Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

  
Витяг із звіту заступника голови Проводу Українських Націоналістів М. Сціборського про діяльність Проводу за період з 15 квітня до 1 жовтня 1929 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 168, арк. 5-7, 15.  
Система кодованих слів для листування з провідником ОУН на західноукраїнських землях. 1929 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 168, арк. 37-38.  
Порядок денний засідання Поводу Українських Націоналістів 9-11 жовтня 1929 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 168, арк. 1a.  
Витяг із стенограми наради (з’їзду) Проводу Українських Націоналістів. 9-12 жовтня 1929 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 169, арк. 1, 26.  
Витяг із стенограми наради (з’їзду) Проводу Українських Націоналістів. 26-28 грудня 1929 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 169, арк. 29, 36 та зв.  
Регулямін для Організації Українських Націоналістів на західноукраїнських землях. Не раніше 1 березня 1930 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 172, арк. 13-16.  
Схема структури екзекутиви ОУН в Західній Україні. 5 березня 1930 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 172, арк. 25.  
Обіжник № 1 Проводу Українських Націоналістів до референтів і членів Проводу. 30 квітня 1930 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 170, арк. 2-3.  
Обіжник № 3 Проводу Українських Націоналістів до членів Проводу. 22 травня 1930 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 170, арк. 7-9.  
Декларація Проводу Українських Націоналістів, опублікована в “Бюлетені” крайової екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях. Листопад 1930 р.

ЦДАГО України, ф. 6, оп. 1, спр. 301, арк. 170-171.  
Звернення Проводу ОУН до українців у зв’язку з започаткуванням видання часопису “Український націоналіст”. Вересень 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 186, арк. 1.  
Звернення Центральної управи Організації державного відродження України в США до української еміграції із закликом підтримати українських націоналістів у Західній Україні. 1 жовтня 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 184, арк. 1 та зв.