Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Заручник тоталітарної системи


            
Документи із архівної кримінальної справи М. Рильського: титульний аркуш, анкета обвинувачуваного, витяг із протоколу допиту від 23 березня 1931 р., постанова про звільнення з-під арешту від 19 серпня 1931 р. Березень–серпень 1931 р.
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 44162, арк. 1, 2, 4, 56.

    
Лист директора Літературно-меморіального музею Максима Рильського, сина поета Б. Рильського голові Комітету державної безпеки УРСР М. Голушку з проханням повідомити точну дату арешту батька, зміст пред’явленого йому звинувачення, час перебування під арештом, а також надати можливість ознайомитися з написаними М. Рильським відгуками про окремих діячів української культури. 2 листопада 1989 р.
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 44162, арк. 58-60.

    
Відгук М. Рильського про П. Губенка (Остапа Вишню), долучений до матеріалів архівної кримінальної справи останнього. 12 вересня 1955 р.
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 44228, т. 12, арк. 111-113.

Відгук М. Рильського про О. Досвітнього, долучений до матеріалів архівної кримінальної справи останнього. 12 вересня 1955 р.
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 44228, т. 12, арк. 114.

      
Витяг із стенограми пленуму Спілки радянських письменників України щодо творчості М. Рильського в контексті виконання постанови ЦК ВКП(б) про журнали “Звєзда” і “Лєнінград”. 15 вересня 1947 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4512, арк. 1, 31-33.

        
Витяги зі стенограми прийому першим секретарем ЦК КП(б)У Л. Кагановичем письменників України щодо критичної оцінки творчості М. Рильського на пленумі ЦК КП(б)У та його відповідь на критику. 19 вересня 1947 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4511, арк. 1, 6-7, 29-30.

          
Лист Ф. Єневича першому секретарю ЦК КП(б)У Л. Кагановичу щодо статті “Про націоналістичні помилки Максима Рильського” та витяг із тексту статті з резолюцією Л. Кагановича. 4 вересня 1947 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4162, арк. 35, 1-2, 34.

Стаття Ф. Єневича про Максима Рильського, опублікована в газеті “Радянська Україна” від 30 вересня 1947 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4162, арк. 69.

                       
Лист відповідального редактора газети “Радянська Україна” Л. Паламарчука першому секретарю ЦК КП(б)У Л. Кагановичу про статтю М. Рильського, надіслану в редакцію газети у відповідь на публікацію Є. Єневича, та текст статті. 8 та 10 жовтня 1947 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4162, арк. 70, 79-89.

  
Копія анонімного листа студентів одного з вищих навчальних закладів м. Львова до редакції газети “Радянська Україна” щодо статті Ф. Єневича про М. Рильського, надіслана першому секретарю ЦК КП(б)У Л. Кагановичу, та супровідний лист до неї. 16 жовтня 1947 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4957, арк. 1, 2.

                        
Копія анонімного листа учасників одного з гуртків молоді Західної України до редакції газети “Радянська Україна” щодо статті Ф. Єневича “Про націоналістичні помилки М. Рильського”, надіслана секретарю ЦК КП(б)У Д. Коротченку, та супровідний лист до неї. 7 листопада 1947 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4957, арк. 9, 10-21.

               
Витяги з добірки критичних матеріалів на творчість М. Рильського. 1947 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 4162, арк. 91, 95-96, 104-105, 113, 126-127.

Співець радянської епохи


Постанова Політбюро Центрального комітету КП(б)У “Про преміювання письменника М. Рильського за літературну обробку творів “Наталка Полтавка” і “Запорожець за Дунаєм”. 28 березня 1936 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 418, арк. 95.

Доповідна записка голови правління Спілки радянських письменників України А. Сенченка та відповідального секретаря правління І. Кириленка секретарям ЦК КП(б)У С. Косіору, П. Постишеву, П. Любченку та М. Попову щодо відзначення 25-ї річниці літературної діяльності М. Рильського. 29 червня 1936 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6848, арк. 32.

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про відзначення 50-ти річного ювілею поета-академіка М. Рильського”. 10 березня 1945 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 856, арк. 69.

    
Критичні зауваження та пропозиції М. Рильського щодо репертуарних планів українських театрів. 19 листопада 1945 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 70, спр. 416, арк. 8-9.

  
Тексти Державного Гімну Української РСР, написані М. Рильським та відібрані комісією ЦК КПУ в десятку кращих. Липень 1958 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4703, арк. 47, 48.

На чолі Спілки письменників України


        
Витяг із тексту виступу голови Спілки радянських письменників України М. Рильського на ІХ пленумі правління Спілки радянських письменників у Москві. 7 лютого 1944 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 858, арк. 1-5.

      
Листування голови Спілки радянських письменників України М. Рильського з Радою народних комісарів УРСР щодо забезпечення окремих письменників житлом у м. Києві. 6 та 24 лютого 1945 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 30, спр. 265, арк. 54, 55, 58.

      
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про М. Рильського” щодо затвердження його головою правління Спілки радянських письменників України та довідка Управління кадрів ЦК КП(б)У. 15 вересня 1945 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 888, арк. 105, 106 та зв.

    
Заява М. Рильського до ЦК КП(б)У про звільнення його від обов’язків голови Спілки радянських письменників України та постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про заяву М. Рильського”. 26 серпня, 11 листопада 1946 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 998, арк. 149, 148.

Вшанування пам’яті


Постанова Президії ЦК КПУ “Про похорони М. Рильського”. 25 липня 1964 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 3760, арк. 117.

    
Постанова Президії ЦК КПУ “Про створення в м. Києві Державного літературно-меморіального музею М.Т. Рильського” та проект відповідної постанови Ради Міністрів УРСР. 29 квітня 1966 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 3994, арк. 145, 146.

Лист голови правління Спілки письменників України О. Гончара та відповідального секретаря правління П. Загребельного до ЦК КПУ з клопотанням про заснування премії імені Максима Рильського за кращі переклади творів іноземних письменників українською мовою та українських письменників іноземними мовами. 3 квітня 1971 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 278, арк. 7.

          
Постанова Політбюро ЦК КПУ “Про заснування премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад” та проект постанови Ради Міністрів УРСР з положенням про премію. 17 березня 1972 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 10, спр. 1083, арк. 180-183.

  Лист першого секретаря правління Спілки письменників України П. Загребельного до ЦК КПУ щодо святкування   90-річчя від дня народження М. Рильського. 6 лютого 1985 р.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2226, арк. 26.