Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Український вільний університет в Празі –

осередок освіти і науки української еміграції


Виставка документів ЦДАГО України присвячена 100-річчю з дня заснування Українського вільного університету (УВУ), відкритого у Відні 17 січня 1921 р. Його становлення та розвиток як осередку української освіти і науки поза межами України припадає на так званий “празький період”, що тривав від 23 жовтня 1921 р. до завершення Другої світової війни в Європі. У Празі, за фінансової підтримки уряду Чехословаччини, склалися найсприятливіші на той час умови для існування української вищої школи. УВУ розвивався на базі Карлового університету й міг користуватися його аудиторіями та кабінетами. Як свідчать архівні документи, завдяки діяльності професорів і викладачів – лідерів української емігрантської громадської думки – Український вільний університет празького періоду відігравав роль епіцентру освітнього, наукового, культурного життя закордонної української спільноти.

Основу експозиції складають документи, які зберігаються в колекції “Український музей в Празі”. Вони представляють два тематичні розділи, що дають уявлення про освітню і наукову діяльність Українського вільного університету та його професорсько-викладацький склад. Більшість документів подається вперше.


 

Освітня та наукова діяльність


Програма святкового відкриття Українського вільного університету у Відні. 17 січня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 426, арк. 1.


                                                                                                                  

Проєкт Статуту Українського університету в Празі. 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 426, арк. 10-17.Проєкт Дисциплінарного статуту Українського університету в Празі. 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 426, арк. 18-20.Основні постанови Українського вільного університету в Празі. 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 426, арк. 29 та зв.-30.Пам’ятка для вступаючих до Українського вільного університету в Празі. 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 426, арк. 42-43 та зв.Програма викладів Українського вільного університету в Празі. 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 426, арк. 46-47 та зв.


    

Доповідь С. Наріжного на зборах української професури і представників громад українського студентства       в Празі щодо загального стану та найближчих завдань Українського вільного університету. Квітень 1923 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 426, арк. 34-38 та зв.Лист деканату філософського факультету УВУ до професора В. Біднова щодо порядку складання іспитів. 26 травня 1924 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 50, арк. 57.Лист ректора УВУ О. Колеси до професорів Університету із запрошенням на святкування 50-ї річниці докторату президента Чехословацької Республіки Т. Масарика. 8 березня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 252, арк. 34.Лист голови комісії для політичного іспиту УВУ С. Дністрянського із запрошеннями на іспит професорів Університету в якості екзаменаторів. 29 жовтня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 252, арк. 84.


 

Оголошення про організацію публічних наукових викладів УВУ в зимовому семестрі 1928/1929 року (українською та чеською мовами). Не пізніше 17 грудня 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 430, арк. 2, 3.


       

Листи декана філософського факультету УВУ В. Щербаківського професорам Університету Д. Дорошенку, С. Смаль-Стоцькому та О. Шульгину щодо дисертаційних праць з історії України на здобуття наукового ступеню доктора філософії. 12 жовтня, 4 і 13 грудня 1929 р., 10 березня 1930 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 428, арк. 20, 24, 25, 27.Лист Української бібліотеки імені С. Петлюри в Парижі до ректора УВУ Д. Антоновича з проханням подарувати Бібліотеці видання Університету. 16 березня 1929 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 15, арк. 86 та зв.Лист Г. Чикаленко-Келлер до ректора УВУ Д. Антоновича з подякою за надіслані видання Університету. 4 квітня 1929 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 15, арк. 102 та зв.-103.Перелік видань Українського вільного університету в Празі. Не раніше 1931 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 429, арк. 6 та зв.Опис видань, які одержав Український вільний університет в Празі від Всеукраїнської академії наук.       1930-ті рр.      

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 429, арк. 14.Протокол засідання Колегії професорів філософського факультету Українського вільного університету в Празі. 15 червня 1931 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 427, арк. 53 та зв.-54.Протокол засідання Сенату Українського вільного університету в Празі. 26 березня 1935 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 427, арк. 44.


 

Оголошення про загальні збори професорів та доцентів Українського вільного університету в Празі. 6 червня 1935 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 432, арк. 32, 33.Лист ректора УВУ І. Борковського до професорів Університету щодо вимушеного скорочення кількості оплачуваних годин. 4 червня 1940 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 432, арк. 64.Оголошення за підписом ректора УВУ І. Борковського про порядок вступу до Університету. Не пізніше 23 вересня 1942 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 432, арк. 65.


Професорсько-викладацький склад

  

Залікова книжка (виказ викладів) слухача Українського вільного університету в Празі Г. Чернухи.                1921-1922 рр.               

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 292, арк. 6-10 та зв.Лист ректора УВУ О. Колесси до професора В. Старосольського щодо переїзду професорів Університету з Відня до Праги. 1 жовтня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 249, арк. 97.Лист ректора УВУ О. Колесси до професора В. Щербаківського щодо присвоєння йому звання “надзвичайного професора археології та етнографії”. 5 травня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 305, арк. 6.Лист ректора УВУ О. Колеси до професора В. Біднова щодо залучення його до викладання в Університеті. 2 червня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 50, арк. 11.Посвідчення члена Українського наукового з’їзду в Празі – професора УВУ А. Яковліва. 3-6 жовтня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 306, арк. 29.


   

Брошура “Олександер Колесса. Із звідомлення ректора Ф. Щербини. З книги: Український університет у Празі в роках 1921-1926”. 1927 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 434, арк. 1-6 та зв.Лист Центрального союзу українського студентства ректору УВУ Д. Антоновичу з привітанням з нагоди обрання його на посаду ректора. 27 листопада 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 15, арк. 61.              Фото засідання II Українського наукового з’їзду в Празі.                   (У президії професори УВУ С. Смаль-Стоцький та Д. Антонович). 24 березня 1932 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 244, арк. 137.


 

Привітальні листи ректора УВУ І. Горбачевського та декана філософського факультету Д. Дорошенка і членів факультету до професора С. Смаль-Стоцького з нагоди його 75-ліття. 13 січня 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 237, арк. 35; спр. 244, арк. 52.Лист декана філософського факультету УВУ Ф. Слюсаренка до ректора Університету Д. Антоновича     щодо присвоєння С. Наріжному звання “надзвичайного професора історії України”. 25 листопада 1936 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 19, арк. 25.Лист професора УВУ С. Шелухіна до ректора Університету Д. Антоновича щодо вирішення університетських питань в Міністерстві освіти Чехословацької Республіки. 19 жовтня 1937 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 19, арк. 94 та зв.Лист професора О. Шульгіна до ректора УВУ Д. Антоновича щодо викладання в літньому семестрі та підготовки наукових праць. 31 грудня 1937 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 19, арк. 95-96 та зв.Список професорів і доцентів Українського вільного університету в Празі. 1937 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 426, арк. 145, 144зв., 144.