Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters


Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про автокефальну церкву в Україні”

(витяг із протоколу засідання Політбюро). 28 травня 1921 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 116.Постанова Антирелігійної комісії при ЦК КП(б)У “Про автокефальну українську церкву”

(витяг із протоколу засідання комісії). 24 травня 1923 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1772, арк. 3.Постанова пленуму Всеукраїнської антирелігійної комісії “Про автокефалію”

(витяг із протоколу засідання пленуму). 13 квітня 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2006, арк. 59.


     

Витяг із доповідної записки про діяльність Української автокефальної церкви в Україні

станом на 15 жовтня 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2007, арк. 1, 3, 4.Постанова Політбюро ЦК КП(б)У “Про автокефальну церкву”. 30 жовтня 1925 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 3, арк. 136.


     

Витяг з листа Всеукраїнської православної церковної ради до Константинопольського патріарха Василя ІІІ

щодо підпорядкування йому Української православної церкви в Польщі. 13 лютого 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 506, арк. 1, 3, 4.Пропозиції Комісії Політбюро ЦК КП(б)У по церковних справах щодо політики

стосовно релігійних угрупувань, затверджені постановою Політбюро від 25 лютого 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4, арк. 84.


  

Лист Всеукраїнської православної церковної ради до редакції газети “Комуніст” щодо спростування фактів,

опублікованих у статті “Контрреволюція під церковним прапором”. 31 травня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2318, арк. 66 та зв.


     

Витяг із резолюції наради представників Української автокефальної православної церкви.

1 вересня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2318, арк. 51, 54, 55.


     

Доповідна записка начальників секретно-оперативного управління та секретного відділу

Державного політичного управління К. Карлсона та В. Горожаніна

генеральному секретареві ЦК КП(б)У Л. Кагановичу “Про автокефалістів-липківців”.

Не раніше 3 вересня 1926 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2318, арк. 49 та зв., 50.