Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Вони пережили нацистську окупацію.

Свідчення, зафіксовані у спогадах та щоденниках очевидців

Виставка має за мету ознайомлення з комплексом маловідомих архівних документів періоду Другої світової війни, що представляють джерела усної історії – щоденники, спогади, стенограми бесід з очевидцями тих подій. Попри їх суб’єктивність, вони є одним із важливих альтернативних джерел для дослідження нацистської окупації на території України. А їх представленість за віковими категоріями, соціальним станом, територіальною приналежністю є своєрідним кодом для розуміння антропологічного виміру війни та її соціально-психологічних наслідків у формуванні наступних поколінь українців.


Витяги із спогадів, щоденників, стенограм бесід з очевидцями окупаційного режиму на території України, 1942-1946 рр.

     
      
    
     
 
     
    
  
   
    
    
ЦДАГО України, ф. 166, оп. 3, спр. 259, арк. титульний, 6, 11зв., 15, 23зв., 29зв., 39 та зв.; оп. 2, спр. 10, арк. 2-8; оп. 3, спр. 258, арк. 29-32, 41, 42, 98 та зв., 150 та зв., 152зв., 155зв., 156 та зв.; ф. 7, оп. 10, спр. 105, арк. 1-5; ф. 166, оп. 3, спр. 257, арк. титульний, 1зв., 2, 20зв., 21 та зв., 22; спр. 237, арк. 203-207; спр. 240, арк. 69-73.

        Листи українців, вивезених на примусові роботи в Німеччину,         надіслані до рідних, 1943 р.

      
 
      
      
 
      
ЦДАГО України, ф. 166, оп. 2, спр. 38, арк. 3 та зв., 9 та зв.; спр. 45, арк. 124 та зв., 137 та зв., 137Азв., 101зв., 20 та зв., 172, 195 та зв., 128 та зв., 192 та зв.

        Контрольні роботи учнів середніх шкіл                         на теми “Що я пережив під час німецької окупації”                 та “Два роки німецької окупації”, 1944 р.

        
      
 
 
    
   
ЦДАГО України, ф. 166, оп. 3, спр. 254, арк. 51, 568, 2, 65 та зв., 71 та зв., 571 та зв., 572 та зв., 364 та зв.-366; спр. 253, арк. 100-101 та зв.

Документи з архівних кримінальних справ стосовно громадян, які перебували на окупованій території, 1943-1944 рр.

        
    
 
         
          
    
   
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 58889, арк. І, 10, 11 та зв., 12, 13, 19, 24, 26 та зв., 27; спр. 32016, арк. 5, 13 та зв., 45; спр. 48811, арк. 38, 13 та зв., 39, 40; спр. 49015, арк. 18-22 та зв.