Центральний державний архів
громадських об’єднань України

free counters
Верховна Рада України Президент України Урядовий портал Міністерство юстиції України Державний комітет архівів України Головне управління державної служби України Головне управління державної служби України
Керівники архівної практики – доцент КНУ імені Тараса Шевченка О.В. Вербовий (перший зліва),
начальники відділу забезпечення збереженості та обліку документів ЦДАГО України А.В. Іщук і відділу
використання інформації документів С.І. Власенко (по центру) із студентами історичного факультету
університету в перший день практики.
ЦДАГО України, 4 липня 2016 р.


Начальник відділу забезпечення збереженості та обліку документів А.В. Іщук
розповідає про умови зберігання документів Національного архівного фонду.
ЦДАГО України, 4 липня 2016 р.


Начальник відділу використання інформації документів С.І. Власенко
розповідає про роботу з довідковим апаратом до документів, що зберігаються в архіві.
ЦДАГО України, 4 липня 2016 р.