Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

База  даних  “Український мартиролог ХХ ст.”  містить  стислу  інформацію  про  жертви  політичних  репресій  1920-1950-х років: фотопортрет або кілька фотографій (за наявністю), ім’я репресованого, дати життя, коротка характеристика роду занять та відомості щодо реабілітації, посилання на архів, де зберігаються архівні кримінальні справи й інші дотичні матеріали. ЦДАГО України представлений документами з фонду № 263 “Колекція позасудових справ реабілітованих (1918-1950)”.

Станом на 11.08.2022 до бази внесено інформацію стосовно стосовно 8982 осіб за документами ЦДАГО України.

Архівні кримінальні справи репресованих, що є джерельною базою наповнення “Українського мартирологу ХХ ст.”, відображають різні періоди репресивної політики радянської тоталітарної системи і, відповідно, мають різний рівень відбиття інформації у документах про громадян, які постраждали внаслідок репресій.

Наводимо приклади різноманітності архівних кримінальних справ:

№ 5338 – колективна справа 1921 року за звинуваченням у “контрреволюційній діяльності, що полягала в службі Врангелю”;

№ 49425 – справа 1938 року стосовно чотирьох осіб, засуджених до розстрілу за “участь у контрреволюційній повстанській організації, яка ставила за мету повалення радянської влади збройним шляхом”.

Цифрові копії справ розміщено на вебсайті ЦДАГО України в рубриці “Фонд 263 “Колекція позасудових справ реабілітованих”.