Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters
Під час засідання круглого столу “Координація діяльності державних органів у напрямку налагодження
документаційного забезпечення функціонування політичних партій та громадських об’єднань і формування
Національного архівного фонду”. Зліва направо: завідувач сектору контролю та роботи з реєстрами
Управління легалізації Міністерства юстиції України І.О. Степанов, директор ЦДАГО України О.В. Бажан,
заступник директора Департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного
архівного фонду – начальник відділу нормативно-методичного забезпечення діловодства Державної архівної
служби України О.В. Денисенко, директор Державного архіву Київської області С.А. Каменєва.
ЦДАГО України, 26 травня 2016 р.


Під час засідання круглого столу “Координація діяльності державних органів у напрямку налагодження
документаційного забезпечення функціонування політичних партій та громадських об’єднань і
формування Національного архівного фонду”.
ЦДАГО України, 26 травня 2016 р.


Під час засідання круглого столу “Координація діяльності державних органів у напрямку налагодження
документаційного забезпечення функціонування політичних партій та громадських об’єднань і формування
Національного архівного фонду”. Зліва направо: заступник директора Департаменту діловодства,
формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду – начальник відділу
нормативно-методичного забезпечення діловодства Державної архівної служби України О.В. Денисенко,
директор Державного архіву Київської області С.А. Каменєва.
ЦДАГО України, 26 травня 2016 р.


Під час засідання круглого столу “Координація діяльності державних органів у напрямку налагодження
документаційного забезпечення функціонування політичних партій та громадських об’єднань і формування
Національного архівного фонду”. Зліва направо: заступник директора ЦДАГО України Т.М. Красавіна,
начальник відділу формування НАФ і діловодства ЦДАГО України С.І. Харченко, завідувач сектору
формування НАФ документами політичних партій ЦДАГО України Н.В. Бабіна.
ЦДАГО України, 26 травня 2016 р.


Під час засідання круглого столу “Координація діяльності державних органів у напрямку налагодження
документаційного забезпечення функціонування політичних партій та громадських об’єднань і формування
Національного архівного фонду”. Зліва направо: завідувач відділу соціально-політичної історії Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса М.С. Кармазіна, начальник відділу державної
реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної
реєстрації Головного територіального управління юстиції у Київській області В.В. Чубара, завідувач
сектору контролю та роботи з реєстрами Управління легалізації Міністерства юстиції України І.О. Степанов.
ЦДАГО України, 26 травня 2016 р.


Завідувач сектору формування НАФ документами політичних партій ЦДАГО України Н.В. Бабіна
демонструє результати роботи архіву у напрямку формування Національного архівного фонду документами
політичних партій та громадських об’єднань.
ЦДАГО України, 26 травня 2016 р.


Виставка документів політичних партії початку ХХ століття та
сучасних політичних партій, що зберігаються в ЦДАГО України. Крайня праворуч – доцент кафедри
державного управління Інституту державного управління і права КНУКіМ К.І. Климова.
ЦДАГО України, 26 травня 2016 р.