Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Лист ВУЦВК окружним виконавчим комітетам з рекомендацією використовувати таблиці

“Академічного українського правопису” як наочне приладдя для розповсюдження

української мови. 3 серпня 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1976, арк. 48.


Циркулярний лист ЦК КП(б)У місцевим органам щодо проведення українізації

радянського апарату УСРР. 25 серпня 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1976, арк. 1.Із довідки інформаційно-статистичного відділу ЦК КП(б)У про підсумки українізації

партійного апарату. 4 лютого 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2335, арк. 5, 7.


Із протоколу засідання Комісії по українізації при Бюро ЦК ЛКСМУ

від 28 вересня1926 р. з питання щодо доповіді про стан українізації апарату ЦК ЛКСМУ.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр. 195 в, арк. 23.


Витяг із протоколу засідання Комісії Політбюро ЦК КП(б)У по українізації

від 11 жовтня 1926 р. з питання про українізацію транспорту.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2247, арк. 33.Положення про перевірку знань української мови службовцями радянських установ.

23 грудня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2252, арк. 55-56.Витяг із Положення про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові

української культури. 1927 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2456, арк. 77-78, 89-90.


Із довідки інформаційного відділу ЦК ЛКСМУ з питань українізації. 1927 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр. 286, арк. 1.


Лист ЦК КП(б)У до ЦК ВКП(б) з проханням надати матеріальну допомогу та приміщення

українським громадським культурно-освітнім організаціям Москви. 11 січня 1930 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 3112, арк. 3.


Лист генерального секретаря ЦК ВКП(б)У Й. Сталіна та голови РНК СРСР В. Молотова

до ЦК КП(б)У з повідомленням про постанову ЦК ВКП(б) та РНК СРСР від

15 грудня 1932 р. щодо припинення українізації низки районів СРСР. Грудень 1932 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 5282, арк. 4.