаційної кампанії в пресі та в суспільно-наукових організаціях щодо кандидатів до Всеукраїнської академії наук. 29 вересня 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2705, арк. 26.Постанова Ради Народних Комісарів УСРР “Про похорони академіка М. Грушевського та призначення його сім’ї персональної пенсії”. 25 листопада 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6463, арк. 26.Оголошення про захід із вшанування пам’яті М. Грушевського та стаття “Загальна хроніка. На пошану М. Грушевського”, опубліковані в часописі “Український тижневик” (Прага). 24 грудня 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 45, арк. 15.Запрошення Українського академічного комітету при Міжнародній комісії для інтелектуальної співпраці при Лізі Націй на захід із вшанування пам’яті М. Грушевського. Січень 1935 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 18, арк. 94зв.-95.Витяг із протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У щодо питання “Про ювілей М. Грушевського”. 7 вересня 1936 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 6, арк. 33.