Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters


  • Складання номенклатури справ громадських організацій етнонаціональних меншин України: методичні рекомендації / Центральний державний архів громадських об’єднань України; уклад.: Н.В. Бабіна. – К.: ЦДАГО України, 2017. – 40 с.

  • Організація роботи з виконання запитів соціально-правового характеру в ЦДАГО України: методичні рекомендації. 2-ге вид., доповн. і виправл. / Центральний державний архів громадських об’єднань України; уклад.: С.І. Власенко, М.М. Легкоступ, Н.В. Івахно. – К.: ЦДАГО України, 2017. – 64 с.

  • Організація державного обліку документів НАФ та порядок оформлення облікових документів у ЦДАГО України. Інструкція / Укрдержархів. ЦДАГО України; розробник А.В. Іщук. – К., 2016. – 103 с.

  • Складання номенклатури справ центральних органів професійних спілок: методичні рекомендації / ЦДАГО України; уклад.:Н.В. Коломієць. – К., 2013. – 41 с.

  • Організація роботи з виконання запитів соціально-правового характеру в ЦДАГО України: методичні рекомендації / ЦДАГО України; уклад.: М.М.Легкоступ, Н.В.Сувора. – К., 2012. – 47 с.

  • Перевіряння та нумерація аркушів у справах: інструкція / ЦДАГО України; розробник: А.В.Іщук. – К., 2012. – 28 с.

  • Методичні рекомендації щодо складання примірної номенклатури справ центральних органів політичних партій України / ЦДАГО України; укладач: Т.В.Портнова. – К., 2008. – 16 с.