Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Рус    

Описи

Картотеки

 • Питання, розглянуті на засіданнях Політбюро, Оргбюро та Секретаріату ЦК Компартії України (1919-1991 рр.) (фонд 1)
 • Питання, розглянуті на засіданнях Бюро та Секретаріату ЦК ЛКСМУ (1919-1964 рр.) (фонд 7)
 • Друга світова війна у документах ЦДАГО України (1939-1945 рр.)
 • Політичні партії та організації України (початок ХХ ст.)
 • Учасники партизанського руху періоду Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (Український штаб партизанського руху, партизанські з’єднання, окремі партизанські формування)
 • Особи, репресовані органами ДПУ-НКВС-КДБ у 1920-1950-ті роки по м. Києву та Київській області (фонд 263)
 • Учасники заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (фонд 1, 7)

Довідники

Загальні по фондах архіву

Тематичні по фондах архіву

Покажчики та огляди фондів

Загальні довідкові публікації про архів та його фонди

 • Центральний державний архів громадських об’єднань України // Архівні установи України: Довідник. Т. 1: Державні архіви / Держ. ком. архівів України, УНДІАСД; Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. – К., 2005. – С. 67-77;
 • Центральний державний архів громадських об’єднань України // Архіви окупації. 1941-1944 / Держ. ком. архівів України, Упоряд. Н. Маковська. – К., 2006. – С. 60-68;
 • Центральный государственный архив общественных объединений Украины // Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева. Путеводитель. – К., 2006. – С. 307-332;
 • Центральний державний архів громадських об’єднань України // Архіви України: Путівник / Держ. ком. архівів України, УНДІАСД; За заг. ред. І. Б. Матяш. – К., 2007. – С. 14-17;
 • Центральний державний архів громадських об’єднань України // Енциклопедія історії України. – Т. 10. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 2013. – С. 460-461.

 • Лозицький В. С. Дослідження проблем єврейської генеалогії за документами державних архівів України // Архіви України. – 1994. – № 1-6. – С. 73-84;
 • Lozytsky V. Sources for Jewish Genealogy in the Ukrainian Archives // Avotaynu: The International Review of Jewish Genealogy. – 1994. – Vol. 10, № 2. – P. 9-14;
 • Кентій А. В. Джерела з історії ОУН-УПА у фондах державних архівів України // Документи з історії національно-визвольного руху в Україні ХХ століття: Інформ. бюлетень / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Голов. арх. упр. при КМ України. – К., 1995. – Вип. 1. – С. 18-22;
 • Фонди з історії Української повстанської армії в державних архівосховищах України. – Вип. 1. Анотований покажчик фондів УПА (1942-1946 рр.) / Голов. архів. упр. України; НАН України. Ін-т історії України; Авт. кол.: Г. Папакін, О. Вовк, З. Яцишин. – К., 1999. – С. 31-34;
 • Фонди з історії Української повстанської армії у державних архівосховищах України. – Вип. 2. Анотований покажчик фондів партійних органів УРСР, в яких відбилася боротьба з УПА / Голов. архів. упр. України; НАН України. Ін-т історії України; Упоряд.: Г. В. Папакін. – К., 2000. – 48 с.;
 • Пиріг Р. Я. Документи з історії голоду у фондах архівосховищ України // Український історичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 82-94.