Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters
Лист завідувача Центрального архівного управління УСРР М.А. Рубача в Секретаріат ЦК КП(б)У про виділення коштів для проведення робіт по отриманню архівних документів 1870-1919 рр. з колишнього Австро-Угорського Міністерства закордонних справ. 24 лютого 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2658, арк. 81 та зв.Листи міністра внутрішніх справ УРСР Т.А. Строкача секретарю ЦК КПУ І.Д. Назаренку та секретаря ЦК КПУ І.Д. Назаренка секретарю ЦК КПРС П.М. Поспєлову про передачу колекції документальних матеріалів “Архів малоросійських актів ХVII–XVIII ст.” з Державної бібліотеки СРСР ім. В.І. Леніна до Центрального державного історичного архіву УРСР. 9 вересня 1953 р., 2 жовтня 1953 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 2714, арк. 42-43, 40.Лист міністра закордонних справ УРСР Л.Х. Паламарчука в ЦК КПУ про виявлені в Чехословаччині документи “Українського музею у Празі”. 24 червня 1957 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 892, арк. 156-157.Лист міністра закордонних справ УРСР Л.Х. Паламарчука в ЦК КПУ про архів Української економічної академії, виявлений в Чехословаччині та постанова ЦК КПУ “Про архів колишньої Української економічної академії”. 10 травня 1960 р., 27 травня 1960 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 8, спр. 2810, арк. 123, 119.Лист секретаря ЦК КПУ П.Ю. Шелеста в ЦК КПРС про повернення в УРСР архівних документів, вивезених секретаріатом М.С. Хрущова до Москви у 1949 р. 10 січня 1967 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 3233а, арк. 1.Доповідна записка голови Комітету державної безпеки при Раді Міністрів УРСР В.Ф. Нікітченка в ЦК КПУ про придбання копії архіву В.Винниченка, що зберігається у бібліотеці Колумбійського університету в США. 13 лютого 1970 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 364, арк. 5-6.