Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

- Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5.

 • Загальні положення (стор.2-5).
 • Загальні вимоги до створення управлінських документів (стор. 5-7).
 • Бланки документів (стор. 7-8).
 • Печатки (стор.8-9).
 • Датування документів (стор. 9).
 • Погодження управлінських документів (стор. 9-11).
 • Затвердження управлінських документів (стор.11).
 • Підписання управлінських документів (стор. 11-12).
 • Загальні вимоги до тексту управлінських документів (стор.12-14).
 • Особливості підготовки та оформлення розпорядчих документів (стор. 14-15).
 • Засвідчення копій та витягів службових документів (стор. 15-17).
 • Вимоги щодо організації документообігу та визначення його обсягу (стор. 17-18).
 • Приймання, первинне опрацювання документів та їх попередній розгляд (стор. 18-20).
 • Реєстрація документів (стор. 20-22).
 • Організація передачі документів та їх виконання (стор. 22-23).
 • Організація контролю за виконанням документів (стор. 23-25).
 • Інформаційно-довідкова робота з документами (стор. 25-26).
 • Порядок оформлення та надсилання вихідних документів (стор. 26-27).
 • Складання номенклатури справ (стор. 27-32).
 • Формування справ (стор. 32-33).
 • Зберігання документів у діловодстві (стор. 33-34).
 • Вимоги до оформлення справ, що підлягають архівному зберіганню (стор. 40-43).
 • Складання та оформлення описів структурних підрозділів (стор. 43-45).
 • Передавання справ до архіву установи (стор. 45-46).
 • Граничні строки тимчасового зберігання документів в архіві установи (стор. 46).
 • Порядок складання річних розділів зведених описів справ установи (стор. 46-47).
 • Оформлення приймання-передавання справ на постійне зберігання (стор. 81).
 • Приймання-передавання документів під час зміни керівника установи (стор. 81).
 • Приймання-передавання документів під час зміни керівника архіву (особи, відповідальної за архів) (стор. 81-82).
 • Передавання документів у разі припинення діяльності установи (стор. 82-83).

- Методичні рекомендації щодо застосування ДСТУ 4163-2003 "Державна уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів". (Схвалено протоколом засідання Методичної комісії Держкомархіву України № 7 від 07.11.2003 р., Київ, 2004).