Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters


ЩЕДРІНА ДІАНА САВІВНА – кандидат історичних наук, історик-архівіст, архівознавець. Народилася 10 листопада 1924 р. в м. Вишній Волочок (нині Тверська область, Росія). В 1933 р. сім’я переїхала в с. Давидово Куровського району Московської області. Закінчивши в 1942 р. куровську середню школу, продовжила навчання у Московському державному історико-архівному інституті. З 1946 р. Д.С. Щедріна працювала молодшим науковим співробітником Центрального державного архіву Жовтневої революції СРСР. Після заміжжя і переїзду в м. Житомир, а згодом в м. Проскурів (нині Хмельницький) – займала посаду старшого наукового співробітника архівного відділу УМВС по Кам’янець-Подільській області (нині Хмельницька область). Вела роботу з відновлення районних державних архівів, надання їм методичної допомоги, налагодження роботи відомчих архівів та підвищення кваліфікації архівістів.

В січні 1955 р. Д.С. Щедріна переїхала до м. Києва та почала працювати інструктором, а з 1957 р. – старшим науковим співробітником сектору партійного архіву Інституту історії партії при ЦК КПУ. Тут проводила організаційну і науково-методичну роботу з комплектування архівного зібрання новими документами та забезпечення їх збереженості, наукового впорядкування фондів архіву та використання архівних документів у наукових дослідженнях. Також Діана Савівна займалася розробкою довідкового апарату, методичним забезпеченням діяльності обласних партархівів, підготовкою документів поточного діловодства до передавання їх в архів. Під її керівництвом та за безпосередньої участі впорядковано і описано документи фонду ЦК КП(б)У за 1920-1940 рр. – знаменитий опис 20 ф.1, фонди архіву часів німецько-радянської війни, повоєнного періоду діяльності ЦК КПУ. Д.С. Щедріна була членом Центральної експертно-перевірної комісії Архівного управління МВС УРСР, членом вченої та методичної рад Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів УРСР, членом республіканської ради з координації історико-партійних наукових досліджень. Також, входила до складу бюро Археографічної комісії Академії наук УРСР та редколегії журналу “Архіви України”.

З 1993 р. по 1994 р., працюючи в. о. заступника директора та з 1994 р. по 1997 р. – головним зберігачем фондів, головою Експертно-перевірної комісії ЦДАГО України, Д.С. Щедріна займалася переведенням фондів колишнього партархіву на прийняті в державній архівній системі форми обліку, вдосконаленням науково-технічного опрацювання документів та довідкового апарату, забезпеченням збереженості, виявленням та публікацією архівних документів.

Діана Савівна – автор понад 50 наукових праць. Серед них – монографія “Источники борьбы и созидания: История создания и деятельности партийных архивов Украины” (1987), в якій вона ґрунтовно дослідила історію формування архівного фонду КПУ. Крім того за її участю підготовлена низка документальних видань.

Заслуги Д.С. Щедріної визнано на державному рівні – присвоєно звання “Заслужений працівник культури УРСР”, медаль “В пам’ять 1500-річчя Києва”.

Діана Савівна Щедріна відійшла у вічність 14 листопада 2003 р. В нашій пам’яті вона назавжди залишиться справжнім архівним гуру, людиною, для якої архівна справа була сенсом життя.