Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters


Оголошення коменданта м. Києва про розстріл 400 чоловіків – мешканців міста за пошкодження засобів зв’язку. 29 листопада 1941 р.

РДВА, ф. 1275к, оп. 5, спр. 481, арк. 133.     

Відомості про діяльність та арешти учасників Київського міського підпілля (зі звіту №7 про діяльність айнзацгруп поліції безпеки та СД в СРСР з 1 по 30 листопада 1941 р.).

РДВА, ф. 500к, оп. 1, спр. 25, арк. 155, 166зв., 167.


  

Відомості про зростання боротьби з комуністами в м. Києві, про арешт 350 чоловік, із яких 60 комуністів було розстріляно (зі звіту №10 про діяльність айнзацгруп поліції безпеки та СД в СРСР з 1 по 28 лютого 1942 р.).

РДВА, ф. 500к, оп. 1, спр. 770, арк. 32, 37зв.


     

Відомості про ліквідацію в м. Києві підпільної організації, яка “займалась виготовленням та поширенням листівок і вела антинімецьку пропаганду”, про арешт колишніх співробітників НКВС, розстріл підпільників (зі звіту №11 про діяльність айнзацгруп поліції безпеки та СД в СРСР з 1 по 31 березня 1942 р.).

РДВА, ф. 500к, оп. 1, спр. 25, арк. 316, 323 та зв.


  

Витяг із донесення айнзацгрупи СС про проведення в м. Києві з 1 березня по 3 квітня 1942 р. операції зі знищення 1 315 підпільників (із бюлетеня начальника поліції безпеки та СД “Донесення про події в СРСР” №190 від 8 квітня 1942 р.).

РДВА, ф. 500к, оп. 1, спр. 773, арк. 211, 239.


     

Відомості про створення в м. Києві нової підпільної організації “Народно-демократична партія”, яка “займалась розвідувальною діяльністю, постачанням зброї з метою підготовки повстання” (із бюлетеня начальника поліції безпеки та СД “Повідомлення з окупованих східних областей” №5 від 29 травня 1942 р.).

РДВА, ф. 500к, оп. 1, спр. 775, арк. 86, 89, 90.


  

Відомості про арешт в м. Києві 100 членів нелегального комуністичного союзу молоді (із бюлетеня начальника поліції безпеки та СД “Повідомлення з окупованих східних областей” №13 від 24 липня 1942 р.).

РДВА, ф. 500к, оп. 1, спр. 775, арк. 340, 346.


     

Відомості про діяльність у м. Києві підпільної організації, чисельністю 80 чоловік, яка “займалась крім терору виготовленням фальшивих документів, перепусток, робітничих та продуктових карток” (із бюлетеня начальника поліції безпеки та СД “Повідомлення з окупованих східних областей” №24 від 9 жовтня 1942 р.).

РДВА, ф. 500к, оп. 1, спр. 776, арк. 169, 176, 177.


  

Відомості про проведення в м. Києві операції проти підпільної комуністичної організації під назвою “Штаб з охорони в м. Києві важливих об’єктів воєнного значення”, завданням якої було “при відступі німців із міста перешкоджати знищенню воєнних заводів та інших об’єктів воєнного значення” (із бюлетеня начальника поліції безпеки та СД “Повідомлення з окупованих східних областей” №49 від 9 квітня 1943 р.).

РДВА, ф. 500к, оп. 1, спр. 791, арк. 105, 113.