Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції. Науково-документальне видання / Упоряд.: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко; Ред. колегія: Г. Боряк, В. Верстюк, Н. Маковська, О. Бажан, А. Хромов, В. Огороднік. Галузевий державний архів Служби безпеки України, Інститут історії України НАН України, Український інститут національної пам’яті, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центр досліджень визвольного руху. – К.: К.І.С., 2018. – 240 с.

(Сторінки видання з документами ЦДАГО України: титул, 1-5, 23-32, 53-66, 117-124, 229-240)


Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Центральний державний архів громадських об’єднань України; кол. упоряд.: В.С. Лозицький (керівник), О.В. Бажан, С.І. Власенко, А.В. Кентій. – К., 2008. – 928 с.


Винниченко й українська соціал-демократія / Упоряд. та авт. передм. В.С. Лозицький. – К., 2008. – 280 с.


Петрів Всеволод. Військово-історичні праці. Листи / Центр українознавства Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України. – К., 2004. – 628 с.


Софія Русова. Мемуари. Щоденник / Центр українознавства Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Українська вільна академія наук у США. – К., 2004. – 544 с.


Визвольні змагання очима контррозвідника. (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва): Науково-документальне видання / Академія СБ України, Центральний державний архів громадських об’єднань України. Упоряд.: Т.В. Вронська, А.В. Кентій, В.С. Лозицький, В.С. Сідак (автор вступн. статті та кер. кол. упоряд.). – К., 2003. – 288 с.


Петрів Всеволод. Військово-історичні праці. Спомини / Центр українознавства Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України. – К., 2002. – 640 с.


Симон Петлюра. Невідомі листи з Парижа як політичний заповіт борцям за самостійну Україну / Центр українознавства Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Центральний державний архів громадських об’єднань України. – К., 2001. – 91 с.Сидоренко А.О. Співпраця М. Омеляновича-Павленка з українською еміграцією правого спектру в міжвоєнний період // Етнічна історія народів Європи. – 2019. – № 57. – С. 118-121.

Сидоренко А.О. Діяльність генерал-поручика М. Омеляновича-Павленка щодо консолідації українських державницьких сил у період міжвоєнної еміграції // Шевченківська весна – 2019: історія. Матеріали ХVІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – К., 2019. – С. 263-266.

Власенко С.І. Документи представництва Західноукраїнської Народної Республіки у Франції 1919-1923 рр. (з колекції Центрального державного архіву громадських об’єднань України) // Краєзнавство. – 2018. – № 3. – С. 66-80.

Кагальна М.В. Становище українських військовополонених у таборах Австро-Угорщини, Німеччини та Туреччини (за документами ЦДАГО України) // Славістична збірка. Вип. IV: До 100-річчя Української революції (1917-1923 рр.) / Ред.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко. – К., 2018. – С. 105-112.

Ващук Л.В. Документи про О.Я. Шульгина у фондах ЦДАГО України: види, хронологія, інформаційне наповнення // Олександр Шульгин в українському державотворенні та міжнародній політиці / Збірник наукових праць та документів: Наукове видання. – К., 2016. – С. 167-177.

Антоненко В.В. Документи ЦДАГО України про діяльність українських громадських організацій в еміграції (за матеріалами “Колекції документів “Український музей у Празі”) // Архіви України. – 2015. – № 5-6. – С. 109-120.

Кентій А.В. До історії Листопадового рейду 1921 р. частин Армії УНР під командуванням Ю. Тютюнника в Україну (документи ЦДАГО України про долю групи учасників рейду) // Архіви України. – 2008. – № 3-4. – С. 124-134.

Кентій А.В. Листопадовий 1921 року рейд Ю. Тютюнника в Україну (Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України) // Архіви України. – 2002. – № 1-3. – С. 187-193.

Кентій А.В. Комплекс листів С.В. Петлюри у фондах ЦДАГО України // Архіви України. – 2001. – № 1-2. – С. 72-79.

Кентій А.В. Фонд “Український музей у Празі” ЦДАГО України як складова “Празького архіву” (за результатами впорядкування) // Архіви України. – 2000. – № 1-3. – C. 43-49.


Власенко Світлана. “Україна ... була ціллю всього мого життя”. До 160-ї річниці від дня народження Євгена Чикаленка // газета “Голос України”. – 11 грудня 2021 р. – С. 9.

Журжа Ірина. Борець за волю України. До 130-річчя від дня народження Євгена Коновальця // Газета “Урядовий кур’єр”. – 12 червня 2021 р.

Гречко М.В. “Свята відданість народній справі, мужнє лицарське завзяття в бою”. До 140-ї річниці від дня народження Симона Петлюри // Газета “Голос України”. – 29 травня 2019 р. – С. 10.

Власенко С.І. Документальні свідчення українського державотворення. До 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки // Голос України. – 1 листопада 2018 р. – С. 14.

Тихомиров В.О. “Не для своєї користі беру я на себе тяготи тимчасової влади…” До вікового ювілею проголошення Павла Скоропадського гетьманом України та 145-річчя від дня його народження // Голос України. – 19 травня 2018 р. – С. 12.

Власенко С.І. Розірвані імперіями – об’єднані спільною історією. До 100-річчя Української революції // Голос України. – 1 листопада 2017 р. – С. 5.

Тихомиров В.О. Від “Юнацьких братств” до ЦеСУСу. До 95-річчя створення в еміграції Центрального союзу українського студентства // Голос України. – 7 жовтня 2017 р. – С. 12.

Журжа І.В. Під пильним наглядом влади. [До 140-ї річниці Олександра Грушевського] // Голос України. – 12 серпня 2017 р. – С. 9.

Журжа І.В. Повернуті із забуття: архівні документи про видатних земляків. До 100-річчя Української революції // Голос України. – 11 серпня 2017 р. – С. 10.

Журжа І.В. Дмитро Дорошенко: історик, дипломат і вимушений емігрант // Голос України. – 8 квітня 2017 р. – С. 10.

Архіви визвольних змагань: віртуальний проект. Інтерв’ю з директором Центрального державного архіву громадських об’єднань України О.В. Бажан. До 100-річчя Української революції // Голос України. – 17 березня 2017 р. – С. 5.

Власенко С.І. “Могутньою рукою твори своє нове вільне життя”. До 100-річчя Української революції // Голос України. – 4 березня 2017 р. – С. 1, 14.

Власенко С.І. На шану відважних Героїв. [До Дня пам’яті Героїв Крут] // Голос України. – 28 січня 2017 р. – С. 4.

Журжа І.В. Справа Грушевського. [До 150-ї річниці від дня народження Михайла Грушевського] // Голос України. – 29 вересня 2016 р. – С. 20.

Журжа І.В. Легендарний полковник. [До 125-ї річниці від дня народження Євгена Коновальця] // Голос України. – 11 червня 2016 р. – С. 10.

Журжа І.В. Злочин без покарання. До 90-ї річниці від дня вбивства Симона Петлюри // Голос України. – 24 травня 2016 р. – С. 13.

Бажан О.В. Зламані долі. [До Дня пам’яті жертв політичних репресій. Про долю Людмили Старицької-Черняхівської] // Голос України. – 14 травня 2016 р. – С. 12.

Божук Н.С. Нація зароджується лише на рідному ґрунті… До 160-ліття Софії Русової // Голос України. – 20 лютого 2016 р. – С. 17.

Ващук Л.В. “Щоб солідарність наша демонструвалася перед чужинцями…”. До 150-ї річниці від дня народження Сергія Шелухина // Голос України. – 11 жовтня 2014 р. – С. 10.

Власенко С.І. Непримиримий борець за Українську державу. До 135-ї річниці від дня народження Симона Петлюри // Голос України. – 22 травня 2014 р. – С. 20-21.

Паланичка К.М. Головний будівничий ЗУНР. До 150-річчя від дня народження Євгена Петрушевича // Сільські вісті. – 31 травня 2013 р. – С. 5.

Кагальна М.В. Останній гетьман України. До 140-річчя від дня народження Павла Скоропадського // Сільські вісті. – 14 травня 2013 р. – С. 3.

Паланичка К.М. Ніхто не любить так Вітчизну, як той, хто був позбавлений її. [До 135-річчя від дня народження Дмитра Антоновича] // Пам’ять столиці. – 2012. – № 8. – С. 8-9.

Паланичка К.М. Залишався Українцем. До 135-річчя від дня народження Олександра Грушевського // Сільські вісті. – 11 грудня 2012 р. – С. 3.

Власенко С.І. Нащадок гетьманського роду. До 130-річчя від дня народження Дмитра Дорошенка // Сільські вісті. – 10 квітня 2012 р. – С. 3.

Власенко С.І. “Не животів, а кипів, горів ...”. До 150-ї річниці від дня народження Євгена Чикаленка // Сільські вісті. – 27 грудня 2011 р. – С. 27.

Власенко С.І. “Стійте всіма силами за Україну…”. До 130-річчя від дня народження Володимира Винниченка // Сільські вісті. – 23 липня 2010 р. – С. 3.

Кентій А.В. “...Він горів і вмів видобувати горіння...”. Минуло 130 років від дня народження Симона Петлюри // Сільські вісті. – 12 червня 2009 р. – С. 3.

Кентій А.В. Героїчний порив – зметення гетьманату. До 90-річчя відновлення УНР // Сільські вісті. – 25 грудня 2008 р. – С. 3.

Кентій А.В. Голгофа полковника Євгена Коновальця. До 70-ї річниці загибелі провідника ОУН // Сільські вісті. – 22 травня 2008 р. – С. 5.

Кентій А.В. Важкі шляхи державотворення. До 90-річчя проголошення П. Скоропадського гетьманом України // Сільські вісті. – 6 травня 2008 р. – С. 3.

Кентій А.В. “Справдилась колишня давня мрія батьків твоїх…”. До 90-річчя проголошення ІV Універсалу Центральної Ради // Сільські вісті. – 22 січня 2008 р. – С. 3.

Кентій А.В. Останній акорд. До 85-ї річниці Другого Зимового походу частин Армії УНР в Україну // Сільські вісті. – 3 листопада 2006 р. – С. 5.

Кентій А.В. “...Найкращим виходом було б створення єдиного національного фронту...”. До 115-ї річниці від дня народження Є. Коновальця // Сільські вісті. – 14 червня 2006 р. – С. 3.

Кентій А.В. Паризька трагедія. До 80-річчя від дня загибелі С. Петлюри // Сільські вісті. – 26 травня 2006 р. – С. 1, 2.

Кентій А.В. “Яка то страшна, тяжка річ – відродження національної державності…”. До 125-річчя від дня народження Володимира Винниченко // Сільські вісті. – 28 липня 2005 р. – С. 3.

Кентій А.В. “Мені ходить головно про працю для України…”. До 125-річчя від дня народження Симона Петлюри // Сільські вісті. – 21 травня 2004 р. – С. 3.

Лозицький В.С., Кентій А.В. Невідомий Симон Петлюра. Історія одного інтерв’ю // Дзеркало тижня. – 7 липня 2001 р.

Кентій А.В. Симон Петлюра: “Потрібна, перш за все, згода думок…”. До 75-річчя від дня загибелі // Сільські вісті. – 24 травня 2001 р. – С. 4.

Лозицький В.С. Володимир Винниченко: “Бути чесним із собою” // Сільські вісті. – 13 березня 2001 р. – С. 3.

Кентій А.В. “…Я вірю, що Україна як держава буде”. До 120-річчя від дня народження С.В. Петлюри // Сільські вісті. – 12 травня 1999 р. – С. 2.

Іваненко Б.В., Кравченко Є.П. Сергій Єфремов: “Навколішки я не стану…” // Сільські вісті. – 30 березня 1999 р. – С. 3.