Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

   

Витяг з інструкції “Партизанські загони та їх тактика”, надісланої

Оперативним управлінням Генштабу Червоної Армії у штаб Південного фронту

для використання при організації партизанського руху. 20 липня 1941 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 9, спр. 1, арк. 1-2.


Узагальнюючі дані 4-го відділу НКВС УРСР про бойові дії партизанських загонів

і диверсійних груп на окупованій території України за період

з 22 жовтня по 15 листопада 1941 р. Не раніше 15 листопада 1941 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 870, арк. 21.


     

Проект постанови ДКО СРСР про зміни в організації Українського штабу

партизанського руху, підготовлений УШПР. 26 червня 1942 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 1, арк. 1, 1а, 2.


   

Повідомлення Центрального штабу партизанського руху з визначенням території

діяльності Українського штабу партизанського руху. 5 липня 1942 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 1, арк. 33-34.


     

Довідка начальника УШПР Т. Строкача про кількісний склад партизанів України і

результати їх бойової та диверсійної діяльності в тилу ворога. 25 вересня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 138, арк. 24-26.


   

Витяг із плану роботи Представництва УШПР при Військовій раді Південно-

Західного фронту на період з 1 квітня по 30 травня 1943 р., затвердженого командувачем

військами фронту генерал-полковником Р. Малиновським. 9 квітня 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 2, спр. 381, арк. 33, 36.


   

Постанова Оргбюро ЦК КП(б)У “Про використання резерву партизанських

кадрів, які перебувають у розпорядженні представників УШПР

при військових радах Воронезького, Південного та Південно-Західного фронтів”.

15 липня 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 2, спр. 6, арк. 1-2.


Шифротелеграма заступника начальника УШПР І. Старінова начальникові штабу

2-го Українського фронту щодо подальшої долі партизанських загонів,

які виходять на лінію фронту. 22 листопада 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 1303, арк. 51.


   

Витяг із оперативного плану розвитку партизанського руху та активізації бойових

і диверсійних дій партизанів на травень 1944 р., розробленого Представництвом

УШПР при Військовій раді 2-го Українського фронту та затвердженого

командувачем військами фронту маршалом Радянського Союзу І. Конєвим.

13 травня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 2, спр. 294, арк. 1, 5.


Шифротелеграма першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова командуванню

Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання стосовно взаємовідносин

українських та білоруських партизанів. 29 вересня 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 1297, арк. 82.


Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про надання допомоги

Польському штабу партизанського руху”. 28 квітня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 53, арк. 70.


   

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про надання допомоги

Чехословацькій компартії в організації партизанського руху на території

Чехословаччини”. 17 червня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 54, арк. 18-19.


Повідомлення ЦК КП(б)У Й. Сталіну про направлення українських партизанських

загонів на територію Чехословаччини. Серпень 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 48, арк. 29.


   

Довідка УШПР про чисельність партизанських з’єднань і загонів, діючих на

території Чехословаччини та Угорщини станом на 1 грудня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 46, арк. 3-4.


Лист секретаря ЦК Компартії Чехословаччини К. Готвальда першому секретареві

ЦК КП(б)У М. Хрущову з подякою за допомогу в розгортанні антифашистської

збройної боротьби на чехословацькій території. 30 червня 1945 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 22, спр. 46, арк. 27.


Наказ №0027 начальника ЦШПР П. Пономаренка “Про порядок зберігання

архівних матеріалів партизанського руху”. 7 березня 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 15, арк. 34.


Розпорядження начальника ЦШПР П. Пономаренка начальникові УШПР

Т. Строкачу стосовно організації звітності та інформування про діяльність

українських партизанів. Березень 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 42, арк. 53.


Шифротелеграма начальника УШПР Т. Строкача комісарам партизанських

з’єднань про необхідність ведення та відправлення до Штабу щоденників бойової

діяльності з’єднань. 31 серпня 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 62, оп. 1, спр. 1293, арк. 193.