Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції. Науково-документальне видання / Упоряд.: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко; Ред. колегія: Г. Боряк, В. Верстюк, Н. Маковська, О. Бажан, А. Хромов, В. Огороднік. Галузевий державний архів Служби безпеки України, Інститут історії України НАН України, Український інститут національної пам’яті, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центр досліджень визвольного руху. – К.: К.І.С., 2018. – 240 с.

(Сторінки видання з документами ЦДАГО України: титул, 1-5, 23-32, 53-66, 117-124, 229-240)


Aрхівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання: Збірник наукових праць // Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Державний архів Служби безпеки України. Ред. кол.: Р.Я. Пиріг (голова) та ін. – К., 1998. – 161 с.


Використання архівно-слідчих справ громадян, репресованих у 1920-1950-ті рр.: Методичні рекомендації // Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Центральний державний архів громадських об’єднань України. Упоряд.: О.В. Гранкіна, Д.В. Омельчук, Н.П. Московченко. – К., 1997. – 34 с.


Тихомиров В.О. Мученицький вінець єпископа Старобільського Павла (Кратирова) та кримінальна справа НКВС щодо церковної опозиції // Церква мучеників: гоніння на віру та Церкву у ХХ столітті: матеріали Міжнародної наукової конференції (К., 6-7 лютого 2020 р.). – 2020. – Стор. 461-464.

Власенко С.І. Документи колишніх репресивних органів УРСР в Центральному державному архіві громадських об’єднань України: надходження, забезпечення збереженості, використання // The Documentation of Communist Security Authorities. Materials of the International Conference Warsaw, 4-5 October 2012. – Warszawa, 2014. – 328 p. – Р. 193-206.

Власенко С.І. Знахідка у фондах ЦДАГО України: Хрещатик у роки нацистської окупації // Архіви України. – 2011. – № 6. – С. 174-178.

Власенко С.І. Листи Олександра Шумського із заслання (із фондів ЦДАГО України) // Архіви України. – 2011. – № 5 – С. 165-168.

Кентій А.В. Доля племінниці Степана Бандери (огляд архівно-слідчої справи Л. Возняк-Лемик) // Архіви України. – 2009. – № 5. – С. 109-118.

Кентій А.В. До історії Листопадового рейду 1921 р. частин Армії УНР під командуванням Ю. Тютюнника в Україну (документи ЦДАГО України про долю групи учасників рейду) // Архіви України. – 2008. – № 3-4. – С. 124-134.

Кентій А.В. Листопадовий 1921 року рейд Ю. Тютюнника в Україну (Сторінками архівно-слідчих справ ЦДАГО України) // Архіви України. – 2002. – № 1-3. – С. 187-193.

Гранкіна О. “Репресувати на підставі наказу наркома внутрішніх справ СРСР…” // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – К., 1999. – Вип. 1/2(10/11). – С. 208-223.

Гранкіна О. Архівно-слідчі справи другої половини 1937 року щодо представників національних меншин України. Джерелознавчий аналіз складу документів // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – К., 1998. – Вип. 1-2(6-7). – С. 174-183.

Гранкіна О. Деякі аспекти джерелознавчого аналізу архівно-слідчих справ репресованих у 1920-х – 1950-х рр. у СРСР // Український історичний журнал. – 1997. – № 4(415). – С. 49-57.

Акулов М., Гранкіна О., Омельчук Д. Архівно-слідчі справи репресованих (20-ті – 50-ті рр.) як історичне джерело: методика використання // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1997. – Т. 2. – С. 33-39.

Журжа І.В. Під пильним наглядом влади. [До 140-ї річниці Олександра Грушевського] // Голос України. – 12 серпня 2017 р. – С. 9.

Бажан О.В. Співчувала арештованим, отримала 10 років в’язниці. [До Дня пам’яті жертв політичних репресій] // Голос України. – 20 травня 2017 р. – С. 8.

Бажан О.В. Академік Євген Тимченко: “Прошу тільки про одне…” // Голос України. – 12 листопада 2016 р. – С. 15.

Власенко С.І. “Мені моя Вітчизна сниться щоночі…”. До 110-ї річниці з дня народження Івана Багряного // Голос України. – 4 жовтня 2016 р. – С. 10.

Бажан О.В. Зламані долі. [До Дня пам’яті жертв політичних репресій] // Голос України. – 14 травня 2016 р. – С. 12.

Бажан О.В. “Все життя гумористом! Господи! Збожеволіти можна від суму!” (до 125-ї річниці від дня народження Остапа Вишні) // Голос України. – 13 грудня 2014 р. – С. 12.

Паланичка К.М. Залишався Українцем. [До 135-річчя від дня народження Олександра Грушевського] // Сільські вісті. – 11 грудня 2012 р. – С. 3.

Власенко С.І. Патріотизм ціною життя. Минуло 120 років від дня народження Олександра Шумського // Сільські вісті. – 24 грудня 2010 р. – С. 2.