Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

  

Доповідна записка народного комісара освіти УСРР В. Затонського до ЦК КП(б)У про відзначення 120-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка. 29 травня 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6230, арк. 1-2.



Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про 120-річний ювілей з дня народження Тараса Шевченка”. 17 червня 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 308, арк. 61.



Повідомлення заступника наркома освіти УСРР А. Хвилі секретареві ЦК КП(б)У П. Постишеву про будівництво пам’ятника Т. Г. Шевченку в Харкові та меморіального музею і пам’ятника

на могилі поета в Каневі. 8 вересня 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6230, арк. 7.



Повідомлення генерального секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора обкомам партії про відкриття

24 березня 1935 року пам’ятника Т. Г. Шевченку в Харкові. Березень 1935 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 6656, арк. 1.


  

Лист скульптора М. Манізера генеральному секретареві ЦК КП(б)У С. Косіору

щодо проектів пам’ятника Т. Г. Шевченку для м. Києва. 29 березня 1937 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 7103, арк. 58, 59.


  

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про хід підготовки до святкування

125-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка”. 16 лютого 1939 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 508, арк. 91-92.



Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про відкриття пам’ятника Т. Г. Шевченку на могилі поета”.

13 червня 1939 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 511, арк. 113.



Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про видання творів Т. Г. Шевченка”. 28 березня 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 338, арк. 164.


  

Лист редактора видавництва “Академія” Л. Полонської секретареві ЦК КП(б)У М. Попову

з приводу видання 2-х томів творів Т. Г. Шевченка. 17 квітня 1937 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 7100, арк. 126 та зв.



Лист Міністерства кінематографії СРСР першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову щодо затвердження тематичного плану українського кінематографу на 1948 рік, у якому передбачається вихід художнього фільму “Тарас Шевченко”. 11 лютого 1948 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 5071, арк. 2.


     

Титульна сторінка рукопису літературного кіносценарію “Тарас Шевченко” І. Савченка та О. Ільченка, надісланого першому секретареві ЦК КП(б)У М. Хрущову, та супровідна записка до нього. 16 грудня 1948 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 30, спр. 999, арк. 1, 113-114.



Лист Державного музею Т. Г. Шевченка Академії наук УРСР секретареві ЦК Компартії України О. Кириченку з пропозицією про найменування одного з районів міста Києва на честь Т. Г. Шевченка. 9 липня 1957 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 657, арк. 80.



Сторінки з тижневика “Українська республіка” (Париж) з повідомленням про відзначення Шевченківських свят у Парижі. 15 березня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 31, арк. 7 та зв.



Запрошення Управи Українського республікансько-демократичного клубу в Празі С. Смаль-Стоцькому взяти участь в “академії” пам’яті Т. Г. Шевченка. 3 березня 1932 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 2, спр. 243, арк. 89.



Сторінки з часопису “Український тиждень” (Прага) з повідомленням про відзначення Шевченківських свят у Празі. 20 березня 1933 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 45, арк. 5 та зв.



Повідомлення Української пресової служби (Берлін) “В поклоні Т. Шевченкові” про концерт у Берліні. 16 квітня 1939 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 3, спр. 6, арк. 75.



Рекламні проспекти програм шевченківського концерту, проведеного в США Лігою американських українців. 1961 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 1648, арк. 106, 108.



Лист міністра закордонних справ УРСР Л. Паламарчука до ЦК Компартії України про спорудження у Вашингтоні пам’ятника Т. Г. Шевченку. 8 лютого 1963 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 2144, арк. 6.



Лист секретаря ЦК Компартії Казахстану Н. Джандільдіна секретареві ЦК Компартії України А. Скабі про оновлення експозиції музею Т. Г. Шевченка у м. Форт-Шевченко. 5 лютого 1964 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5894, арк. 48.



Лист генерального секретаря ЦК Болгарської компартії Т. Живкова першому секретареві ЦК Компартії України П. Шелесту з повідомленням про видання “Кобзаря” болгарською мовою. 22 червня 1964 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 31, спр. 2369, арк. 3.



Витяг з повідомлення Українського товариства дружби і культурного зв’язку з зарубіжними країнами до ЦК Компартії України щодо можливості фінансової допомоги грецько-радянському товариству у виданні творів Т. Г. Шевченка новогрецькою мовою. 28 липня 1964 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 5894, арк. 230.