Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters
   
Витяг із спеціального повідомлення міністра державної безпеки УРСР С. Савченка секретареві ЦК КП(б)У Д. Коротченку про скарги населення на продовольчі труднощі, складеного за матеріалами військової цензури. 11 червня 1946 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 3669, арк. 1-2, 6.


Телеграма першого секретаря Смоленського обкому ВКП(б) Д. Попова першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову з проханням сприяти терміновому відвантаженню зерна для Смоленської області з Херсонської та Кіровоградської областей. 13 липня 1946 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 3550, арк. 1.


   
Постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У “Про хлібозаготівлі по Українській РСР” та додаток до неї (витяг із протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У). 17 серпня 1946 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 939, арк. 1, 43-44, 48.


Копія постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) про заборону всім міністерствам і відомствам СРСР підвищувати встановлені ставки заробітної плати, норми продовольчого та промтоварного забезпечення по картках, запроваджувати зустрічний продаж товарів при закупівлі та заготівлі сільськогосподарської продукції й сировини. 16 вересня 1946 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 41, спр. 31, арк. 130.


 
Анонімний лист першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову про зловживання місцевої влади під час хлібозаготівель у Порицькому районі Волинської області та складне продовольче становище селян. Не пізніше 25 листопада 1946 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 41, спр. 15, арк. 64-65.


 
Витяг із листа демобілізованого А. Шишкіна в ЦК ВКП(б) про голод серед колгоспників колгоспу “Вільне поле” Барвінківського району Харківської області. 8 лютого 1947 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 41, спр. 28, арк. 74, 75.


   
Лист уповноваженого по відвантаженню зерна із Української РСР у Молдавську РСР, заступника секретаря ЦК КП(б)М Смірнова першому секретареві ЦК КП(б)У Л. Кагановичу про відвантаження продовольства та посівного зерна для МРСР з резолюціями Л. Кагановича. 12-18 березня 1947 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 30, спр. 825, арк. 13, 14, 15.


 
Витяг із листа робітника з м. Черкаси І. Шевченка першому секретареві ЦК КП(б)У Л. Кагановичу про голод, високу смертність серед населення та з проханням виділити насіння для посівної. Не пізніше 8 квітня 1947 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 41, спр. 28, арк. 43, 44зв.


Доповідна записка відповідального організатора Управління по перевірці партійних органів ЦК КП(б)У Корнієнка першому секретареві ЦК КП(б)У Л. Кагановичу про необхідність виділення вагонів для транспортування врожаю зерна, що зберігається на пунктах Заготзерно Запорізької області та псується через несприятливі погодні умови. 31 серпня 1947 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 46, спр. 2318, арк. 63.


 
Довідка начальника Дніпропетровського міського Управління міліції МВС УРСР Яковенка інспектору Управління по перевірці партійних органів ЦК КП(б)У Сахарову про роботу органів міліції міста щодо осіб, які займаються жебрацтвом, бродяжництвом, а також безпритульних і бездоглядних дітей, у тому числі й хворих на дистрофію. 31 серпня 1947 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 46, спр. 2302, арк. 53-54.


Доповідна записка голови Ради Міністрів УРСР М. Хрущова, першого секретаря ЦК КП(б)У Л. Кагановича та уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по УРСР В. Калашнікова Й. Сталіну про дострокове завершення виконання планів хлібоздачі колгоспами та селянськими господарствами України. Не раніше 10 жовтня 1947 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4831, арк. 31.