Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

  

Шифротелеграма голови ДКО Й. Сталіна першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову щодо цивільного населення та його майна у зв’язку з відступом частин Червоної армії. 10 липня 1941 р.

РДАСПІ, ф. 17, оп. 167, спр. 60, арк. 24-25.


  

Постанова ДКО “Про розформування Західного, Київського та Одеського воєнних округів” та супровідна записка до неї. 10 вересня 1941 р.

РДАСПІ, ф. 644, оп. 2, спр. 17, арк. 102, 103.Доповідна записка голови Комітету у справах кінематографії при РНК СРСР І. Большакова заступникові голови ДКО В. Молотову про розміщення в містах республік Середньої Азії та Казахстану евакуйованих кіностудій художніх фільмів. 15 грудня 1941 р.

РДАСПІ, ф. 82, оп. 2, спр. 878, арк. 1.


     

Постанова ДКО “Про відновлення засобів радіозв’язку та радіомовлення в м. Києві”. 25 лютого 1944 р.

РДАСПІ, ф. 644, оп. 2, спр. 288, арк. 179-181.Записка М. Хрущова Й. Сталіну з проханням затвердити постанову ДКО “Про будівництво висоководного автогужового мосту через р. Дніпро в районі м. Києва”. 18 листопада 1943 р.

РДАСПІ, ф. 644, оп. 2, спр.252, арк. 120.Постанова ДКО “Про будівництво висоководного автогужового мосту через р. Дніпро в районі міста Києва”. 15 грудня 1943 р.

РДАСПІ, ф. 644, оп. 2, спр. 252, арк. 116.


  

Витяг із постанови ДКО “Про відбудову Подільського та Дарницького залізничних мостів через р. Дніпро в м. Києві”. 15 травня 1944 р.

РДАСПІ, ф. 644, оп. 2, спр. 334, арк. 165, 167.


  

Постанова ДКО “Про розбирання зруйнованих будівель, очищення та підготовку до відбудови вулиці Хрещатик та центральних кварталів м. Києва”. 12 квітня 1944 р.

РДАСПІ, ф. 644, оп. 2, спр. 310, арк. 111-112.Постанова ДКО “Про повернення майна, що належало Київській бібліотеці та Музею революції УРСР, вивезеного до Німеччини”. 5 липня 1945 р.

РДАСПІ, ф. 644, оп. 2, спр. 512, арк. 188.