Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

     

Витяг із доповідної записки відділу пропаганди та агітації ЦК Компартії України про діяльність партійних організацій Донецької області із залучення до виховної роботи звільнених у запас воїнів, які виконували інтернаціональний обов’язок у Демократичній Республіці Афганістан. 4 жовтня 1986 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2977, арк. 20, 21, 24.        

Інформаційне повідомлення ЦК КПУ про виконання в УРСР постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР “Про пільги військослужбовцям, працівникам і службовцям, які перебувають у складі Обмеженого контингенту радянських військ на території Демократичної Республіки Афганістан, та їх сім’ям”. 31 березня 1987 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3196, арк. 15-18.
Директива ЦК КПУ “Про порядок надання квартир воїнам, які проходили службу в Демократичній Республіці Афганістан та про надписи на пам’ятниках військовослужбовців, які загинули”. 7 серпня 1987 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3196, арк. 22.  

Лист секретаря ЦК Компартії України О. Титаренка в редакцію газети “Правда” з приводу опублікованої в номері від 5 серпня 1987 р. статті “Я вас в Афганістан не відправляв…”. 15 серпня 1987 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3196, арк. 23-24.        

Інформаційне повідомлення Кіровоградського обкому партії в ЦК КПУ про зустрічі з воїнами запасу, які виконували інтернаціональний обов’язок в Демократичній Республіці Афганістан. 28 серпня 1987 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3196, арк. 67-70.  

Лист заступника голови правління Українського республіканського відділення Радянського дитячого фонду імені В. Леніна В. Усенка секретареві ЦК Компартії України Ю. Єльченку про надання допомоги дітям із сімей воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані. 30 серпня 1988 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2456, арк. 55, 56.
Довідка сектору шкіл відділу науки і навчальних закладів ЦК Компартії України про заходи з покращення соціально-побутових умов проживання дітей із сімей воїнів-інтернаціоналістів, які загинули в Афганістані. 2 вересня 1988 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2456, арк. 57.  

Доповідь Державного комітету УРСР зі статистики про надання в УРСР квартир сім’ям інвалідів Великої Вітчизняної війни та військовослужбовцям, які служили або загинули, виконуючи інтернаціональний обов’язок в Афганістані. 1 березня 1990 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2806, арк. 32 та зв.
Витяг із протоколу засідання бюро Вінницького обкому ЛКСМУ “Про організацію благодійної поїздки дітей із зони Чорнобильської аварії та напівсиріт, батьки яких загинули в Афганістані в Польську Республіку”. 18 квітня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 19, спр. 5430, арк. 32.