Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters
Верховна Рада України Президент України Урядовий портал Міністерство юстиції України Державний комітет архівів України Головне управління державної служби України Головне управління державної служби України

     

Витяг із постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У “Про переселення колгоспників у Куйбишевський район Кримської АРСР”. 18 серпня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 772, арк. 119, 123, 124.


     

Постанова Політбюро ЦК КПУ “Про передачу Кримської області зі складу Російської РФСР до складу Української РСР”. 12 лютого 1954 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 2184, арк. 33-35.


     

Проект листа першого секретаря ЦК КПУ О. Кириченка першому секретареві ЦК КПРС М. Хрущову стовно врегулювання питання з повернення і проживання громадян, виселених із Кримської області в 1944 р., поданий Кримським обкомом партії. 15 березня 1954 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3614, арк. 6-8.


  

Постанова Ради Міністрів УРСР “Про розселення татар, німців, греків, болгар, вірменів та інших осіб, які раніш проживали в Кримській області, а зараз повертаються з місць спецпоселення”. 15 грудня 1956 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6321, арк. 18-19.Повідомлення міністра внутрішніх справ УРСР О. Бровкіна до адміністративного відділу ЦК КПУ про кількість татар, виселених із Кримської області. 8 жовтня 1958 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4740, арк. 81.


  

Витяг із повідомлення першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста в ЦК КПРС щодо повернення осіб татарської національності на постійне місце проживання в Крим. 22 червня 1966 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6166, арк. 1, 4.


        

Витяг із Заяви жінок, молоді, дітей, всього кримськотатарського народу щодо свого нерівноправного становища в сім’ї народів СРСР. 1967 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6321, арк. 56, 59, 71, 74.


     

Інформаційне повідомлення Кримського обкому партії в ЦК КПУ щодо поведінки громадян татарської національності, які в минулому проживали в Криму. 8 квітня 1968 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 72, арк. 6-8.


        

Звернення кримських татар, які повернулися на Батьківщину, в Крим, до громадськості України. 26 серпня 1968 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 72, арк. 38-41.


  

Довідка про кількість осіб татарської національності, зареєстрованих у Криму станом на 1 грудня 1969 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 218, арк. 19-20.


  

Довідка голови Державного комітету Ради Міністрів УРСР з використання трудових ресурсів О. Денисенка в ЦК КПУ про прибуття в Кримську область із Узбецької РСР громадян татарської національності в порядку планового переселення. 9 листопада 1972 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 702, арк. 2-3.


  

Довідка з питань повернення кримських татар на місця колишнього проживання станом на 1 травня 1978 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 1740, арк. 10-11.


     

Доповідна записка завідувача ідеологічного відділу ЦК КПУ І. Мусієнка в ЦК КПУ про курултай кримськотатарського народу. 2 липня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2921, арк. 25-27.