Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

Лист організаційно-інструкторського бюро Всесоюзної ЦРПС в Україні до ЦК КП(б)У щодо необхідності

отримання інструкцій та матеріалів з професійного руху для роботи в губерніях. 5 січня 1920 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 164, арк. 38.Повідомлення про відкриття губернського з’їзду профспілок харчової промисловості

Катеринославської губернії. 18 червня 1920 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 231, арк. 40.Лист секретаря Укрбюро ВЦРПС І. Мусульбаса до генерального секретаря ЦК КП(б)У Е. Квірінга щодо

необхідності підвищення заробітної платні сільським вчителям, лікарям, агрономам. 27 червня 1924 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1959, арк. 79.Інформація Укрбюро Всеросійської центральної ради профспілок до ЦК КП(б)У про підвищення заробітної платні професорському складу. 19 вересня 1924 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1959, арк. 114.
Інструкція Всеукраїнської ради професійних спілок з підготовки та проведення перевиборів низових профспілкових органів. 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2203, арк. 3зв.Постанова Секретаріату ЦК КП(б)У від 5 серпня 1927 р. “Про Всеукраїнський з’їзд профспілки гірників”.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2436, арк. 150.Лист ВЦРПС і ВУРПС в ЦК КП(б)У щодо проблем побудови і використання у Києві профспілкового

трансляційного вузла для розгортання культурно-масової роботи і взаємодії між профспілковими організаціями. 19 вересня 1929 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2907, арк. 16.Посвідчення С. В. Косіора – делегата на Всесоюзний з’їзд робітників вугільної промисловості. 1931 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 4166, арк. 21.Постанова бюро Київського обкому КП(б)У від 2 квітня 1935 р.

“Про поліпшення роботи професійних спілок”.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20 спр. 6621, арк. 43.