Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters


Постанова Центрального комітету КП(б)У “Про 10-у річницю смерті Івана Франка” (витяг із протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У). 10 травня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 85, арк. 49-50.Проект постанови Ради Народних Комісарів УСРР про проведення 10-річчя від дня смерті Івана Франка, надісланий наркомом освіти УСРР О. Шумським в ЦК КП(б)У, та супровідний лист до нього. Не пізніше 28 травня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 5, арк. 44, 45 та зв.Вірш І. Франка “Вічний революціонер”, надрукований у виданні Української національно-революційної організації Західної України “Український революціонер”. 10 липня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 5, арк. 1.Сторінки додаткового видання українського щоденника “Свобода” (урядового органу запомогової організації Український народний союз в США) із публікаціями, присвяченими І. Франку. 29 травня, 20 червня 1936 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 25, арк. 26, 28зв.Постанова  Центрального  комітету КП(б)У  “Про видання  повного зібрання творів Івана Франка у зв’язку з 85-річчям з дня народження та 25-річчям з дня смерті письменника”. 9 січня 1940 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 593, арк. 173.Постанова Центрального комітету КП(б)У “Про заснування комітету по проведенню 85-річного ювілею з дня народження Івана Франка” (витяг із протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У). 10 березня 1940 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 578, арк. 151.Лист президента Академії наук УРСР О. Богомольця заступникові голови Ради Народних Комісарів УРСР М. Бажану про поновлення видання творів Івана Франка. 9 липня 1945 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 889, арк. 147.Постанова Ради Народних Комісарів та Центрального комітету КП(б)У “Про спорудження пам’ятників Т. Шевченку та І. Франку у Львові”. 4 вересня 1945 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 889, арк. 148.Лист  голови  Редакційної  колегії  з  видання  творів Івана  Франка О. Корнійчука  першому  секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову з пропозицією оголосити державною власністю літературну спадщину найвидатніших класиків української літератури. 12 грудня 1949 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 30, спр. 1414, арк. 269-270.Лист заступника міністра закордонних справ УРСР С. Сліпченка секретарю ЦК КПУ І. Назаренку про дочку Івана Франка – Ключко Ганну Іванівну, яка проживає в м. Торонто (Канада). 28 листопада 1955 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 2529, арк. 108-109.Лист голови урядового комітету з відзначення 100-річчя Івана Франка М. Бажана в ЦК Компартії України щодо спорудження в Києві бюсту письменника та постанова ЦК КПУ з цього питання. 6 лютого, 2 березня 1956 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 2518, арк. 107, 106.Лист голови урядового комітету з відзначення 100-річчя Івана Франка М. Бажана в ЦК Компартії України щодо запрошення на святкування представників української еміграції та постанова ЦК КПУ з цього питання. 6 лютого, 2 березня 1956 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 2518, арк. 105, 104.Постанова ЦК Компартії України “Пропозиції урядового комітету з проведення 100-річчя від дня народження Івана Франка” та додаток до неї. 24 травня 1956 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 2552, арк. 91, 92.Постанова ЦК Компартії України “Про присвоєння імені письменника Івана Франка Львівському державному театру опери та балету”. 25 серпня 1956 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 2566, арк. 133.Постанова  ЦК  Компартії  України  “Про  проведення  в м. Москві  ювілейного  концерту,  присвяченого 110-річчю з дня народження Івана Франка” та додаток до неї. 31 жовтня 1966 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 4035, арк. 124, 125.Лист заступника голови Ради Міністрів УРСР М. Орлик в ЦК Компартії України щодо встановлення премії імені Івана Франка за видатні роботи в галузі філології, етнографії та мистецтвознавства та проект постанови ЦК КПУ з даного питання. Не пізніше 19 березня, 22 травня 1979 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 10, спр. 3395, арк. 8, 5-7.Лист першого секретаря правління Спілки письменників України П. Загребельного в ЦК КПУ щодо відзначення 125-ї річниці від дня народження Івана Франка. 2 липня 1980 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 1594, арк. 84.Повідомлення завідувача відділу науки та навчальних закладів ЦК КПУ Ф. Рудича в ЦК Компартії України про Міжнародний симпозіум “Іван Франко та світова культура”. 13 серпня 1986 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2304, арк. 118.