Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Куренівська трагедія в м. Києві 13 березня 1961 року


  

Виставка розкриває видову палітру документів ЦДАГО України про аварію в районі Куренівки м. Києва та дозволяє висвітлити її обставини й наслідки, реакцію населення, заходи влади з ліквідації завданої шкоди та руйнувань, розслідування причин аварії, спроби закордонних ЗМІ отримати бодай якусь інформацію про неї. Як свідчать архівні документи, за радянської влади ця подія оцінювалась як “аварія”, “затоплення і руйнування” вулиці ім. Фрунзе та інших вулиць Подільського району внаслідок прориву лавини рідкої пульпи, якою наповнювали рови Бабиного Яру. Про реальні наслідки цієї техногенної катастрофи, що призвела до численних жертв, не говорилося. Документи про неї були зосереджені в особливому секторі ЦК Компартії України у так званій “таємній частині”. Більшість із них в даній виставці подається вперше.


  

Аварія та її наслідки


                                          

Довідки №№ 1-10 секретаря ЦК Компартії України І. Казанця в Президію ЦК КПУ про перебіг аварії та проведену роботу з ліквідації наслідків затоплення та руйнувань у районі вулиці ім. Фрунзе Подільського району м. Києва. 14-25 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5358, арк. 22-23, 19-20, 25-26, 30-31, 33, 36, 39, 40, 41-42, 53-54.


 

Текст першого повідомлення Урядової комісії про обсяг пошкоджень внаслідок аварії в районі Куренівки м. Києва та хід їх ліквідації, переданого по радіо 16 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5358, арк. 27-28.Текст другого повідомлення про аварію в районі Куренівки м. Києва, переданого по радіо 18 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5358, арк. 35.


  

Постанова ЦК Компартії України та Ради Міністрів УРСР “Про заходи з ліквідації наслідків затоплення і руйнувань в районі Куренівки м. Києва”. 20 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 3323, арк. 118-120.


                                      

Фотографії з місць аварії в районі Бабиного Яру в м. Києві 13 березня 1961 року з альбому, надісланого до ЦК Компартії України 25 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5361, арк. титул, 2-17 та зв.


       

Свідчення очевидців аварії на вулиці ім. Фрунзе в районі Бабиного Яру Подільського району м. Києва. Березень 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5359, арк. 29-31, 33-34.


 

Лист членів Технічної експертної комісії в Прокуратуру УРСР щодо результатів огляду місця аварії в районі Бабиного Яру 13 березня 1961 року, надісланий прокурором УРСР Д. Панасюком секретарю ЦК Компартії України І. Казанцю, та супровідний лист до нього. 6, 7 квітня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5358, арк. 4, 5.


  

Доповідна записка спеціальної комісії Держбуду УРСР із спостереження за станом гідровідвалів Бабиного Яру в будівельний відділ ЦК Компартії України про рекомендації технічної експертизи Прокуратури УРСР по Бабиному Яру. 18 квітня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5358, арк. 7-9.


Розслідування причин аварії


                                                       

Протокол засідання Державної експертної комісії із встановлення причин аварії на гідровідвалі в Бабиному Яру з додатками. 15 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5360, арк. 2-10.


   

Протокол засідання Державної експертної комісії із встановлення причин аварії на гідровідвалі в Бабиному Яру. 16 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5360, арк. 11-14.


               

Висновок експертної комісії з питання про причини виносу розрідженого ґрунту із відвалів у Бабиному Яру. 20 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5359, арк. 6-15.


       

Довідка прокурора УРСР Д. Панасюка про розслідування кримінальної справи по факту аварії з людськими жертвами 13 березня 1961 року в Подільському районі м. Києва, надіслана до ЦК Компартії України. 22 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5358, арк. 47-51.


     

Проект повідомлення Урядової комісії про завершення розслідування причин аварії намитих земляних мас у Бабиному Яру та про заходи з ліквідації наслідків затоплення і руйнувань в районі Куренівки м. Києва, переданого до ЦК КПРС 28 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5358, арк. 15-17.


Відлуння аварії за кордоном


  

Повідомлення директора РАТАУ І. Хворостяного секретарю ЦК Компартії України І. Казанцю про телефонну розмову кореспондента ТАРС З. Ліпавського з американським посольством у Москві щодо аварії в районі Бабиного Яру. 25 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5358, арк. 55.


    

Інформація радіостанції “Свобода” від 27 березня 1961 року про події в районі Куренівки в м. Києві, надіслана Комітетом по радіомовленню і телебаченню при Раді Міністрів УРСР до ЦК Компартії України, та супровідний лист до неї. 28 березня 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5358, арк. 56, 57.