Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

 

Виставка розкриває видову палітру документів ЦДАГО України про остарбайтерів – цивільне населення, примусово вивезене під час Другої світової війни з окупованих українських територій для роботи у Німеччині.

Основу представленої експозиції складають документи офіційного та особового походження, що відклалися у фонді № 166 “Комісія з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР”. Серед перших, зокрема, накази, оголошення, розпорядження окупаційних нацистських установ про реєстрацію і відправку громадян до Німеччини, списки цивільних осіб, які підлягали вивезенню, довідки та статистичні дані по окремих областях щодо кількості вивезених осіб, стенограми розповідей колишніх остарбайтерів, фотографії.

Друга складова представлена листами остарбайтерів на Батьківщину та віршами і текстами пісень, складеними на чужині примусово вивезеними українками. Листи у виставці умовно поділені на категорії: оригінали з фото відправника, з передруками витягів із листів, копії листів.


Документи німецької окупаційної влади щодо організації українського населення для примусових робітЦДАГО України, ф. 166, оп. 2, спр. 22, арк. 7; спр. 26, арк. 3 та зв., 6, 10, 12.


Списки та витяги зі списків осіб, вивезених до Німеччини, повідомлення та статистичні дані по окремим областям стосовно примусового вивизення населення до НімеччиниЦДАГО України, ф. 166, оп. 2, спр. 26, арк. 11, 13; оп. 3, спр. 348, арк. 1, 16зв.,47; оп. 3, спр. 200, арк. 1, 3, 5, 7, 9, 10.


Листи остарбайтерів на Батьківщину
Пояснення невідомого щодо особливостей подання інформації у листах остарбайтерів в умовах цензурування з боку нацистської влади

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 2, спр. 17, арк. 78.
Оригінали листів з фото відправника та передруком

ЦДАГО України, ф.166, оп. 2, спр. 45, арк. 187 та зв.; 190, 192 та зв.; спр. 46, арк. 8-9; 38-39; 73а-74; 123-124, 127-128, 135-136, 155-156, 162-163, 166-167, 180-181; спр. 102, арк. 142, 144 та зв., 144а.; спр. 103, арк. 219 та зв., 176-177, 295-296; спр. 104, арк. 7-8; спр. 105, арк. 16-17.
Оригінали листів без фото

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 2, спр. 15, арк. 37зв.-38зв.; спр. 20, арк. 14 та зв., арк. 20-21; спр. 38, арк. 1, 3 та зв.; спр. 40, арк. 3 та зв., 4; спр. 41, арк. 1, 3 та зв.; спр. 42, арк. 32-33; спр. 105, арк. 21-22.
Копії листів

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 2, спр. 3, арк. 3, 5, 6 та зв., 7, 11 та зв.; спр. 13, арк. 1; спр. 14, арк. 17-18; спр. 16, арк. 16; спр. 20, арк. 48; спр. 41, арк. 10-14.


Вірші та тексти пісень, складені на чужині примусово вивезеними українкамиЦДАГО України, ф. 166, оп. 3, спр. 111, арк. 5зв., 6, 9, 9зв., 11зв., 12, 12 зв.; спр. 354, арк. 20, 21, 26а, 27 та зв., 28, 33.


Стенограми розповідей колишніх остарбайтерів
ЦДАГО України, ф. 166, оп. 2, спр. 107, арк. 4-8; спр. 310, арк. 3-12; арк. 13-20.


Фотографії
Вивезення жителів України на примусову працю до Німеччини. 1941 р.

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 3, спр. 264, арк. 2, 3.
Жінки, примусово вивезені до Німеччини, працюють на підприємстві з укладання кабелю. 1942 р.

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 3, спр. 264, арк. 4.
Реєстрація громадян на біржі праці у м. Києві для вивезення до Німеччини. 1941 р.

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 3, спр. 264, арк. 6, 8.
Остарбайтери на залізничній станції Фастів перед відправленням до Німеччини. 1942 р.

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 3, спр. 264, арк. 9.
Жінки на примусовій праці у м. Гамбурзі (Німеччина). 27 квітня 1942 р.

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 3, спр. 264, арк. 10.
Вивезення жителів м. Києва на примусову працю до Німеччини. 1942 р.

ЦДАГО України, ф. 166, оп. 3, спр. 264, арк. 11.