Центральний державний архів
громадських об’єднань України

free counters
Верховна Рада України Президент України Урядовий портал Міністерство юстиції України Державний комітет архівів України Головне управління державної служби України Головне управління державної служби України

cdago@arch.gov.ua

Рус    


До уваги!

Про збір документальних свідчень Революції гідності 2013-2014 років

Пропозиції співпраці ЦДАГО України з громадськістю та ЗМІ в 2017 році13 грудня 2017 р.

Директор ЦДАГО України О.В. Бажан в рамках освітньо-пізнавального проекту “Архівна аудиторія історика” провела практичне заняття на тему “Архівно-слідчі справи репресованих як джерело вивчення історії політичних репресій в Україні 1920-х – 1950-х років” для студентів 3 курсу спеціальності “Історія та археологія” історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

Фоторепортаж.

12 грудня 2017 р.

Відбулося чергове засідання Науково-методичної ради ЦДАГО України, на якому розглянуто питання про підготовку тематичних покажчиків про голоди 1921-1923 та 1946-1947 рр., збірника документів “Нацистський окупаційний режим на території України 1941-1944 рр.”, виставки документів “Українська революція в особах” (частина ІV) із серії “До 100-річчя Української революції”, а також розглянуто проекти планів науково-дослідної, методичної, науково-видавничої та виставкової роботи ЦДАГО України на 2018 рік.

3 грудня 2017 р.

До 140-річчя від дня народження видатного українського географа, засновника наукової географії України, академіка Всеукраїнської академії наук Степана Львовича Рудницького, на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено документи із його архівної кримінальної справи.

Листопад 2017 р.

На веб-сайті ЦДАГО України, у рубриці “Фонди”, розміщено оцифрований опис № 9 фонду № 1 “Особливий сектор. Протоколи засідань Оргбюро ЦК КП(б)У (1938-1952)”..30 листопада 2017 р.

Відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії ЦДАГО України, на якому розглянуто документи Центрального комітету Профспілки працівників споживчої кооперації України; Центрального комітету Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України; Центральної ради Професійної спілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України; Національної спілки краєзнавців України; Всеукраїнської громадської організації “Діаспора чеченського народу”; Політичної партії “Партія промисловців і підприємців України”.

29 листопада 2017 р.

Директор ЦДАГО України О.В. Бажан провела практичні заняття для студентів 3 курсу спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа” факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Теми занять: “Завдання, функції та організація діяльності центральних державних архівів: Центральний державний архів громадських об’єднань України” та “Архівне описування”.

Фоторепортаж.

28 листопада 2017 р.

Директор ЦДАГО України О.В. Бажан взяла участь у відкритті виставки архівних документів “Українська дипломатія 1917-1924 рр.: зародження національних традицій”, в якій репрезентовано документи із фондів ЦДАГО України. Виставка експонується в приміщенні Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ України.

Фоторепортаж.

25 листопада 2017 р.

У газеті “Голос України” (стор. 3) вийшла друком стаття – добірка документів із фондів ЦДАГО України “Хіба так  можна будувати соціалізм?..” Архівні документи про Голодомор 1932-1933 років”, підготовлена начальником відділу використання інформації документів архіву С.І. Власенко.

24 листопада 2017 р.

На виконання Указу Президента України “Про заходи у зв’язку з 85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні – геноциду Українського народу” на веб-сайті ЦДАГО України у рубриці “Виставки” розміщено виставку документів із фондів архіву.

24 листопада 2017 р.

Заступник директора – головний зберігач фондів ЦДАГО України І.К. Коваленко та співробітники архіву взяли участь у відкритті документально-публіцистичної виставки “Нас вбивали, бо ми українці”, до якої залучені документи із фондів ЦДАГО України, що відбулось у Національному музеї “Меморіал жертв Голодомору”.

Фоторепортаж.

24 листопада 2017 р.

До 85-х роковин Голодомору 1932-1933 рр. Центральний державний архів громадських об’єднань України спільно з кафедрою новітньої історії України історичного факультету та Музеєм історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка презентували виставку документів із фондів ЦДАГО України “Голодомор 1932-1933 років: трагедія народу мовою документів”.

  Відкриття виставки відбулось за участі представників Київського національного університету імені Тараса Шевченка – декана історичного факультету І.К. Патриляка, завідувача кафедри новітньої історії України А.М. Пижика, голови Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України Г.П. Савченка, директора Музею історії університету Л.Б. Круглової, викладачів кафедри новітньої історії України, студентів історичного факультету, а також представників Центрального державного архіву громадських об’єднань України – заступника директора Т.М. Красавіної, начальника відділу використання інформації документів С.І. Власенко, завідувача сектору використання інформації та довідкового апарату І.В. Журжи.

Афіша.  Прес-реліз.   Фоторепортаж.

20 листопада 2017 р.

У рубриці “До 100-річчя Української революції” на веб-сайті ЦДАГО України розміщено третю частину виставки документів із фондів архіву “Українська революція в особах”.16 листопада 2017 р.

Продовжуючи співпрацю з Центральним комітетом Атомпрофспілки, працівники Центрального державного архіву громадських об’єднань України – головний спеціаліст відділу формування НАФ і діловодства Н.С. Божук та головний науковий співробітник архіву В.В. Горєва взяли участь у роботі семінару з питань нормативно-правового та методичного забезпечення організації діловодства та архівного зберігання документів в об’єднаних і первинних організаціях Атомпрофспілки.

До участі у семінарі також були запрошені представники Федерації профспілок України – заступник заввідділу організаційної роботи, завідувач сектору документаційного забезпечення та інформації О.Ю. Курганська та завідувач архіву Г.С. Рождественська.

Фоторепортаж.

15 листопада 2017 р.

У Центральному державному архіві громадських об’єднань України відбувся семінар на тему “Впровадження нормативних актів з питань діловодства та забезпечення збереженості документів у практику роботи спортивних громадських організацій”.

Детальніше.    Фоторепортаж.

14 листопада 2017 р.

До 140-річчя від дня народження Дмитра Антоновича на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено документи із фонду архіву.

1 листопада 2017 р.

У газеті “Голос України” (стор. 5), в рубриці “До 100-річчя Української революції”, вийшла друком стаття начальника відділу використання інформації документів архіву С.І. Власенко “Розірвані імперіями – об’єднані спільною історією”, присвячена 99-й річниці створення Західноукраїнської Народної Республіки.

Жовтень 2017 р.

На веб-сайті ЦДАГО України, у рубриці “Фонди”, розміщено оцифрований опис № 8 фонду № 1.
31 жовтня 2017 р.

У ЦДАГО України відбулося засідання колегії архіву, на якому розглянуто питання про стан і перспективи організаційно-кадрового забезпечення ЦДАГО України, про роботу із зверненнями громадян, а також про стан організації роботи з надання консультаційно-методичної допомоги організаціям –джерелам формування НАФ у зоні комплектування ЦДАГО України.

28 жовтня 2017 р.

У газеті “Голос України” (стор. 12), до Дня вигнання нацистських окупантів, вийшла друком стаття – добірка документів із фондів ЦДАГО України “Соболєв підривав мости, експропріював і вимагав конспірації”, підготовлена провідним науковим співробітником архіву В.О. Тихомировим.

26 жовтня 2017 р.

На виконання наказу Укрдержархіву “Про відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних установ України” та з нагоди річниці заснування Центрального державного архіву громадських об’єднань України відбувся семінар на тему “Історія Центрального державного архіву громадських об’єднань України в питаннях та відповідях” за участі першого директора ЦДАГО України Р.Я. Пирога. В ході семінару обговорювались питання про розвиток архівної системи в перші роки незалежності, заснування ЦДАГО України, поповнення його фондів та колекцій профільними документами, розсекречення компартійних документів та введення їх до наукового обігу, приймання на зберігання кримінальних справ репресованих громадян.

Фоторепортаж.

20 жовтня 2017 р.

Відбулося чергове засідання Експертно-перевірної комісії ЦДАГО України, на якому розглянуто, схвалено та погоджено документи Всеукраїнської громадської організації “Діаспора чеченського народу”, Комісії допомоги українському студентству (КоДУС), Центрального комітету Професійної спілки авіапрацівників України, Громадських організацій “Спілка вірмен України” та “Всеукраїнська асамблея татар”.

20 жовтня 2017 р.

До 70-х роковин операції “Захід” – масової депортації населення Західної України у Казахстан та Сибір, на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено документи із фонду архіву.

18-19 жовтня 2017 р.

Завідувач сектору користування документами відділу використання інформації документів Л.В. Батрак та головний спеціаліст відділу формування НАФ і діловодства Н.С. Божук взяли участь у навчанні за програмою тематичного короткострокового семінару з питань запобігання і протидії корупції в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

18 жовтня 2017 р.

До 120-ї річниці заснування політичної партії Бунд на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено документи із фонду архіву.

13 жовтня 2017 р.

До 75-ї річниці створення Української повстанської армії на веб-сайті ЦДАГО України у рубриці “Виставки” розміщено виставку документів із фондів архіву.

12 жовтня 2017 р.

Відбулося чергове засідання Науково-методичної ради ЦДАГО України, на якому розглянуто питання про  підготовку  добірки документів з історії архівної системи України  та  документальних виставок,  присвячених 75-й річниці створення Української Повстанської Армії, 80-м роковинам Голодомору 1932-1933 років та виставки “Українська революція в особах” (частина ІІІ) із серії “До 100-річчя Української революції”.

11 жовтня 2017 р.

З нагоди відзначення 100-річчя від дня створення системи архівних установ, в рамках освітньо-пізнавального проекту “Архівна аудиторія історика” в ЦДАГО України проведено практичне заняття на тему “Фонди особового походження в документальній колекції ЦДАГО України” для студентів ІІ курсу історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка. Відвідувачі дізналися про історію створення ЦДАГО України та формування його документальної колекції, в тому числі документами особового походження.

Під час заняття студенти мали можливість ознайомитися з оригіналами особистих документів видатних діячів Української революції 1917-1921 рр. в еміграції, учасників підпільно-партизанського руху опору на українських землях в роки Другої світової війни, кримінальними справами стосовно видатних українців, репресованих за часів радянської тоталітарної системи.

Фоторепортаж.

7 жовтня 2017 р.

До 95-річчя створення в еміграції Центрального союзу українського студентства в газеті “Голос України”   (стор. 12) вийшла друком стаття – добірка документів із фондів ЦДАГО України “Від “Юнацьких братств” до ЦеСУСу”, підготовлена провідним науковим співробітником відділу використання інформації документів В.О. Тихомировим.

4 жовтня 2017 р.

В науково-практичному журналі “Архіви України” (№ 3-4 за 2017 р., стор. 209-215) вийшла друком рецензія на збірник документів “Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986-1988)”, підготовлена доктором історичних наук, директором Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, головою Археографічної комісії НАН України Г.В. Папакіним.

2 жовтня 2017 р.

До 120-річниці від дня народження українського поета, прозаїка Леоніда Мосендза на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено документи із фонду “Колекція документів “Український музей в Празі”.

Вересень 2017 р.

На веб-сайті ЦДАГО України, у рубриці “Фонди”, розміщено оцифрований опис № 7 фонду № 1.
27 вересня 2017 р.

До річниці від дня народження політичного діяча, ідеолога українського націоналізму, публіциста – Дмитра Андрієвського на сторінці ЦДАГО України у соціальній мережі Facebook розміщено документи із фонду архіву.

26 вересня 2017 р.

Продовжуючи освітньо-пізнавальний проект “Архівна аудиторія історика”, започаткований Центральним державним архівом громадських об’єднань України у квітні 2017 року, директор ЦДАГО України О.В. Бажан та начальник відділу використання інформації документів С.І. Власенко провели студентам 4 курсу факультету гуманітарних наук Національного університету “Києво-Могилянська академія” заняття на тему “Документи ЦДАГО України як джерело вивчення історії України ХХ–ХХІ ст.”

Студенти мали можливість відвідати архівосховище та погортати сторінки архівних справ із документами про видатних діячів Української революції 1917-1921 рр. в еміграції, Голодомор 1932-1933 рр., політичні репресії періоду Великого терору 1937-1938 рр., окупаційний режим та підпільно-партизанський рух опору на українських землях в роки Другої світової війни, Чорнобильську катастрофу 1986 р. та ліквідацію її наслідків, а також про зародження і розвиток демократичних рухів в Україні наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст.

Фоторепортаж.

22 вересня 2017 р.

Директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України О.В. Бажан провела лекційне заняття на тему “Документаційне забезпечення діяльності установи: ретроспективний екскурс” для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність” Державного університету телекомунікацій. Також студенти відвідали оглядову екскурсію, під час якої дізналися про історію архіву, основні напрямки його діяльності та документи, що зберігаються в ЦДАГО України.

Фоторепортаж.

21 вересня 2017 р.

Співробітники Центрального державного архіву громадських об’єднань України взяли участь в урочистій презентації виставки “Діла добрих оновляються…”, присвяченій 125-річчю від дня народження шевченкознавця Михайла Новицького, яка відбулася в Музеї книги і друкарства України Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. На виставці представлені документи з архівної кримінальної справи Михайла Новицького, яка зберігається в ЦДАГО України.

Фоторепортаж.

21 вересня 2017 р.

Директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України О.В. Бажан взяла участь у засіданні круглого столу “Архівна справа в Україні: підсумки сторіччя та перспектива майбутнього”, присвяченого 100-річчю від дня створення системи архівних установ. Організаторами заходу виступили Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Спілка архівістів України, Державна архівна служби України та центральні державні архівні установи України.

Фоторепортаж.

19 вересня 2017 р.

До Дня партизанської слави, в рамках архівної освітньо-пізнавальної програми для молоді “Відкрий історичну правду сам”, для слухачів Національної академії Служби безпеки України директор Центрального державного архіву громадських об’єднань України О.В. Бажан прочитала лекцію на тему “Документи ЦДАГО України як джерело вивчення історії руху опору в роки Другої світової війни” та провела оглядову екскурсію.

Фоторепортаж.

14 вересня 2017 р.

На веб-сайті ЦДАГО України у рубриці “Виставки” розміщено добірку документів із фондів архіву “До 100-річчя від дня створення системи архівних установ України”.

13 вересня 2017 р.

У ЦДАГО України відбулося засідання колегії архіву, на якому розглянуто питання про підготовку архіву до  осінньо-зимового періоду 2017-2018 рр., а також про стан і перспективи створення страхового фонду документів НАФ в архіві.

7 вересня 2017 р.

Відбулося чергове засідання Науково-методичної ради ЦДАГО України, на якому розглянуто питання про підготовку наукових публікацій працівників архіву та документальної виставки, присвяченої 100-річчю архівної системи в Україні.