Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

 На виставці представлені документи із фондів ЦДАГО України, які відтворюють щоденну хронологію подій протягом 30 днів до проголошення незалежності України. Це постанови керівних органів Центрального комітету Комуністичної партії України (Політбюро та Секретаріату), інформаційні довідки та повідомлення відділів ЦК КПУ, листи обласних партійних комітетів, а також документи українських політичних партій та об’єднань (Народного Руху України, Демократичної партії України, Української Республіканської партії, Ліберальної партії України). Вони містять інформацію про суспільно-політичне, економічне, соціальне та культурне життя в республіці впродовж 26 липня – 24 серпня 1991 року.


26 липня 1991 року


Повідомлення відділу гуманітарних проблем та відділу по зв’язках з Радами, політичними і громадськими організаціями Центрального комітету Комуністичної партії України в ЦК КПУ про проєкт Конституції України, витяги з проєкту та пояснювальна записка до нього. 26 липня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 11, спр. 2316, арк. 1, 5-7, 2-3.


27 липня 1991 року


Інформаційна довідка відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України про оперативну обстановку в республіці станом на 10 годину 27 липня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2976, арк. 114-115.


28 липня 1991 року


Газета Української Республіканської партії “Самостійна Україна”, № 9 за липень 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 271, оп. 2, спр. 6, арк. 13-15 та зв.


29 липня 1991 року


Постанова Секретаріату ЦК Компартії України “Про основні заходи з організаційного та пропагандистського забезпечення найважливіших політичних кампаній”. 29 липня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 11, спр. 2311, арк. 13-23.Постанова Секретаріату Центрального комітету Ленінської комуністичної спілки молоді України      “Про спеціальний приз ЦК ЛКСМУ (МДС) переможцю фестивалю “Червона рута”. 29 липня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 18, спр. 2273, арк. 60.


30 липня 1991 року

Інформаційна довідка відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України про оперативну обстановку в республіці станом на 9 годину 30 липня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2976, арк. 118.


Лист членів Народного Руху України, членів організаційного комітету походу “Козацькими шляхами” М. Поровського, І. Драча та І. Деркача прем’єр-міністру УРСР В. Фокіну та державному міністру з питань оборони, національної безпеки і надзвичайних ситуацій УРСР Є. Марчуку про проведення свята Козацької слави в с. Капулівка Нікопольського району. 30 липня 1991 р.

ЦДАГО україни, ф. 270, оп. 1, спр. 120, арк. 46.Повідомлення ідеологічного відділу ЦК Компартії України в ЦК КПУ про тактику дій партійних комітетів щодо процесів, пов’язаних з національно-духовним відродженням, спроб опозиційних сил використати їх в пропагандистських і антикомуністичних цілях. 30 липня 1991 р. Повідомлення ідеологічного відділу    ЦК Компартії України в ЦК КПУ про тактику дій партійних комітетів щодо процесів,    пов’язаних з національно-духовним відродженням, спроб опозиційних сил використати їх в пропагандистських і  антикомуністичних цілях. 30 липня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 11, спр. 2315, арк. 127-130.31 липня 1991 року


Лист заступника міністра юстиції УРСР В. Стефанюка голові Національної Ради Демократичної партії України Ю. Бадзьо щодо внесення доповнення до Статуту ДемПУ. 31 липня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 272, оп. 1, спр. 31, арк. 48.   Лист секретаря Львівського обласного комітету Компартії України В. Секретарюка в ЦК КПУ про    суспільно-політичну ситуацію на Львівщині. 31 липня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2900, арк. 111-112.


1 серпня 1991 року


Інформаційна довідка відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України про оперативну обстановку в республіці станом на 8 годину 1 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2976, арк. 120.


2 серпня 1991 року


Повідомлення відділу організаційно-партійної і кадрової роботи та відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України в ЦК КПУ про політичне та соціально-економічне інформування. 2 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 11, спр. 2315, арк. 123.


3 серпня 1991 року


Протокол засідання ініціативного організаційного комітету зі створення Ліберальної партії України. 3 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 317, оп. 1, спр. 2, арк. 2-4.


4 серпня 1991 року


Витяги з щотижневого інформаційного бюлетеня Ради Львівської обласної організації Української Республіканської партії “Львівські новини” (випуск № 32 від 7 серпня 1991 року) із повідомленнями про події 4 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 271, оп. 2, спр. 10, арк. 23, 26-29, 31.


5 серпня 1991 року


Лист головнокомандувача військами Південно-Західного напрямку В. Осипова першому секретарю ЦК Компартії України С. Гуренку про проведення командно-штабного навчання органів управління Одеського військового округу з 17 по 23 серпня на території Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та Кримської АРСР. 5 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2973, арк. 72.


6 серпня 1991 року


Лист першого секретаря ЦК Компартії України С. Гуренка в ЦК КПРС з пропозиціями у зв’язку зі скликанням позачергового ХХІХ з’їзду КПРС. 6 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2896, арк. 285.


7 серпня 1991 року

                                      

Лист Секретаріату ЦК Компартії України першим секретарям Кримського республіканського, обласних і Київського міського комітетів КПУ щодо організаційно-партійної роботи. 7 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2896, арк. 290-297.


8 серпня 1991 року


Лист секретаря Львівського обласного комітету Компартії України А. Сітарчука в ЦК КПУ про акцію Української Республіканської партії проти Союзного договору. 8 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2906, арк. 127-128.


9 серпня 1991 року


Лист голови Національної Ради Демократичної партії України головам рад і первинних організацій ДемПУ про вибори Президента України. 9 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 272, оп. 1, спр. 5, арк. 47-49.


10 серпня 1991 року


Інформаційна довідка відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України про оперативну обстановку в республіці станом на 8 годину 10 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2908, арк. 160-161.Рішення Ради Київської крайової організації Української Республіканської партії щодо підготовки до проведення кампанії з виборів Президента України. 10 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 271, оп. 1, спр. 47, арк. 46.


11 серпня 1991 року


Витяги з щотижневого інформаційного бюлетеня Ради Львівської обласної організації Української Республіканської партії “Львівські новини” (випуск № 33 від 14 серпня 1991 року) із повідомленнями про події 11 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 271, оп. 2, спр. 10, арк. 34, 37-38, 40.


12 серпня 1991 року


Інформаційна довідка відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України про оперативну обстановку в республіці станом на 9 годину 12 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2908, арк. 162.Повідомлення начальника військ Західного прикордонного округу В. Губенка першому секретарю ЦК Компартії України С. Гуренку про обстановку на державному кордоні СРСР. 12 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2974, арк. 37-39.


13 серпня 1991 року


Повідомлення секретаря Київського обласного комітету Компартії України А. Кикотя в ЦК КПУ про хід виконання постанови Секретаріату ЦК КПУ “Про деякі заходи з посилення впливу Компартії України на соціально-політичну обстановку в республіці”. 13 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 11, спр. 2307, арк. 1-4.


14 серпня 1991 року


Повідомлення відділу ЦК Компартії України по зв’язках з Радами, політичними і громадськими організаціями в ЦК КПУ про прес-конференцію Руху та “Народної ради”, що відбулась 14 серпня в приміщенні Спілки письменників України. 14 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2906, арк. 130-131.


15 серпня 1991 року


Інформаційна довідка відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України про оперативну обстановку в республіці станом на 9 годину 15 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2976, арк. 129.


16 серпня 1991 року


Урядова телеграма ЦК КПРС в ЦК Компартії України про організацію роботи зі студентською молоддю. 16 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2924, арк. 187.Повідомлення секретаря Дніпропетровського обласного комітету Компартії України В. Драченка      в ЦК КПУ про свято “Козацька слава”, організоване координаційним комітетом Всеукраїнського культурологічного походу “Козацькими шляхами” на території Дніпропетровської області. 16 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2928, арк. 33-37.


17 серпня 1991 року


Інформаційна довідка відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України про оперативну обстановку в республіці станом на 10 годину 17 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2976, арк. 132-134.


18 серпня 1991 року


Повідомлення секретаря ЦК Компартії України А. Савченка в ЦК КПУ про категорування населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. 18 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2943, арк. 125-127.


19 серпня 1991 року


Постанова Секретаріату ЦК КПУ “Про лист ЦК Компартії України партійним комітетам республіки у зв’язку з введенням в країні надзвичайного стану”. 19 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 11, спр. 2311, арк. 194-197.Звернення об’єднаних демократичних сил Харкова до громадян України у зв’язку з подіями в Москві. 19 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф.272, оп. 1, спр. 41, арк. 11.Звернення Президії Національної Ради Демократичної партії України до Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з подіями в Москві. 19 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 272, оп. 1, спр. 31, арк. 67.


20 серпня 1991 року


Інформаційна довідка відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України про оперативну обстановку в республіці станом на 9 годину 20 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2908, арк. 166-167.


21 серпня 1991 року


Інформаційна довідка відділу соціально-економічної політики ЦК Компартії України про оперативну обстановку в республіці станом на 9 годину 21 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2976, арк. 136-138.Повідомлення відділу ЦК Компартії України по зв’язках з Радами, політичними і громадськими організаціями в ЦК КПУ про деякі питання діяльності опозиційних сил. 21 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2906, арк. 153-155.


22 серпня 1991 року


Постанова Політбюро ЦК Компартії України “Про поточний політичний момент”. 22 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 11, спр. 2280, арк. 5-6.Повідомлення прес-центру Тернопільського обласного комітету Компартії України в ЦК КПУ про зустріч 21 серпня депутатів обласної і міської рад народних депутатів з громадськістю м. Тернополя. 22 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2908, арк. 169-171.Лист секретаря Кримського республіканського комітету Компартії України Л. Грача першому секретарю ЦК КПУ С. Гуренку про видання щотижневого додатку «Таврія» до газети «Кримська правда» українською мовою. 22 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2930, арк. 278-279.


23 серпня 1991 року


Постанова Секретаріату ЦК КПУ “Про заяву Секретаріату ЦК Компартії України”. 23 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 11, спр. 2311, арк. 207-209.Лист міністра внутрішніх справ УРСР А. Василишина в ЦК Компартії України про прийняття рішення щодо необхідності департизації органів внутрішніх справ республіки. 23 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2896, арк. 338.


24 серпня 1991 року


Текст телефонограми Президії Національної Ради Демократичної партії України з пропозиціями гасел для розмноження в регіонах у зв’язку з проголошенням незалежності України. 24 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 272, оп. 1, спр. 31, арк. 72.


Виставка документів ЦДАГО України “До Дня незалежності України”