Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

  
Циркуляр секретаря ЦК КП(б)У Д. Лебедя губернським партійним комітетам про посилення роботи з продзаготівлі для поліпшення продовольчої ситуації в Росії. 23 травня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 397, арк. 14.  
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про посилення відправлення хліба на Північ”   (витяг із протоколу засідання № 64, п. 16). 4 липня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 16, арк. 6, 8.  
Телеграма голови РНК РСФРР В. Леніна та секретаря ЦК РКП(б) В. Молотова в ЦК КП(б)У та голові РНК УСРР Х. Раковському і наркому продовольства УСРР М. Владимирову про прийняття 2 липня постанови щодо зобов’язання ЦК КП(б)У застосувати всіх заходів до вивезення на бази РСФРР не менше 74 вагонів хліба щодоби. 8 липня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 397, арк. 1-2.  
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про продподаток” (витяг із протоколу засідання № 76, п. 2). 30 липня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 16, арк. 36 та зв.  
Телеграма секретаря ЦК КП(б)У Ф. Кона до всіх губернських партійних комітетів про розмежування кампаній допомоги голодуючим Росії та боротьби з неврожаєм в Україні. 5 серпня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 25, арк. 15.  
Циркулярний лист секретаря ЦК КП(б)У Д. Лебедя та заступника голови Центральної комісії допомоги голодуючим при ВУЦВК Б. Єрмощенка всім губернським партійним комітетам про заходи з надання допомоги голодуючому населенню Поволжя, Приуралля та голодуючих місцевостей України. 28 жовтня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 402, арк. 55.  
Витяг із доповідної записки голови РНК УСРР Х. Раковського, адресованої В. Леніну та в Політбюро ЦК РКП(б), про роботу зі збирання хліба в Україні. 28 січня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 981, арк. 1, 2, 4, 5.  
Доповідна записка Української головної евакуаційної комісії в президію Центральної комісії допомоги голодуючим при ВУЦВК про евакуацію голодуючого населення України. Лютий 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1034, арк. 26 та зв.-27.  
Повідомлення секретаря Донецького губернського комітету КП(б)У Е. Квірінга в ЦК КП(б)У, Центральну комісію допомоги голодуючим при ВУЦВК та Центральну комісію робітничої допомоги голодуючим про продовольче становище в повітах губернії та діяльність Американської адміністрації допомоги. 26 червня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1034, арк. 61 та зв.  
План роботи Центральної комісії допомоги голодуючим при ВУЦВК на жовтень 1922 року. 2 жовтня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1034, арк. 128-129 та зв.  
Буклет Українського Червоного Хреста “Голод на Україні”. [1922 р.]

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 4, арк. 32 та зв, 33.  
Меморандум в справі допомоги голодуючому населенню України, поданий до Ліги Націй та її представників у справі допомоги голодуючим, до Міжнародного Червоного Хреста та Червонохрестної Спілки, опублікований у виданні “Вісти Українського Національного Союзу”. Число 1, червень 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 191, арк. 14 та зв.  
Звернення Українського комітету в ЧСР по збору жертв для голодуючих в Україні до українського громадянства на еміграції з проханням допомоги голодуючим українцям. [1922 р.]

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 727, арк. 50.  
Листівка-звернення до українців Західної України та за кордоном про збір допомоги голодуючим в Україні із зображеннями голодуючих дітей і дорослих м. Бердянська та загиблих від голоду дітей і дорослих м. Херсона та з віршем О. Олеся “Слухайте” (опублікована у м. Львів). [1922 р.]

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 727, арк. 51.  
Стаття “Боротьба з голодом”, опублікована в українському двотижневику “Громадський вістник”   (м. Прага, Чехословаччина). Число 2 за 30 вересня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 37, арк. 1.  
Витяг із статті М. Сріблянського “Голод, його причини і боротьба з ним”, опублікованої в безпартійному двотижневику “Нова Україна” (м. Прага, Чехословаччина). Число 7 за 1 липня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 38, арк. 1.