Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Академік Агатангел Юхимович Кримський:

До 150-річчя від дня народження


  

Академічна діяльністьЛист неодмінного секретаря Української академії наук А. Кримського до Управління в справах друку при Київському губернському відділі народної освіти з проханням дозволити переслати проф. Д. Дорошенку в Чехословаччину книги та фотографію, пов’язані з Б. Грінченком. 27 лютого 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 480, арк. 1.Лист неодмінного секретаря Української академії наук А. Кримського до Управління в справах друку при Київському губернському відділі народної освіти з проханням дозволити пересилку проф. Д. Дорошенку в Чехословаччину окремих видань та установчих документів ВУАН. 29 травня 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 480, арк. 4.Доповідна записка заступника народного комісара освіти УСРР, завідувача Управління наукових установ Я. Ряппо “Про реорганізацію Української академії наук” зі згадками щодо А. Кримського. 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2008, арк. 170-173 (виділено упорядниками на арк. 172, 173).Список членів Пленуму Укрнауки в Києві у складі з А. Кримським від Києва. 22-27 січня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2264, арк. 39 (виділено упорядниками).Протокол засідання Ради Всеукраїнської академії наук у складі з А.Ю. Кримським з розгляду питання про обрання неодмінного секретаря ВУАН. 3 травня 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2705, арк. 11-13 (виділено упорядниками на арк. 11, 12, 13).Лист народного комісара освіти УСРР М. Скрипника в ЦК КП(б)У щодо кандидатур від України до Всесоюзної академії наук. 16 червня 1928 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2705, арк. 17 (виділено упорядниками).


Ставлення радянської владиПротокол засідання фракції Всеукраїнської академії наук з розглядом питання щодо критики А. Кримського та інших вчених. 12 листопада 1931 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 4194, арк. 33-36 (виділено упорядниками на арк. 33).


           

Довідка культурно-пропагандистського відділу ЦК КП(б)У та Народного комісаріату освіти УСРР про Всеукраїнську академію наук з критикою роботи А. Кримського та інших вчених. 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6445, арк. 84-95 (виділено упорядниками на арк. 84, 86, 88).


       

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про присвоєння академіку А.Ю. Кримському звання заслуженого діяча науки” та документи до неї – проект Указу Президії Верховної Ради УРСР, довідка секретаря ЦК КП(б)У по пропаганді Й. Лисенка секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову. 20 липня 1940 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 620, арк. 52, 53, 54-55.


   

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про відзначення 70-річчя з дня народження академіка А.Ю. Кримського” та довідка до неї. 8 січня 1941 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 650, арк. 181, 182-184.Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про квартиру академіку А.Ю. Кримському”. 24 січня 1941 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 653, арк. 29.Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про академіків П.Г. Тичину та А.Ю. Кримського”. 14 березня 1941 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 661, арк. 223.


Арешт, звинувачення та посмертна реабілітаціяАрхівна кримінальна справа стосовно А.Ю. Кримського, заарештованого 20 липня 1941 р. за звинуваченням в “участі у контрреволюційній діяльності”. 1941-1990 рр.

ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 39424, арк. 1-210 та зв.