Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters
Верховна Рада України Президент України Урядовий портал Міністерство юстиції України Державний комітет архівів України Головне управління державної служби України Головне управління державної служби України

Aрхівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання: Збірник наукових праць // Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Державний архів Служби безпеки України. Ред. кол.: Р.Я. Пиріг (голова) та ін. – К., 1998. – 161 с.


Використання архівно-слідчих справ громадян, репресованих у 1920-1950-ті рр.: Методичні рекомендації // Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний архів громадських об’єднань України. Упоряд.: О.В. Гранкіна, Д.В. Омельчук, Н.П. Московченко. – К., 1997. – 34 с.


Власенко С.І. Документи колишніх репресивних органів УРСР в Центральному державному архіві громадських об’єднань України: надходження, забезпечення збереженості, використання // The Documentation of Communist Security Authorities. Materials of the International Conference Warsaw, 4-5 October 2012. – Warszawa, 2014. – 328 p. – Р. 193-206.

Власенко С.І. Знахідка у фондах ЦДАГО України: Хрещатик у роки нацистської окупації // Архіви України. – 2011. – № 6. – С. 174-178.

Власенко С.І. Листи Олександра Шумського із заслання (із фондів ЦДАГО України) // Архіви України. – 2011. – № 5 – С. 165-168.

Кентій А.В. Доля племінниці Степана Бандери (огляд архівно-слідчої справи Л. Возняк-Лемик) // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 109-118.

Кентій А.В. До історії Листопадового рейду 1921 р. частин Армії УНР під командуванням Ю. Тютюнника в Україну (документи ЦДАГО України про долю групи учасників рейду) // Архіви України. – 2008. – № 3-4. – С. 124-134.

Кентій А.В. Листопадовий 1921 року рейд Ю. Тютюнника в Україну (Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України) // Архіви України. – 2002. – № 1-3. – С. 187-193.

Гранкіна О. “Репресувати на підставі наказу наркома внутрішніх справ СРСР…” // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – К., 1999. – Вип. 1/2(10/11). – С. 208-223.

Гранкіна О. Архівно-слідчі справи другої половини 1937 року щодо представників національних меншин України. Джерелознавчий аналіз складу документів // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – К., 1998. – Вип. 1-2(6-7). – С. 174-183.

Гранкіна О. Деякі аспекти джерелознавчого аналізу архівно-слідчих справ репресованих у 1920-х – 1950-х рр. у СРСР // Український історичний журнал. – 1997. – № 4(415). – С. 49-57.

Акулов М., Гранкіна О., Омельчук Д. Архівно-слідчі справи репресованих (20-ті – 50-ті рр.) як історичне джерело: методика використання // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1997. – Т. 2. – С. 33-39.

Журжа І.В. Під пильним наглядом влади. [До 140-ї річниці Олександра Грушевського] // Голос України. – 12 серпня 2017 р. – С. 9.

Бажан О.В. Співчувала арештованим, отримала 10 років в’язниці. [До Дня пам’яті жертв політичних репресій] // Голос України. – 20 травня 2017 р. – С. 8.

Бажан О.В. Академік Євген Тимченко: “Прошу тільки про одне…” // Голос України. – 12 листопада 2016 р. – С. 15.

Власенко С.І. “Мені моя Вітчизна сниться щоночі…”. До 110-ї річниці з дня народження Івана Багряного // Голос України. – 4 жовтня 2016 р. – С. 10.

Бажан О.В. Зламані долі. [До Дня пам’яті жертв політичних репресій] // Голос України. – 14 травня 2016 р. – С. 12.

Бажан О.В. “Все життя гумористом! Господи! Збожеволіти можна від суму!” (до 125-ї річниці від дня народження Остапа Вишні) // Голос України. – 13 грудня 2014 р. – С. 12.

Паланичка К.М. Залишався Українцем. [До 135-річчя від дня народження Олександра Грушевського] // Сільські вісті. – 11 грудня 2012 р. – С. 3.

Власенко С.І. Патріотизм ціною життя. Минуло 120 років від дня народження Олександра Шумського // Сільські вісті. – 24 грудня 2010 р. – С. 2.