Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

  

Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про Спілку комуністичної молоді” (протокол засідання Політбюро). 6 червня 1919 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 1, арк. 29.


     

Витяг із циркуляра ЦК ЛКСМУ всім губернським комітетам КП(б)У “Про ріст і створення нових осередків”. 1923 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр. 32, арк. 2, 5, 6.


  

Таблиця з даними про склад ЛКСМУ станом на 1 січня 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр. 60, арк. 2.


     

Довідка Бюро ЦК ЛКСМУ про участь комсомолу в ліквідації неписьменності в 1930/1931 році. 31 липня 1930 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр.176, арк. 12-14.


  

Лист секретаря ЦК ЛКСМУ О. Гапеєва Харківському, Дніпропетровському, Київському, Одеському та Вінницькому обкомам про проведення мобілізації комсомольців на роботи на шахтах Донбасу та на будівництві Запоріжсталі. 27 жовтня 1932 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр. 820, арк. 14.


     

Лист письменника М. Островського генеральному секретареві ЦК ЛКСМУ С. Андрєєву щодо передачі йому друкарської машинки та постанова Бюро ЦК ЛКСМУ “Про друкарську машинку письменнику М. Островському”. 25 серпня, 1 вересня 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр. 1102, арк. 2 та зв., 1.


  

Лист генерального секретаря ЦК ЛКСМУ С. Андрєєва до всіх обкомів про збір макулатури комсомольськими та піонерськими організаціями. 1934 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр. 691, арк. 4.


  

Статистичний звіт про склад ЛКСМУ станом на 1 січня 1935 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр. 60, арк. 140 та зв.


  

Лист секретаря ЦК ЛКСМУ Й. Краєвського до мандатної комісії ХІІІ Всеукраїнського з’їзду рад про участь ЛКСМУ у всесоюзному рейді “Легкої кінноти” з перевірки санітарного та

культурного стану культурно-побутових установ. 13 січня 1935 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 1, спр. 449, арк. 72.


  

Звернення першого секретаря ЦК КП(б)У М. Хрущова до комсомольської молоді України

з нагоди 25-ї річниці ВЛКСМ. 7 жовтня 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 10, спр. 75, арк. 28-29.


  

Листівка одного із підпільних обкомів ЛКСМУ із закликом до молоді України на боротьбу з ворогом. 2 грудня 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 10, спр. 54, арк. 44.


  

Лист Й. Сталіна у відповідь на лист комсомольської молоді України про збір коштів на створення танкової колони “За Радянську Україну”. 1943 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 2, спр. 65, арк. 1.


  

Довідка відділу шкільної молоді та піонерів ЦК ЛКСМУ про участь комсомольців і молоді України в улаштуванні дітей-сиріт і допомозі дітям фронтовиків. 12 квітня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 3, спр. 1202, арк. 37-38.


     

Довідка відділу шкіл ЦК ЛКСМУ про шефство комсомолу над дитячими будинками. 24 липня 1944 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 3, спр. 1202, арк. 145-147.Фотографія зборів молоді артілі “Сіткогаз” промкооперації Львівщини,

присвячених скликанню ХІІІ з’їзду ЛКСМУ. Грудень 1946 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 9, спр. 10, арк. 2.


  

Лист секретаря ЦК ЛКСМУ С. Вовченка до ЦК ВЛКСМ та Комісії з реабілітації комсомольських працівників і комсомольців, репресованих у роки культу особи. 5 лютого 1990 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 20, спр. 4119, арк. 9-10.


     

Постанова Секретаріату ЦК ЛКСМУ “Про оздоровлення та лікування дітей, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС, на 1991 рік” (протокол засідання Секретаріату). 2 квітня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 18, спр. 2265, арк. 11-13.Звернення Бюро ЦК ЛКСМУ (МДС) до Президії Верховної Ради України щодо подальшої долі Спілки. 26 серпня 1991 р.

ЦДАГО України, ф. 7, оп. 18, спр. 2261, арк. 24.