Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters
Телеграма Закавказького крайового комітету ВКП(б) в Центральний комітет КП(б)У про прискорення відвантаження зерна з України для хлібопостачання ЗРФСР. 27 жовтня 1932 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5467, арк. 92.Текст телеграми генерального секретаря Центрального комітету КП(б)У С. Косіора обласним комітетам партії про скорочення ввозу товарів районам, що найбільш відстають у виконанні планів хлібозаготівель. 6 листопада 1932 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5384, арк. 111-113.Постанови ЦК КП(б)У “Про заходи посилення хлібозаготівель” та “Про вивіз хліба в листопаді місяці”  (витяги з протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У). 17-18 листопада 1932 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 237, арк. 195, 197.Постанова Ради народних комісарів УСРР та ЦК КП(б)У “Про занесення на “чорну дошку” сіл, злісно саботуючих хлібозаготівлю” (додаток до протоколу засідання Політбюро ЦК КП(б)У). 6 грудня 1932 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 238, арк. 53-54.Постанова ЦК ВКП(б) та РНК СРСР “Про хлібозаготівлю в Україні, на Північному Кавказі та в Західній області”. 14 грудня 1932 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5243, арк. 234-238.Порівняльні дані про застосування репресій по хлібозаготівельних справах у 1930, 1931 і 1932 роках, подані на розгляд комісії ЦК КП(б)У 29 грудня 1932 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5399, арк. 23-24.Постанова ЦК КП(б)У “Про виконання директиви ЦК ВКП(б) та РНК СРСР у зв’язку з масовим виїздом селян за межі України”. 23 січня 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 19, арк. 19-21.Інформаційне повідомлення організаційно-інструкторського відділу ЦК КП(б)У про випадки людоїдства по районах Київської області. Лютий 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6274, арк. 101.Спецповідомлення дорожньо-транспортного відділу Державного політичного управління Катерининської залізниці секретарю Дніпропетровського обласного комітету КП(б)У М. Хатаєвичу про випадки смерті від виснаження та голоду на вокзалах. Березень 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6277, арк. 198-199.Довідка таємно-політичного відділу ДПУ УСРР про складне продовольче становище та випадки трупоїдства і людоїдства в районах Харківської області. 10 червня 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6276, арк. 47.Лист-звернення другого секретаря ЦК КП(б)У П. Постишева до голів сільських рад із закликом прискорити темпи хлібоздачі. 30 липня 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6342, арк. 59.