Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Повернення додому: реевакуація жителів України

з Казахстану в 1943-1944 рр.

 

До Дня пам’яті та примирення, присвяченого пам’яті жертв Другої

cвітової війни і Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

 

Друга світова війна змусила значну частину населення України, яка опинилася в епіцентрі театру бойових дій, покинути свої домівки і евакуюватися у східні регіони радянської країни. Багато українців знайшли прихисток у далекому Казахстані з його безмежними просторами, суворим кліматом і багатонаціональним складом населення. Формально, відтоді й почався для них довгий шлях повернення додому – спочатку подумки з надією, що це колись станеться, а згодом, по мірі руху фронту на захід, з наростаючою впевненістю, що це можливо.

Після вигнання нацистських окупантів територія України потерпала від жахливої розрухи. Її промисловість та сільське господарство необхідно було піднімати практично з нуля. У 1943 р. у ході реалізації завдань з організації відбудовчих робіт гостро постала проблема забезпечення комплексу цих заходів людськими ресурсами і насамперед – кваліфікованими кадрами. Одним із шляхів вирішення цього питання мала стати реевакуація переміщеного в початковий період війни населення.

ЦДАГО України презентує документальну онлайн виставку, що висвітлює процеси реевакуації українських кадрів з території Казахстану в 1943-1944 рр. Її основу складає фонд 210 «Документи уповноваженого ЦК ВКП(б) про реевакуацію з Казахстану державних, партійних, комсомольських кадрів та спеціалістів України». Віртуальна виставкова експозиція має три тематичні розділи, які дають уявлення про видовий і змістовний склад документів зазначеного фонду. Перший – «Документальні свідчення загальноорганізаційних заходів з проведення реевакуації», другий – «Інформаційні повідомлення уповноважених по областях Казахстану з реевакуації українських фахівців» і третій – «Листування партійних організацій, державних установ, військових частин та евакуйованих жителів з питань повернення до України». Більшість документів представленої виставки подається вперше.
  

Документальні свідчення загальноорганізаційних заходів

з проведення реевакуації

 


Довідка помічника секретаря ЦК КП(б) Казахстану Ричкова секретарю ЦК КП(б) Казахстану по кадрам П. Суколєнову про кількість комуністів, що прибули за час евакуації з України до Казахстану. 2 березня 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.1, арк.1.


    

      Проєкт постанови Бюро ЦК КП(б) Казахстану «Про відкомандирування працівників       у розпорядження ЦК КП(б)У» та список до нього. Квітень 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.1, арк.116-118.Список обласних епідеміологів, які підлягали реевакуації станом на 1 березня 1943 р.,       складений управлінням кадрами та медичної освіти Наркомздоров’я Казахської РСР. 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.1, арк.127.Список обласних педіатрів, які підлягали реевакуації станом на 1 березня 1943 р., складений управлінням кадрами та медичної освіти Наркомздоров’я Казахської РСР. 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.1, арк.128.Копія листа наркома місцевої промисловості Казахської РСР А. Утємбаєва секретарю Алматинського обкому КП(б) Казахстану Сайдашеву з проханням про сприяння у доборі кадрів для заміни фахівців, які відзивались для роботи на звільнених від нацистських окупантів територіях. 3 березня 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.12, арк.4.Бланк посвідчення про відрядження уповноваженого з питань обліку та відправлення працівників Української РСР.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.1, арк.166.Відпуск посвідчення про відрядження С. Шапошнікова, направленого до Гур’євської області Казахської РСР для вирішення питань обліку та відправлення працівників Української РСР. 14 серпня 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.1, арк.171.Лист заступника завідувача фінансово-господарським сектором ЦК КП(б) Казахстану до Алматинського міськкому КП(б) Казахстану з проханням придбати валянки та ватні костюми для від’їжджаючих на роботу в Україну.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.16, арк.19.


Інформаційні повідомлення уповноважених по областях Казахстану

з реевакуації українських фахівців

 

  

Доповідна записка уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Акмолінській області І. Валуйка уповноваженому ЦК ВКП(б) з відкомандирування українських працівників з Казахської РСР Д. Гапію про стан реевакуації українських працівників до України з Акмолінської області Казахстану. 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.2, арк.1-1зв.


  

Доповідна записка уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Актюбінській області М. Ларгіної уповноваженому ЦК ВКП(б) з відкомандирування українських працівників з Казахської РСР Д. Гапію про стан реевакуації українських працівників до України з Актюбінської області Казахстану. 17 грудня 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.2, арк.49-50.


  

Доповідна записка відділу кадрів Алматинського обкому КП(б) Казахстану секретарю ЦК КП(б) Казахстану С. Яковлєву про склад реевакуйованих українських працівників з Алматинської області Казахстану. 13 квітня 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.3, арк.3-4.   Лист уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Гур’євській області С. Шапошнікова уповноваженому    ЦК ВКП(б) Д. Гапію про відхилення окремих кандидатур керівних працівників для відправлення до України. 30 вересня 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.4, арк.16.Звіт уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Гур’євській області уповноваженому ЦК ВКП(б) Д. Гапію про      підсумки роботи з відкомандирування українських працівників з Гур’євської області Казахстану. 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.4, арк.8.


  

Звіт секретаря Джамбульського обкому КП(б) Казахстану та уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Джамбульській області про відправлення з Джамбульської області до України партійних, радянських кадрів та спеціалістів за період з 15 серпня 1943 р. по 1 березня 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.4, арк.48-48зв.


  

Звіт уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Західно-Казахстанській області про кількість направлених з області працівників України у розпорядження ЦК та обкомів КП(б)У станом на 10 лютого 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.5, арк.1-1зв.


  

Доповідна записка уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Карагандинській області В. Стеценка уповноваженому ЦК ВКП(б) з відкомандирування українських працівників з Казахської РСР Д. Гапію             «Про підсумки відправлення українських кадрів з Карагандинської област і             у розпорядження ЦК КП(б) України». 1 лютого 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.6, арк.2-3.Звіт уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Кизилординській області Д. Рибченка про роботу з відправлення керівних кадрів Української РСР з Кизилординської області Казахстану станом на 30 січня 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.7, арк.1.


    

         Доповідна записка уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Кустанайській області секретарю          ЦК КП(б) Казахстану П. Суколєнову та уповноваженому ЦК ВКП(б) з відкомандирування українських працівників з Казахської РСР Д. Гапію про роботу з обліку, відбору та відкомандируванню з області керівних партійно-радянських та господарських кадрів Української РСР. 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.8, арк.31-33.


  

Інформаційна записка уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Павлодарській області уповноваженому ЦК ВКП(б) з відкомандирування українських працівників з Казахської РСР Д. Гапію про стан відбору та відкомандирування працівників до України у Павлодарській області Казахстану. 1 жовтня 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.9, арк.7-8.Доповідна записка уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Південно-Казахстанській області уповноваженому ЦК ВКП(б) з відкомандирування українських працівників з Казахської РСР Д. Гапію про стан відправлення з області керівних працівників Української РСР. 1 листопада 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.9, арк.68.


        

Доповідна записка та схема до неї уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Південно-Казахстанській області секретарю ЦК КП(б) Казахстану П. Суколєнову та уповноваженому ЦК ВКП(б) з відкомандирування українських працівників з Казахської РСР Д. Гапію про організацію відправлення з області керівних працівників УРСР. 9 листопада 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.9, арк.69-70зв.


  

Звіт уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Північно-Казахстанській області про роботу з відправлення кадрів Української РСР з Північно-Казахстанської області у розпорядження ЦК КП(б) України станом на 8 травня 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.10, арк.8-9.


  

Доповідна записка та схема до неї уповноваженого ЦК КП(б) Казахстану по Семипалатинській області уповноваженому ЦК ВКП(б) з відкомандирування українських працівників з Казахської РСР Д. Гапію про роботу з відбору та відправленню кадрів до України у Семипалатинській області Казахстану. 1943 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.11, арк.1-1зв.Відомості про працівників, відкомандированих до України із Східно-Казахстанської області Казахстану станом на 11 лютого 1944 р.

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.11, арк.76.


Листування партійних організацій, державних установ, військових

частин та евакуйованих жителів з питань повернення до України

 


ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.16, арк.80.


    

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.16, арк.136-137.ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.21, арк.89.


    

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.21, арк.109-110.


      

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.21, арк.195-195зв., 196.


    

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.22, арк.125-126.ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.24, арк.51.ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.24, арк.184.


  

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.26, арк.2-2зв.ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.26, арк.5.


  

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.26, арк.43-43зв.


  

ЦДАГО України, ф.210, оп.1, спр.26, арк.8-8зв.