Центральний державний архів
громадських об’єднань України

free counters
Верховна Рада України Президент України Урядовий портал Міністерство юстиції України Державний комітет архівів України Головне управління державної служби України Головне управління державної служби України

Рус   Eng    


В архіві зберігаються документи за період:

з початку ХХ ст. до сьогодення


Основний масив документів архіву зосереджено у фонді Центрального комітету Комуністичної партії України. У ньому відклалися стенограми з’їздів і конференцій, документи вищого партійного керівництва – Політбюро, Оргбюро, Секретаріату за період з 1918 р. по 1991 р. Представлено матеріали відділів апарату ЦК Компартії України, інформаційні документи обкомів партії, надіслані до ЦК КП України. Вони дають повне уявлення про формування партійно-державної системи, розкривають механізм її дії, характеризують політичне, економічне, культурне життя республіки в радянську добу (1918-1991 рр.).

В архіві зберігаються фонди редакцій партійних газет і журналів, науково-дослідних установ та навчальних закладів Компартії України.

У фонді ЦК ЛКСМ України (1919-1990 рр.) представлені протоколи з’їздів, конференцій, пленумів, засідань Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ; документи відділів ЦК ЛКСМУ, обласних організацій, комсомольського підпілля (1941-1945 рр.), республіканської комсомольської школи при ЦК ЛКСМУ; матеріали редакцій комсомольських газет і журналів.

Події часів Української революції 1917-1920 рр. відтворені у фондах українських політичних партій: Української соціал-демократичної робітничої партії (незалежних), Української партії лівих соціалістів-революціонерів (борбистів), Української партії соціалістів-федералістів, Української комуністичної партії (боротьбистів), Української соціал-демократичної робітничої партії, Компартії Східної Галичини, Комуністичної партії Західної України, місцевих комітетів Російської соціал-демократичної робітничої партії (більшовиків) та ін.

У фондах єврейських політичних партій і організацій представлені Бунд, Комфарбанд, Єврейська соціал-демократична партія “Поалей-Ціон” та Єврейська комуністична партія “Поалей-Ціон”, Єврейська робітнича партія соціалістів-територіалістів, Об’єднана єврейська соціалістична робітнича партія, сіоністські організації, місцеві комітети цих партій, молодіжні організації.


У фондах архіву представлено найповніший документальний комплекс радянського партизанського руху  в  Україні  періоду Другої світової війни (документи Українського штабу партизанського руху, понад 70 партизанських з’єднань, серед яких – з’єднання під командуванням С. Ковпака, О. Федорова, М. Наумова, О. Сабурова, та інших партизанських загонів, у тому числі й тих, що діяли в Чехословаччині, Польщі, інших країнах Центральної і Південно-Східної Європи).


В архіві зберігаються документи і матеріали Музею визвольної боротьби українського народу в Празі про діяльність громадських об’єднань і діячів української еміграції у 20-40-і роки ХХ ст. Документальний комплекс музею репрезентований матеріалами Української академічної громади, Центрального емігрантського союзу українських студентів, Українського національного союзу, Українського історико-філологічного товариства, товариств колишніх вояків УНР, Спілки українських пластунів, Спілки українських лікарів та інших організацій. До комплексу входить листування багатьох представників української еліти: В. Винниченка, С. Петлюри, Є. Петрушевича, С. Смаль-Стоцького, О. Кандиби (Ольжича), В. Петріва, А. Лівицького, родини Антоновичів та ін.


В архіві зберігаються кримінальні справи громадян, репресованих органами ДПУ-НКВС-КДБ у 1920-1950-ті роки по м. Києву та Київській області, що надійшли від Служби безпеки України. Серед них – матеріали стосовно видатних діячів науки, літератури, мистецтва: академіків А. Кримського, Є. Тимченка, О. Гольдмана, О. Грушевського; письменників Остапа Вишні (П. Губенка), С. Пилипенка, Л. Старицької-Черняхівської; художника М. Івасюка; священнослужителів – митрополитів Української автокефальної церкви В. Липківського, В. Єрмакова та ін.

Архів зберігає фонди особового походження Д. Коротченка, С. Ковпака, Ф. Сергєєва (Артема), Г. Петровського, О. Федорова, П. Шелеста; колекції документів з історії Компартії України; листівок періоду німецько-радянської війни 1941-1945 рр.; фонди комісій з історії різних періодів УРСР.


Сьогодні в архіві формується новий документальний масив – фонди сучасних політичних партій і громадських об’єднань. Прийнято на зберігання документи:

 • Народного Руху України;
 • Української республіканської партії;
 • Ліберальної партії України;
 • Демократичної партії України;
 • Республіканської християнської партії України;
 • Соціалістичної партії України;
 • Партії “Реформи і порядок”;
 • Української республіканської партії “Собор”;
 • Національної ради жінок України;
 • Народно-демократичного об’єднання “Нова Україна”;
 • Всеукраїнського об’єднання лівих “Справедливість”.

Основний склад матеріалів – протоколи установчих з’їздів, програмні документи (статути, програми, виборчі платформи), матеріали з’їздів та конференцій, протоколи засідань центральних органів, документи обласних, районних і міських організацій, агітаційні передвиборчі матеріали, інформаційні бюлетені пресових служб, друковані видання тощо.