Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters
Верховна Рада України Президент України Урядовий портал Міністерство юстиції України Державна архівна служба України Національне агентство України з питань державної служби

Рус    


Відділ формування НАФ і діловодства

начальник відділу

Бабіна Наталія Вікторівна

тел. 285-53-43

 • координує діяльність політичних партій і громадських об’єднань України з питань архівної справи і діловодства;
 • організовує роботу, пов’язану з проведенням експертизи цінності документів політичних партій і громадських об’єднань, внесенням їх до складу Національного архівного фонду або вилученням з нього;
 • здійснює діяльність щодо нормативно-правового, науково-методичного та інформаційного забезпечення архівних підрозділів та діловодних служб політичних партій і громадських об’єднань, що зберігають профільні документи;
 • веде роботу з власниками документів особового походження, або уповноваженими ними установами чи особами, щодо передання цих документів на договірних засадах на зберігання до архіву.

Відділ забезпечення збереженості та обліку документів

начальник відділу

Іщук Анжела Володимирівна

тел. 284-95-32

 • забезпечує створення і дотримання оптимальних умов та режимів зберігання документів;
 • здійснює комплекс робіт щодо раціонального розміщення документів у сховищах, контролю за їх наявністю, створення страхового фонду на документи й фонду користування ними;
 • вживає заходів щодо забезпечення цілісності документальних комплексів і запобігання втратам документів;
 • проводить облік документів Національного архівного фонду, що передбачає визначення і відображення в облікових документах кількості, складу і стану документів.

Відділ використання інформації документів

начальник відділу

Власенко Світлана Іванівна

тел. 285-74-05

 • здійснює популяризацію ретроспективної інформації документів Національного архівного фонду, що зберігаються в архіві;
 • виконує тематичні, біографічні, фактографічні та соціально-правові запити громадян, організацій чи установ як України, так і з-за кордону;
 • надає документи дослідникам та іншим користувачам документної інформації для ознайомлення у читальному залі архіву;
 • організовує ініціативне інформування, демонстрацію виставок документів, підготовку документальних видань, статей і добірок документів у наукових виданнях та ЗМІ, бере участь у радіо- і телепередачах, зйомках документальних фільмів, проводить оглядові екскурсії за документами архіву тощо.

Реставраційна майстерня

завідувач майстерні

Котик Тетяна Олександрівна

тел. 285-75-64

 • виконує роботи з реставрації та ремонту документів;
 • здійснює оправлення і брошурування документальних комплексів;
 • бере участь у роботі зі створення фонду користування документами та відновлення інформаційного змісту документів зі згасаючими текстами.

Сектор управління персоналом

завідувач сектору

Сичевська Людмила Петрівна

тел. 286-05-07

 • здійснює забезпечення управлінської діяльності в архіві;
 • розробляє пропозиції щодо кадрового поповнення архіву, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників архіву, організовує їх регулярне навчання, оформлює проходження державної служби та трудові відносини;
 • організовує загальний контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, правил охорони праці й техніки безпеки, протипожежного захисту, вимог законодавства про працю, державну службу та боротьбу з корупцією в архіві.

Фінансово-економічний сектор

завідувач сектору

Яценко Наталія Миколаївна

тел. 285-50-69

 • забезпечує ефективне і раціональне використання бюджетних асигнувань та матеріальних ресурсів;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення фінансування, організації оплати праці, планування і звітності бухгалтерського обліку;
 • забезпечує необхідною фінансовою документацією і грошовими ресурсами планові заходи та роботи, що здійснюються архівом.

Технічно-господарський відділ

завідувач відділу

Кукла Володимир Мечиславович

тел. 285-50-69

 • забезпечує господарську діяльність архіву;
 • здійснює заходи щодо утримання в належному санітaрному та протипожежному стані приміщень архіву та прилеглих територій;
 • займається матеріально-технічним забезпеченням діяльності архіву.