Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

     

Витяг із постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У “Про переселення колгоспників у Куйбишевський район Кримської АРСР”. 18 серпня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 772, арк. 119, 123, 124.


     

Постанова Політбюро ЦК КПУ “Про передачу Кримської області зі складу Російської РФСР до складу Української РСР”. 12 лютого 1954 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 2184, арк. 33-35.


     

Проект листа першого секретаря ЦК КПУ О. Кириченка першому секретареві ЦК КПРС М. Хрущову стосовно врегулювання питання з повернення і проживання громадян, виселених із Кримської області в 1944 р., поданий Кримським обкомом партії. 15 березня 1954 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 3614, арк. 6-8.Копія Указу Президії Верховної Ради СРСР “Про зняття обмежень по спецпоселенцях з кримських татар, балкарців, турків – громадян СРСР, курдів, хемшилів та членів їх сімей, виселених у період Великої Вітчизняної війни”. 28 квітня 1956 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6321, арк. 16.


  

Копія постанови Ради Міністрів УРСР “Про розселення татар, німців, греків, болгар, вірменів та інших осіб, які раніш проживали в Кримській області, а зараз повертаються з місць спецпоселення”. 15 грудня 1956 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6321, арк. 18-19.Повідомлення міністра внутрішніх справ УРСР О. Бровкіна до адміністративного відділу ЦК КПУ про кількість татар, виселених із Кримської області. 8 жовтня 1958 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 4740, арк. 81.


        

Лист першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста в ЦК КПРС щодо повернення осіб татарської національності на постійне місце проживання в Крим. 22 червня 1966 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6166, арк. 1-4.


        

Довідка голови Комітету державної безпеки при Раді Міністрів УРСР В. Нікітченка, генерального прокурора УРСР Ф. Глуха та міністра внутрішніх справ УРСР І. Головченка, направлена першому секретареві ЦК КПУ П. Шелесту, про виселення з Криму осіб татарської та інших національностей і зняття з них обмежень по спецпоселенню. 15 квітня 1967 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6321, арк. 12-15.Повідомлення першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста в ЦК КПРС про розгляд проекту постанови ЦК КПРС та Указу Президії Верховної Ради СРСР “Про громадян татарської національності, що проживають в Криму”. 15 серпня 1967 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6272, арк. 110.


              

Витяг із Заяви жінок, молоді, дітей, всього кримськотатарського народу щодо свого нерівноправного становища серед народів СРСР. 2 жовтня 1967 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 24, спр. 6321, арк. 56, 59-61, 71, 74.


     

Витяг із інформаційного повідомлення Кримського обкому партії в ЦК КПУ щодо поведінки громадян татарської національності, які в минулому проживали в Криму. 8 квітня 1968 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 72, арк. 6-8.


        

Звернення кримських татар, які повернулися на Батьківщину, в Крим, до громадськості України. 26 серпня 1968 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 72, арк. 38-41.


  

Довідка про кількість осіб татарської національності, зареєстрованих у Криму станом на 1 грудня 1969 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 218, арк. 19-20.


  

Довідка голови Державного комітету Ради Міністрів УРСР з використання трудових ресурсів О. Денисенка в ЦК КПУ про прибуття в Кримську область із Узбецької РСР громадян татарської національності в порядку планового переселення. 9 листопада 1972 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 702, арк. 2-3.


  

Довідка з питань повернення кримських татар на місця колишнього проживання станом на 1 травня 1978 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 1740, арк. 10-11.


  

Повідомлення першого секретаря ЦК КПУ В. Щербицького в ЦК КПРС про стан переселення в Кримську область громадян татарської національності та з пропозицією посилити паспортний режим. 5 липня 1978 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 1740, арк. 7-8.


              

Витяг із колективного звернення кримських татар до Всесоюзної конференції КПРС та до всіх членів партії. Не пізніше 18 березня 1988 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 3368, арк. 29, 31-32, 36-38.


           

Резолюція Центральної ради Організації кримськотатарського національного руху (м. Учкозь) з приводу проекту платформи КПРС у галузі національної політики. 10 вересня 1989 р.

ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 83, арк. 2-5.


     

Доповідна записка завідувача ідеологічного відділу ЦК КПУ І. Мусієнка в ЦК КПУ про курултай кримськотатарського народу. 2 липня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2921, арк. 25-27.Звернення Секретаріату Української Республіканської партії із закликом створити фонд допомоги кримським татарам. 30 серпня 1990 р.

ЦДАГО України, ф. 271, оп. 1, спр. 12, арк. 87.Звернення Ради Української Республіканської партії до українців Криму із закликом до організації кримськотатарського національного руху. 18 листопада 1990 р.

ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 106, арк. 9.Звернення Народного Руху України до всіх осередків Руху, всіх демократичних організацій України із закликом підтримати кримських татар та їх прагнення повернутися на Батьківщину, опубліковане у збірнику документів “Другі Всеукраїнські збори Народного Руху України 25-28 жовтня 1990 року”. 1990 р.

ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 85, арк. 30зв.Лист голови Народного Руху України В. Чорновола до Меджлісу кримськотатарського народу у зв’язку з 50-ми роковинами депортації з Криму кримських татар. 17 травня 1994 р.

ЦДАГО України, ф. 270, оп. 1, спр. 207, арк. 40.