Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

  

Витяг із метричної книги с. Калинівка Дмитрієвського повіту Курської губернії із записом про народження Микити Хрущова. 11 квітня 1894 р.

ЦДАГО України, ф. 39, оп. 4, спр. 223, арк. 28.


  

Анкета, написана рукою М. Хрущова під час прийому до робітничого факультету Донецького гірничого технікуму ім. Артема. 24 серпня 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 39, оп. 4, спр. 223, арк. 1 та зв.


  

Облікова картка М. Хрущова, заповнена під час прийому до Донецького гірничого технікуму ім. Артема. Серпень 1922 р.

ЦДАГО України, ф. 39, оп. 4, спр. 223, арк. 2 та зв.


  

Постанова Пленуму ЦК КП(б)У про обрання М. Хрущова виконуючим обов’язки

першого секретаря ЦК КП(б)У. 27 січня 1938 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр. 566, арк. 1, 2.


  

Постанова Пленуму ЦК КП(б)У про обрання М. Хрущова першим секретарем ЦК КП(б)У. 18 червня 1938 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр. 575, арк. 1-2.


  

Витяг із листа академіка Є. Патона першому секретарю ЦК КП(б)У М. Хрущову відносно роботи Інституту електрозварювання АН УРСР у м. Нижній Тагіл Свердловської області. 6 березня 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 408, арк. 2, 4.


  

Телеграма першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова академіку Є. Патону на лист від 6 березня 1943 р. відносно Інституту електрозварювання АН УРСР. 25 березня 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 408, арк. 6.


  

Зліва направо: секретар ЦК КП(б)У Д. Коротченко, перший секретар ЦК КП(б)У М. Хрущов, заступник голови Раднаркому УРСР В. Старченко, голова Раднаркому УРСР Л. Корнієць. Березень 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 240, оп. 1, спр. 52, арк. 20.


  

Повідомлення першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова Й. Сталіну про зустріч із представниками православної церкви м. Києва. 22 лютого 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1030, арк. 1.


  

Вітальна телеграма М. Бажана з нагоди 50-річчя від дня його народження М. Хрущова. 17 квітня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 742, арк. 84.


  

Вітальна телеграма Г. Юри з нагоди 50-річчя від дня його народження М. Хрущова. 17 квітня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 743, арк. 7.


  

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про затвердження М. Хрущова головою Раднаркому УРСР із залишенням його одночасно на посаді першого секретаря ЦК КП(б)У. 5 лютого 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 62, спр. 342, арк. 72а.


  

Постанова Пленуму ЦК КП(б)У про обрання М. Хрущова першим секретарем ЦК КП(б)У та звільнення його від обов’язків голови Ради Міністрів УРСР. 26 грудня 1947 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр. 759, арк. 1, 2.


  

Постанова Пленуму ЦК КП(б)У про звільнення М. Хрущова від обов’язків першого секретаря ЦК КП(б)У

в зв’язку із обранням його секретарем ЦК ВКП(б) та першим секретарем Московського обкому ВКП(б).

16 грудня 1949 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 1, спр. 896, арк. 39.


        

Перший секретар ЦК КПРС М. Хрущов під час візитів до України. Кінець 1950-х – початок 1960-х років.

ЦДАГО України, ф. 240, оп. 1, спр. 56, арк. 26, 38, 90, 91.