Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

 

Статут Центрального союзу українського студентства, ухвалений Конгресом українського студентства західних земель України та еміграції. 4 липня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 513, арк. 31-33.Протокол спільного засідання управ ЦеСУСу і ЦеДУСу. 28 серпня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 691, арк. 1-2.Правильник (порядок) виплачування членських вкладок і встановлення їх висоти. Січень 1923 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 522, арк. 33 та зв.Загальна схема організації Управи ЦеСУСу. Січень 1923 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 522, арк. 40.Проєкт місячного бюджету Управи і Ради Центрального союзу українського студентства. Січень 1923 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 522, арк. 41.