Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів / Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк (заст. голови), В.М. Бірчак, Я.В. Верменич, В.М. В’ятрович, В.М. Даниленко, І.М. Кулик, С.В. Кульчицький, О.Є. Лисенко, В.М. Литвин, О.П. Реєнт, О.С. Рубльов, Л.Д. Якубова; Упорядн.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук, Г.В. Боряк, С.І. Власенко, Н.В. Маковська. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 1092 с.


Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів. 2-е вид. / Упоряд.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук, Г.В. Боряк, С.І. Власенко, Н.В. Маковська. Відп. ред. В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – К.: ТОВ “Видавництво “Кліо”, 2016. – 1092 с.

До збірника увійшли документи та матеріали, що відображають депортаційну політику радянської влади на Кримському півострові в роки Другої світової війни та у післявоєнний період, розкривають економічні, культурні аспекти входження Криму до складу УРСР, віддзеркалюють боротьбу кримських татар в 1950-1980-ті роки за повернення на історичну батьківщину, висвітлюють проблеми репатріації, адаптації й інтеграції кримських татар в український соціокультурний та політичний простір. Видання розраховане на істориків, етнологів, політологів, вчителів, а також на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

                                  Відгук 1.

                                  Відгук 2.

                                  Відгук 3.