Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

У фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України зберігаються цінні документальні свідчення, які висвітлюють вшанування пам’яті великого українського поета в радянську добу. Основу архівних матеріалів про Тараса Шевченка складають документи керівних партійно-радянських органів УРСР, ЛКСМ України. Хронологічно їх можна розділити на дві групи: джерела з довоєнної історії вшанування пам’яті Тараса Шевченка, коли тільки відбувалося становлення цих традицій, пошук їх організаційних форм, методів, шляхів реалізації, та документальні свідчення післявоєнного періоду, коли відзначення шевченківських ювілеїв відбувалося за вже сформованим каноном з невеликими змінами і доповненнями. Разом з тим, архівні матеріали відображають як офіційну – державно-партійну практику відзначення шевченківських ювілеїв, так і неофіційну традицію вшанування пам’яті Великого Кобзаря, започатковану широкою українською громадськістю в Україні та за її межами. З них черпаємо інформацію про упорядкування місць, пов’язаних з життям і творчістю Тараса Шевченка, зведення монументів, проведення різноманітних культурно-мистецьких заходів, присвячених пам’яті великого українського поета тощо.

Переважна більшість цих документів зосереджена у справах фонду № 1 “Центральний комітет Компартії України”, зокрема: опис 6 “Протоколи засідань Політбюро ЦК і матеріали до них” (спр. 58, 59, 71, 185, 204, 283-286, 308, 327, 338, 344, 373-376, 407, 408, 438, 439, 463, 465, 467, 489, 504, 505, 508-511); оп. 10 “Протоколи засідань Політбюро і Секретаріату ЦК Компартії України та матеріали до них” (спр. 1393, 2362, 2430, 3645); оп. 20 “Документи відділів ЦК КП(б)У” (спр. 6218, 6230, 6459, 6653, 6656, 6848); оп. 24 і оп. 25 “Документи загального відділу ЦК Компартії України (секретна частина)” (оп. 24, спр. 5071; оп. 25, спр. 14, 1890, 1952, 3508, 5106, 5115, 5480, 5743, 5752, 5774, 5894, 5953, 6160, 6313); оп. 30, 31 та 32 “Документи загального відділу ЦК Компартії України (несекретна частина)” (оп. 30, спр. 999, 1377, 1850, 1889, 1898, 2956, 2325, 2427, 3250; оп. 31, спр. 10, 374, 657, 938, 939, 1135, 1211, 1648, 2144, 2368, 2369, 2645; оп. 32, спр. 2560, 2564, 2920); оп. 70 “Документи відділу агітації і пропаганди ЦК Компартії України” (спр. 149, 523, 689, 705, 767, 841, 1549).

Частина документів зберігається у фонді № 7 “Центральний комітет ЛКСМУ”: оп. 2 “Документи з’їздів, конференцій, пленумів, Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ та його відділів” (спр. 262, 387, 390); оп. 14 “Стенограми і протоколи з’їздів, засідань Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ” (спр. 18); оп. 15 “Стенограми і протоколи з’їздів, пленумів, засідань Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ, інші документи загального відділу” (спр. 345, 350); оп. 18 “Стенограми і протоколи з’їздів, пленумів, засідань Бюро і Секретаріату ЦК ЛКСМУ” (спр. 18, 1189, 1250).

Окремі матеріали зустрічаються також у деяких справах фонду № 269 “Колекція документів “Український музей в Празі”: оп. 1 “Документи і матеріали українських організацій, союзів, спілок, товариств і громад на еміграції” (спр. 231); оп. 2 “Документи і матеріали українських державних, військових, громадсько-політичних діячів, представників науки, культури і освіти, інших осіб” (спр. 240, 243); оп. 3 “Часописи, газети, бюлетені, інші друковані видання” (спр. 6, 31, 45).

Основний масив документів становлять постанови Політбюро і Секретаріату ЦК КП(б)У-КПУ, Бюро ЦК ЛКСМУ, довідки та інформаційні повідомлення відділів організаційно-партійної роботи, агітації і пропаганди, ідеологічного, науки і культури, художньої літератури і мистецтва ЦК Компартії України, Управлінь у справах архітектури та у справах мистецтв при Раді Міністрів УРСР, Академії наук УРСР, урядових комісій та комітетів з організації святкових урочистостей, доповідні записки обласних комітетів Компартії України та Міністерств освіти, кінематографії, зв’язку, охорони здоров’я, комунального господарства УРСР та інших. Крім того, у фондах ЦДАГО України відклалися інформаційні повідомлення Постійного представництва УРСР при Організації Об’єднаних Націй, Українського товариства культурного зв’язку з закордоном та Міністерства закордонних справ УРСР.

Хронологічно документи ЦДАГО України охоплюють період 1922-1991 рр.