Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

                                                            “Завдяки історичній пам’яті людина стає особистістю, народ – нацією, країна – державою” – М.С. Грушевський.


Документи про Михайла Сергійовича Грушевського – історика, державного, політичного та громадського діяча, голову Української Центральної Ради – зберігаються в різних фондах ЦДАГО України. Це дозволяє глибше розкрити віхи життя видатного українця, простежити його діяльність та роль в історії України.

Виставка структурована відповідно до основних  життєвих  етапів  Михайла Грушевського – події  національно-визвольних   змагань   1917-1918 років,   еміграція  в   1919-1924 роках   та   перебування   в   радянській   Україні 1924-1934 роках. Презентовані документи висвітлюють його державницьку діяльність на посаді голови Української Центральної Ради, громадсько-політичну та творчу діяльність закордоном, академічну діяльність в Українській СРР.

Вперше у виставці комплексно презентується наявна в ЦДАГО України епістолярна спадщина Михайла Грушевського – його листування періоду еміграції.


На чолі Української Центральної Ради УНР

(березень 1917 р. – квітень 1918 р.)


Поштова листівка з фотографією М. Грушевського. 1917 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 489, арк. 3.Відозва Української Центральної Ради до українського народу. 9 березня 1917 р.

ЦДАГО України, ф. 57, оп. 2, спр. 120, арк. 6.Перший номер офіційного друкованого органу Української Центральної Ради “Вісті з Української Центральної Ради у Києві”. 19 березня 1917 р.

ЦДАГО України, ф. 57, оп. 2, спр. 120, арк. 7 та зв.Текст статті М. Грушевського “Велика хвиля”, опублікованої в № 1 газети “Нова Рада”. 6 квітня 1917 р.

ЦДАГО України, ф. 57, оп. 2, спр. 120, арк. 9 та зв.Стаття “Крути” – витяг із промови голови Української Центральної Ради М. Грушевського на похороні загиблих під Крутами 19 березня 1918 року, опублікований у часописі Союзу українських  провінціальних організацій в Чехословаччині “Український самостійник” (м. Ліберець). Лютий 1936 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 46, арк. 11.


Період еміграції (березень 1919 р. – березень 1924 р.):

громадська та політична діяльність


Звернення представників Комітету незалежної України (голови М. Грушевського та секретарів Д. Ісаєвича і М. Лозинського) до народів цивілізованого світу в зв’язку з передачею до Польщі Східної Галичини. 15 січня 1920 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 48, арк. 1-3.Лист Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів за підписом М. Грушевського та О. Жуковського, надісланий члену ЦК КП(б)У В. Затонському. 19 липня 1920 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 194, арк. 33-37.


Період еміграції (березень 1919 р. – березень 1924 р.):

наукова та публіцистична діяльність


Стаття М. Грушевського “Українські стародруки”, опублікована в бібліографічному часописі Об’єднання українських видавців “Книга” (м. Відень). 1920 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 99, арк. 1зв., 2 та зв.Лист М. Грушевського до українських громад Канади щодо надсилання його праць з історії України. 11 грудня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 106, арк. 140.Статті Д. Антоновича про праці М. Грушевського “Ілюстрована історія України”, “Історія України”, “Про старі часи на Україні” та “Всесвітня історія”, опубліковані в бібліографічному часописі Об’єднання українських видавців “Книга” (м. Відень). 1920 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 99, арк. 9 та зв., 10 та зв.Витяги із бібліографічного часопису Об’єднання українських видавців “Книга” (м. Відень) з короткою довідкою про М. Грушевського та про його праці. 1920 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 99, арк. 16зв., 27, 39зв.        Витяг із каталогу видавництва “Чайка” (Київ–Відень–Львів) з переліком праць М. Грушевського.         1921-1923 рр.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 93, арк. 1, 15зв.Стаття В. Дорошенка “Критика і бібліографія” про працю М. Грушевського “Історія української літератури” (К., 1923), опублікована в газеті “Діло” (м. Львів). 17 листопада 1923 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 63, арк. 17зв.-18.Витяги із каталогу книжкових зібрань Української бібліотеки ім. С. Петлюри (м. Париж) з переліком праць М. Грушевського. 1939 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 499, арк. 10, 11, 69.


Процес повернення в Україну

(березень 1924 р. – листопад 1934 р.)


Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про повідомлення О. Шумського щодо бажання М. Грушевського виїхати в Україну” (витяг із протоколу засідання Політбюро, питання № 5). 25 січня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 13.Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про М. Грушевського та інших українських соціал-революціонерів” (витяг із протоколу засідання Політбюро, питання № 19). 26 квітня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 92, 95.Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про групу М. Грушевського” (витяг із протоколу засідання Політбюро, питання № 9). 30 січня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 29, арк. 35 та зв.Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про професора М. Грушевського” (витяг із протоколу засідання Політбюро, питання № 9). 2 листопада 1923 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 40, арк. 146 та зв.Лист вояків Армії УНР В. Шевченка, Є. Маланюка, М. Россіневича та інших до М. Грушевського в зв’язку з його від’їздом в Україну. 29 січня 1924 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 351, арк. 1 та зв.


Академічна діяльність

у період березень 1924 р. – листопад 1934 р.


Лист Наркомату освіти УСРР до Всеукраїнської академії наук про приватні запити М. Грушевського до офіційних представників України з питань штатів ВАУН. 8 грудня 1924 р.

ЦДАГО України, ф.263, оп. 1, спр. 55475, т. 2, арк. 186.Лист М. Грушевського народному комісару освіти УСРР О. Шумському щодо організаційних питань його діяльності у Всеукраїнській академії наук. [Грудень 1924 р.].

ЦДАГО України, ф.263, оп. 1, спр. 55475, т. 2, арк. 184 та зв.-185.Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про повідомлення Л. Кагановича щодо розмови з А. Кримським,     М. Грушевським та О. Дорошкевичем” (витяг із протоколу засідання Політбюро, питання № 2). 26 червня 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 95.Постанова Політбюро ЦК КП(б)У (“окрема папка”) “Про статтю М. Грушевського”. 11 червня 1926 р.

ЦДАГО України, ф.1, оп. 16, спр. 5, арк. 80.Витяг із протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У (“окрема папка”) щодо питання “Про ювілей М. Грушевського”. 7 вересня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 6, арк. 33.Лист М. Грушевського до учасників його ювілейного свята 3 жовтня 1926 року. 4 жовтня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2257, арк. 98-102.


                                        

Витяги із “Висновків і пропозицій комісії Народного комісаріату освіти УСРР по обслідуванню Всеукраїнської академії наук”, надісланих 16 лютого 1928 року для доповіді на Політбюро ЦК КП(б)У та супровідний лист до них. 15 лютого 1928 р.

ЦДАГО України, ф.1, оп. 16, спр. 12, арк. 35, 36, 49-54.Протокол засідання Ради Всеукраїнської академії наук. 3 травня 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2705, арк. 11-13.Лист народного комісара освіти УСРР М. Скрипника в ЦК КП(б)У щодо кандидатур від України до Всесоюзної академії наук. 16 червня 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2705, арк. 17.Лист завідувача відділу агітації та пропаганди ЦК ВКП(б) О. Криницького у відділ агітації та пропаганди ЦК КП(б)У про термінове розгортання агітаційної кампанії в пресі та в громадсько-наукових організаціях щодо кандидатів до Всеукраїнської академії наук. 29 вересня 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2705, арк. 26.Доповідна записка Всеукраїнської академії наук генеральному секретарю ЦК КП(б)У С. Косіору та народному комісару освіти УСРР М. Скрипнику про участь української делегації у Всесоюзній конференції істориків-марксистів. 6 січня 1929 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2924, арк. 1-2 та зв.Витяг із протоколу засідання фракції Всеукраїнської академії наук щодо розгляду питання про стан ВУАН. 11 грудня 1930 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 3098, арк. 54-55.Виписка із стенограми засідання Президії Всеукраїнської академії наук щодо розгляду питання про вивіз майна ВУАН науковим співробітником С. Шамраєм з історичних установ, зокрема архіву М. Грушевського. 15 липня 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6223, арк. 23-34.


Вшанування пам’яті М. Грушевського


Постанова Ради Народних Комісарів УСРР “Про похорони академіка М. Грушевського та призначення його сім’ї персональної пенсії”. 25 листопада 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6463, арк. 26.Лист Ділового комітету по урядженню жалібної академії в пам’ять проф. М. Грушевського (м. Прага)      до Спілки українських інвалідів із запрошенням взяти участь у заходах у зв’язку зі смертю М. Грушевського. 15 грудня 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 375, арк. 134.Оголошення про захід із вшанування пам’яті М. Грушевського та стаття “Загальна хроніка. На пошану М. Грушевського”, опубліковані в часописі “Український тижневик” (Прага). 24 грудня 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 45, арк. 15.Запрошення Міжорганізаційного комітету Українських організацій в ЧСР на жалібну академію в пам’ять М. Грушевського. 29 грудня 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 1065, арк. 42 та зв.Запрошення Українського академічного комітету при Міжнародній комісії для інтелектуальної співпраці при Лізі Націй на жалібну академію в пам’ять М. Грушевського. 27 січня 1935 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 18, арк. 94зв.-95.Постанова Ради Народних Комісарів УСРР “Про закріплення на правах власності за родиною померлого академіка М. Грушевського будинку в Києві”. 13 березня 1935 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6638, арк. 25.


Епістолярна спадщина М. Грушевського в ЦДАГО України

       
       
       

Листи М. Грушевського до В. Старосольського. 25, 26, 30 листопада, 2 грудня 1921 р., недатовані.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 248, арк. 1 та зв., 2 та зв., 4 та зв., 5 та зв., 6 та зв., 7 та зв.


                                                                         

Лист О. Ковальського до М. Грушевського. 14 серпня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 248, арк. 8-13.


                                                                                         

Листи М. Грушевського до Д. Антоновича. 10 травня, 24 вересня 1922 р., 2 квітня 1923 р., недатовані.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 7, арк. 1 та зв., 2 та зв., 3-4 та зв., 5 та зв., 6 та зв., 7.


          

Листи М. Грушевського до С. Смаль-Стоцького. 17 квітня 1928 р., 21 вересня, 8 листопада 1929 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 242, арк. 144 та зв., 212, 213 та зв.


          

Листи С. Смаль-Стоцького до М. Грушевського. 26 квітня, 15 травня 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 236, арк. 70, 73.