Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters
Мінімальний кошторис Головного архівного управління на травень 1922 р. 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1449, арк. 26.Витяг із постанови Ради народних комісарів УСРР “Про охорону архівів”. 31 жовтня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2022, арк. 36.Проект постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету “Положення про Українське центральне архівне управління та його місцеві органи”. 5 лютого 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2022, арк. 6-7.Витяг із “Правил користування архівними матеріалами”. 20-ті рр. ХХ ст.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2022, арк. 16.Листи керівництва Українського центрального архівного управління в Секретаріат Всеукраїнського центрального виконавчого комітету та бюро Комфракції Президії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету в бюро Секретаріату ЦК КП(б)У про запланований на 8 травня 1926 р. Всеукраїнський з’їзд архівних працівників. 24 березня 1926 р., 2 квітня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2225, арк. 45 та зв., 44 та зв.Проект порядку денного Всеукраїнського з’їзду архівних працівників. Не пізніше 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2225, арк. 46.Доповідна записка завідувача Центрального архівного управління УСРР М.А. Рубача в ЦК КП(б)У “Про невідкладні та необхідні міроприємства в архівній справі в УСРР”. 25 березня 1927 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2498, арк. 22-26.Видавничий план Археографічної комісії Центрального архівного управління УСРР на 1930-1931 рр., затверджений бюро археографічної комісії. 26 травня 1930 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 3100, арк. 86-87.Лист керуючої Центральним архівним управлінням УСРР Г.М. Барвінок секретарю ЦК КП(б)У С.В. Косіору про необхідність забезпечення збереженості архівних документів Київського обласного історичного архіву. 11 квітня 1936 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6858, арк. 1-6.Витяг із протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У від 4 травня 1936 р. “Про архіви, що знаходяться у бувшій Десятинній церкві”. 5 травня 1936 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 420, арк. 14Доповідна  записка  виконуючого  обов’язки  народного  комісара  внутрішніх  справ УРСР С.Р. Савченка в ЦК КП(б)У про роботу Управління державними архівами НКВС УРСР за період з червня 1941 р. по жовтень 1942 р. та супровідний лист до неї. 25 жовтня 1942 р., 27 жовтня 1942 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 62, арк. 1, 2-8.Доповідна записка делегата ІV Міжнародного конгресу архівістів, начальника Архівного управління при Раді Міністрів УРСР С.Д. Пількевича в ЦК КПУ про участь у роботі ІV Міжнародного конгресу архівістів, який проходив 17-19 серпня 1960 р. у м. Стокгольм. 23 вересня 1960 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 1618, арк. 175-180.