Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

- Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 р. № 1000/5.

  • Складення та оформлення описів справ структурного підрозділу (стор. 43-45).
  • Порядок складання річних розділів зведених описів справ установи (стор. 46-47).
  • Складання та оформлення річного розділу опису справ постійного зберігання (стор. 47-48).
  • Складання та оформлення зведеного опису справ тривалого (понад 10 років) зберігання (стор. 48).
  • Складання та оформлення зведеного опису справ з кадрових питань (особового складу) (стор. 48-50).
  • Підсумковий запис та засвідчу вальний напис до архівних описів справ (стор. 50).
  • Передмова до зведених архівних описів справ (стор. 50-51).
  • Нумерація зведених архівних описів (арк. 51).
  • Закінчений архівний опис справ (стор. 51).
  • Історична довідка до фонду (стор. 73-74).

- Складення архівних описів. Методичні рекомендації.


- Перевіряння та нумерація аркушів у справах: інструкція / ЦДАГО України; розробник: А.В.Іщук. – К., 2012. – 28 с.