Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Цей електронний ресурс створений на базі платформи «Archium» і спрямований на реалізацію системних завдань інформатизації та автоматизації архівної справи. Він дозволяє у режимі онлайн ознайомлюватися з довідковим апаратом і цифровими копіями документів Національного архівного фонду, які зберігаються в ЦДАГО України.

Ресурс містить інформацію про фонди, описи та справи, а інтерактивні покажчики є аналогами карткових каталогів, традиційних тематичних покажчиків тощо. Відповідні групи фондів об’єднано під рубриками путівника по архіву, а перелік фондів можна переглядати за прямим та зворотнім порядком номерів, хронологією або в алфавітному порядку назв. Результати повнотекстового пошуку відображаються окремо за фондами (пошук у назвах, історичних довідках, анотаціях), описами (у назвах), справами (у заголовках), покажчиками.

Наразі представлено повнотекстову інформацію на понад третину усіх фондів архіву, серед яких найбільш запитувані документи фондів політичних партій періоду Української революції 1917-1921 рр. та часів незалежності України, радянського партизанського руху опору періоду Другої світової війни тощо.

Також, презентовано оцифровані справи з найоб’ємнішого фонду архіву – ф.1 «Центральний комітет Комуністичної партії України (ЦК КПУ), м. Київ (1918-1991)». Серед них:

- документи, віднесені до категорії унікальних – 11 документів у 19 справах (ф.1, оп.1, спр. 2, 4, 15, 32, 33, 35, 42, 43, 59, 97, 98, 99, 118, 131, 134, 135, 136, 137, 138);

- протоколи та стенограми засідань Політбюро ЦК КП(б)У/КПУ, що об’єднані в онлайн-проєкт «Управлінські рішення політичного керівництва України. 1919-1991 рр.» (постійно доповнюється).

До частини справ із протоколами засідань Політбюро ЦК КП(б)У складено предметний, іменний та географічний покажчики (до спр. 5 – на рівні оцифрованих аркушів справи).

Цифрові копії документів відображаються в зручному переглядачі. У разі відсутності зображень, справи до читального залу архіву можна замовити онлайн в особистому кабінеті (потрібна попередня реєстрація); цей сервіс також дозволяє відстежувати статус замовлень та переглядати архів замовлень.


Звертаємо увагу!

Описи документів подаються у перекладі українською мовою згідно з оригінальними назвами документів/справ, сформованих в архіві у різні часи.

Іменний покажчик складений із застосуванням принципу української транслітерації та з урахуванням особливостей написання даних особи в оригіналах документів.

Наголошуємо, що для коректного посилання на документи потрібно використовувати архівну нумерацію, а не номер зображення в інтерфейсі перегляду цифрових зображень.


Ресурс регулярно поповнюватиметься новим контентом. Про всі новинки його подальшого розвитку ми будемо оперативно інформувати.

Запрошуємо до перегляду та користування – http://cdago.org.ua

Платформа «Archium»