Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters
Верховна Рада України Президент України Урядовий портал Міністерство юстиції України Державний комітет архівів України Головне управління державної служби України Головне управління державної служби України

2019 рік

Вербовий О.В., Власенко С.І. Фонд 1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С.А. Ковпака (Сумське партизанське з’єднання) як комплекс джерел з історії партизанського руху опору в роки Другої світової війни // Архіви України. – 2019. – № 2. – С. 128-135.


Бажан О.В. Круглий стіл “Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України” // Архіви України. – 2019. – № 1. – С. 203-209.


Власенко С.І. Діяльність Комісії з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР щодо формування партизанських фондів (1946-1950 рр.) // Архіви України. – 2019. – № 1. – С. 102-119.


Сидоренко А.О. Співпраця М. Омеляновича-Павленка з українською еміграцією правого спектру в міжвоєнний період // Етнічна історія народів Європи. – 2019. – № 57. – С. 118-121.


Сидоренко А.О. Діяльність генерал-поручика М. Омеляновича-Павленка щодо консолідації українських державницьких сил у період міжвоєнної еміграції // Шевченківська весна – 2019: історія. Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2019. – С. 263-266.


2018 рік

Батрак Л.В. Документи про голод в Україні 1921-1923 років (із колекції “Український музей в Празі” ЦДАГО України) // Архіви України. – 2018. – № 5-6. – С. 135-154.


Гречко М.В. “Такой образчик хлеба я оставил моим детям … на назидание” (унікальна знахідка – хліб часів Голодомору 1932-1933 років у документах ЦДАГО України) // Архіви України. – 2018. – № 5-6. – С. 46-55.


Власенко С.І. Документи представництва Західноукраїнської Народної Республіки у Франції 1919-1923 рр. (з колекції Центрального державного архіву громадських об’єднань України) // Краєзнавство. – 2018. – № 3. – С. 66-80.


Кагальна М.В. Становище українських військовополонених у таборах Австро-Угорщини, Німеччини та Туреччини (за документами ЦДАГО України) // Славістична збірка. Вип. IV: До 100-річчя Української революції (1917-1923 рр.) / Ред.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – К., 2018. – С. 105-112.


Горєва В.В. Особливості формування НАФ документами спортивних громадських організацій (з досвіду діяльності ЦДАГО України) // Архіви України. – 2018. – № 4. – С. 72-82.


Журжа І.В. Історія архівної справи у документах ЦДАГО України // Архіви України. – 2018. – № 2-3. – С. 176-192.


2017 рік

Бажан О.В. Український історик-архівіст Анатолій Кентій (до 80-річчя від дня народження) // Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 196-203.


Власенко С.І., Лисенко О.Є. Історія України ХХ століття в архівних документах: наукова спадщина історика-архівіста А.В. Кентія // Архіви України. – 2017. – № 2. – С. 204-215.


Журжа І.В. Листи громадян до органів влади як джерело дослідження голоду 1946-1947 років (за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України) // Архіви України. – 2017. – № 1. – С. 242-257.


2016 рік

Власенко С.І. Документи Центрального державного архіву громадських об’єднань України з історії розвитку м. Києва як столиці Української РСР (1934-1941) // Від України до УРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції до 80-річчя перенесення столиці радянської України до міста Києва. м. Київ, 12 грудня 2014 р. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – С. 169-178.


Ващук Л.В. Документи про О.Я. Шульгина у фондах ЦДАГО України: види, хронологія, інформаційне наповнення // Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці / Збірник наукових праць та документів: Наукове видання. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2016. – С. 167-177.


Журжа І.В. Виставка документів центральних архівних установ України “Чорнобиль: трагедія, відображена в документах” (25 квітня 2016 року, м. Київ) // Архіви України. – 2016. – № 2. – С. 187-195.


2015 рік


Антоненко В.В. Документи ЦДАГО України про діяльність українських громадських організацій в еміграції (за матеріалами “Колекції документів “Український музей у Празі”) // Архіви України. – 2015. – № 5-6. – С. 109-120.


Власенко С.І. До 70-річчя заснування Організації Об’єднаних Націй (виставка документів Національного архівного фонду, 23 жовтня 2015 року, м. Київ) // Архіви України. – 2015. – № 5-6. – С. 287-296.


Батрак Л.В. Документи про П.Т. Тронька у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України // Краєзнавство. – 2015. – № 3-4. – С. 14-18.


Власенко С.І. Радянський партизанський рух опору на території України в роки Другої світової війни: джерелознавчий аспект // “Друга світова війна: події, факти, версії”: матеріали Всеукр. наук. конф. [м. Переяслав-Хмельницький, 24 квітня 2015 р. / Упорядник: Т. Ю. Нагайко.] – Переяслав-Хмельницький, 2015. – С. 59-65.


Іщук А. Історик-архівіст А. Кентій: життєвий шлях та основні напрямки діяльності // Студії з архівної справи та документознавства. – Том 22-23. – К., 2015. – С. 164-169.


Гаранін О., Бабіна Н. Історія Спілки архівістів України за документами Центрального державного архіву громадських об’єднань України (1990-2001) // Студії з архівної справи та документознавства. – Том 22-23. – К., 2015. – С. 101-108.


Власенко С.І. Радянський партизанський рух опору в період звільнення території України та країн Центральної і Південно-Східної Європи (1943-1945 рр.) // Архіви України. – 2015. – №3. – С. 69-79.


Антоненко В.В. “Україна: шлях до Перемоги” (виставка документів Національного архівного фонду) // Архіви України. – 2015. – №3. – С. 229-235.


Власенко С.І. Органи влади на території військової зони України в період нацистської окупації: організація, підбір кадрів, функціонування (1941-1943 рр.) // Сіверянський літопис. – 2015. – № 2. – С. 60-69.2014 рікВласенко С.И. Документы бывших репрессивных органов УССР в Центральном государственном архиве общественных объединений Украины: поступление, обеспечение сохранности, использование // The Documentation of Communist Security Authorities. Materials of the International Conference Warsaw, 4-5 October 2012. – Warszawa, 2014. – Р. 193-206.


Власенко С.І. Документи ЦДАГО України з історії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка періоду Другої світової війни // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 92-102.


Кагальна М.В. Битва за Україну (до 70-річчя звільнення України від нацистських загарбників) // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 243-246.


Ващук Л.В. Виставка документів Національного архівного фонду “Майдан. Простір гідності, свободи і єднання” (до 10-ї річниці Помаранчевої революції та річниці Революції гідності) // Архіви України. – 2014. – № 6. – С. 247-251.


Власенко С.І. Карпатський рейд Сумського партизанського з’єднання під командуванням С.А. Ковпака: огляд документів фонду ЦДАГО України // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 163-173.


Власенко С.І. Документи про О.П. Довженка періоду Великої Вітчизняної війни у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України // Сіверянський літопис: Всеукраїнський науковий журнал. – 2014. – №5. – С. 103-114.


Власенко С.І. Документи ЦДАГО України про діяльність Представництва УШПР при Військовій раді 2-го Українського фронту на завершальному етапі визволення України (січень-вересень 1944 р.) // Боротьба за Україну в 1943-1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство. Збірник наукових праць. – К., 2014. – С. 9-14.


Бичек С.М. Документи з історії Української Гельсінської Спілки у фондах ЦДАГО України // Архіви України. – 2014. – №№ 4-5. – С. 152-166.


Бажан О.В. Видача архівних довідок: досвід роботи Архіву Президента Республіки Казахстан // Архіви України. – 2014. – №№ 4-5. – С. 274-280.


Антоненко В.В. Виставка документів Національного архівного фонду “Перемога силою духу” // Архіви України. – 2014. – №№ 4-5. – С. 318-123.


Власенко С. І. Документи про діяльність партизанського з’єднання Закарпатської України під командуванням О. В. Тканка // Воєнна історія України. Галичина та Закарпаття. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної заочної конференції. 5-6 червня 2014 р., м. Ужгород. – К., 2014. – С. 340-343.


Власенко С. І. Степовий рейд з’єднання Українських кавалерійських партизанських загонів (за документами ЦДАГО України) // Сумський історико-архівний журнал. – 2014. – № ХХІІ. – С. 79-88.

Антоненко В.В., Батрак Л.В. Документи про Т. Г. Шевченка у фондах ЦДАГО України // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 37-51.


Власенко С. І. Методи та форми використання нацистською окупаційною владою трудових ресурсів українського села (1941-1944 рр.) // Архіви України. – 2014. – № 2. – С. 128-141.


Легкоступ М. М. Робота із зверненнями громадян у Центральному державному архіві громадських об’єднань України: досвід, стан, проблеми // Архіви України. – 2014. – №1. – С. 23-30.


Власенко С. І. Документальні свідчення про С.В. Руднєва – видатного діяча партизанського руху в період Великої Вітчизняної війни // Архіви України. – 2014. – №1. – С. 112-120.


2013 рікВласенко С.І. “Соціально-економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України в 1941-1944 рр.: огляд документів Центрального державного архіву громадських об’єднань України” // Пам’ятки: археографічний щорічник. – Том 14. – К., 2013. – С. 31-41.


Кентій А.В. Шухевич Роман Осипович // Енциклопедія історії України. – Т. 10 tadalafil prices. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 2013. – С. 674-675.


Кентій А.В. Центральний штаб партизанського руху // Енциклопедія історії України. – Т. 10. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 2013. – С. 469-470.


Власенко С.И. Документи про участь радянських партизанів у битві за Дніпро та визволення Києва восени 1943 р. (за фондом Українського штабу партизанського руху ЦДАГО України) // Битва за Дніпро. До 70-річчя визволення Києва від нацистських загарбників: Збірник наукових праць / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 31 жовтня 2013 р. – 2013. – С. 95-104.


Власенко С.И. Эвакуация сельского хозяйства Украины в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (по документам ЦГАООУ) // История. Память. Люди: Материалы VІ международной научно-практической конференции. 18 октября 2012, Алматы. – Алматы, 2013. – С. 105-115.


Антоненко В.В. Презентація спільної українсько-російсько-білоруської виставки архівних документів // Архіви України. – 2013. – № 5. – С. 221-225.


Власенко С.І. Степовий рейд з’єднання партизанських загонів під командуванням М.І. Наумова (огляд документів ЦДАГО України) // Архіви України. – 2013. – № 5. – С. 103-121.


Бичек С.М. Життя і діяльність українського громадського діяча Зенона Кузелі (до 130-ї річниці від дня народження) // Студії з архівної справи та документознавства. – Том 20. – К., 2012. – 333 с. – С. 63-67.


Коломієць Н.В. Історія Республіканської Християнської партії за документами фондів ЦДАГО України (до 15-ї річниці створення партії) // Пам’ятки: археограф. Щорічник. – Том 13. – К., 2012. – 280 с. – С. 61-68.


Kagalna M.V.The study of Soviet everyday life as a direction of cooperation of the Сentral State Archives of Public Organizations of Ukraine with scientific and educational institutions // Atlanti. – 2013. – Vol. 23. – № 1. – P. 169-175.


Кагальна М.В. Матеріальне забезпечення селянства УРСР у період хрущовської “відлиги” крізь призму повсякдення (1953-1964 рр.) // Архіви України. – 2013. – № 2. – С. 70-78.


2012 рікВєдєнєєв Д.В., Лозицький В. С. “Українські націоналістичні організації в роки Другої світової війни: Документи: у 2 т. – т. 1: 1939-1943 / За редакцією А.М. Артізова. – Москва: РОССПЕН, 2012. – 878 с.; т. 2: 1944-1945 / За ред. А.М. Артізова. – Москва: РОССПЕН, 2012. – 1167 с. // Український історичний журнал. – 2012. – № 6. – С. 215-221.


Власенко С. І. Участь українських архівістів у ХІІ Міжнародній науковій конференції архівів країн Центральної та Східної Європи із циклу “Сolloquia Jerzy Skowronek dedicatа” // Архіви України. – 2012. – № 6. – С. 192-198.


Кравченко О. О. Життя та діяльність партизанського командира М. І. Шукаєва (за документами ЦДАГО України) // Архіви України. – 2012. – № 5. – С. 103-114.


Паланичка К. М. Виставка документів Національного архівного фонду до 125-ї річниці від дня народження Сидора Артемовича Ковпака // Архіви України. – 2012. – № 4. – С. 203-210.


Лозицький В. С. Об основных путях развития Центрального государственного архива общественных объединений Украины // Ақпаратты-әдістемелік бюллетень. – 2012. – № 1. – С. 59-61.


2011 рікЛозицький В. С. Стан і проблеми забезпечення бойової діяльності українських партизанів (1941-1944 рр.) // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2011. – С. 518-533.
Власенко С. І. Проведення аграрної реформи нацистською окупаційною владою як засіб впливу на українське селянство (1941-1944 рр.) // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги). Матеріали міжнародної наукової конференції. – К., 2011. – С. 343-349.
Кентій А., Лозицький В. Боротьба в тилу нацистських окупантів в Україні: радянські партизани у 1941-1944 рр. // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Історичні нариси: у 2-х книгах. – Кн. 1. – К.: Наукова думка, 2011. – С. 512-541.


Лозицький В. С. До питання про загальну чисельність партизанів УРСР у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) // Український історичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 152-171.


Власенко С. І. Знахідка у фондах ЦДАГО України: Хрещатик у роки нацистської окупації // Архіви України. – 2011. – №. 6. – С. 174-178.


Лозицький В. С. Політбюро ЦК КПУ // Енциклопедія історії України: У 10-ти томах / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 2011. – Т. 8: Па – Прик. – 2011. – С. 332-335.


Кентій А. В. Партизанський рух в Україні в роки Другої світової війни // Енциклопедія історії України: У 10-ти томах / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наукова думка, 2011. – Т. 8: Па – Прик. – 2011. – С. 70-75.


Легкоступ М. М. Скарбниця суспільно-політичної історії України. До 20-ї річниці створення ЦДАГО України // Архіви України. – 2011. – №. 5. – С. 82-87.


Власенко С. І. Листи Олександра Шумського із заслання (із фондів ЦДАГО України) // Архіви України. – 2011. – №. 5. – С. 165-168.


Бичек С. М. Кроки до незалежності України (за документами ЦДАГО України) // Архіви України. – 2011. – №. 4. – С. 11-21.


Кагальна М. В. “Ми будемо йти дорогою для щастя, для всіх, які живуть на землі українській...” (Прес-конференція Голови Верховної Ради УРСР Л. Кравчука по закінченні візиту у Львівську область. 5 березня 1991 р.) // Архіви України. – 2011. – №. 4. – С. 22-30.


Лозицький В. С. Легендарний за життя (до 110-ї річниці від дня народження двічі Героя Радянського Союзу Олексія Федорова) // Архіви України. – 2011. – №. 2-3. – С. 167-175.


Іщенко А. М. Західна Україна у документах з’їздів та пленумів ЦК КП(б)У: 1946-1953 рр. // Архіви України. – 2011. – №. 2-3. – С. 108-122.


Власенко С. І. Аграрна політика німецької окупаційної влади на території Сумської та Чернігівської областей (1941-1943 рр.) // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. Випуск 4. – Київ-Глухів, 2011. – С. 406-410.


Власенко С. І. Система управління сільським господарством Луганщини в період нацистської окупації (1942-1943 рр.) // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. 25 травня 2011 р., м. Дніпропетровськ. – К., 2011. – С. 424-428.


Кентій А. В. Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. – С. 202-222.


2010 рік

Батрак Л. В. Автобіографія Івана Багряного (з фондів ЦДАГО України)// Архіви України. – 2010. – №. 5. – С. 143-149.


Лозицький В. С. Архіви не повинні припадати пилом // Комуніст України. – 2010. – № 4. – С. 88-90.


Власенко С. І. Нацистський апарат управління сільським господарством військової зони України (1941-1943 рр.) // Архіви України. – 2010. – №. 2. – С. 99-114.


2009 рік


Лозицкий В. С. Советские партизаны Украины 1941-1944 гг.: взгляд из ХХІ столетия // Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941-1944 годах: материалы Международной науч.-практ. конф. (Минск, 25-26 июня 2009 г.). – Минск: Беларус. наука, 2009. – 494 с. – С. 96-103.


Поділо І. В. Культурна спадщина України в контексті формування Національного архівного фонду // “Інтелігенція і влада”. Матеріали п’ятої Всеукраїнської наукової конференції (24-25 грудня 2009 р., м. Одеса). – Част. 2. – Одеса, “Астропринт”. – 2009. – С. 143-145.


Кентій А. В. Кук Василь Степанович // Енциклопедія історії України. – Т. 5 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К., 2008. – С. 456-458.


Лозицький В. С. З історії Центрального державного архіву громадських об’єднань України (до 80-річчя створення Єдиного партійного архіву) // Архіви України. – 2009. – № 6. – С. 129-140.


Власенко С. І. Становище аграрного сектору економіки військової зони України впродовж 1941/42 господарського року // Сумський історико-архівний журнал. – № VІ-VІІ. – 2009. – С. 171-178.


Лозицький В. С. “Провісники свободи, державності і демократії”: документи Народного Руху України у фондах ЦДАГО України // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 119-132.


Кентій А. В. Доля племінниці Степана Бандери (огляд архівно-слідчої справи Л. Возняк-Лемик) // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 109-118.


Власенко С. І. Наслідки німецької окупації для сільського господарства військової зони України (за документами державних архівів України) // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 98-108.


Лозицький В. С. Науково-видавнича діяльність Центрального державного архіву громадських об’єднань України: стан, проблеми, перспективи // Архіви України. – 2009. – № 3-4. – С. 103-110.


Лозицький В. С. Наукова та організаційна діяльність Бориса Іваненка в ЦДАГО України (1996-2000) // Архіви України. – 2009. – № 1-2. – С. 194-196.


Поділо І. В. Культурна спадщина України в контексті формування Національного архівного фонду // “Проблеми розбудови державності та народовладдя в Україні” (до 20-річчя Народного Руху України за перебудову). ХХІІ Харківські політологічні читання (матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції). – Харків, 2009. – С. 21-23.


2008 рік


Лозицький В. С., Кентій А. В. Війна без пощади і милосердя // Військо України. – 2008. – № 5. – С. 18-21.


Лозицький В. С. Деякі питання публікації документів ЦДАГО України з проблематики Голодомору 1932-1933 рр. // Архіви України. – 2008. – № 3-4. – С. 41-45.


Кентій А. В. До історії Листопадового рейду 1921 р. частин Армії УНР під командуванням Ю. Тютюнника в Україну (документи ЦДАГО України про долю групи учасників рейду) // Архіви України. – 2008. – № 3-4. – С. 124-134.


Власенко С. І. Ставлення сільського населення України до німецької окупаційної влади (1941-1944 рр.) // Соціальна історія. – Вип. ІІІ. – 2008. – С. 84-91.


Кентій А. В. До 60-річчя історика-архівіста В. С. Лозицького // Український історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 209-210.


Власенко С. І. Складний шлях до утворення СРСР (за фондами ЦДАГО України) // Історичний журнал. – 2008. – № 2. – С. 104-109.


2007 рік

Власенко С. І. Використання трудових ресурсів українського села в роки німецько-нацистської окупації на території військової зони України (1941-1943 рр.) // Соціальна історія. – Випуск 1. – 2007. – C. 52-59.


Власенко С. І. Радянська історіографія аграрного політики Німеччини на окупованій території України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Випуск 91-93. – 2007. – С. 133-135.


2006 рік


Кентій А., Гогун О. 1941: Зруйнований Київ як частина тактики спаленої землі. Нові документи // Визвольний шлях. – Кн. 3. – Березень 2006. – С. 88-91.