Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters


Повідомлення директора Чорнобильської АЕС В. Брюханова в Київський обласний комітет КПУ про вибух на енергоблоці № 4 ЧАЕС. 26 квітня 1986 р.

Державний архів Київської області, ф. П-5, оп. 113, спр. 293, арк. 48.Доповідна записка секретаря Київського обласного комітету партії Г. Ревенка в ЦК КПУ про аварію на Чорнобильської АЕС. 26 квітня 1986 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2997, арк. 1, 2-3.Руїни 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. 1986 р.

Державний архів Житомирської області, реєстр. № 16466.Наказ Міністерства внутрішніх справ УРСР “Про створення оперативного штабу в зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС”. 26 квітня 1986 р.

Із фондів Галузевого державного архіву МВС України.Доповідна записка міністра внутрішніх справ УРСР І. Гладуша в ЦК КПУ про заходи з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 27 квітня 1986 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2996, арк. 1-2.Лист Київського обласного комітету КПУ міським і районним комітетам партії про аварію на Чорнобильській АЕС. 29 квітня 1986 р.

Державний архів Київської області, ф. П-5, оп. 118-г, спр. 16, арк. 1.Доповідна записка міністра охорони здоров’я УРСР А. Романенка в ЦК КПУ про радіаційний стан і наявність радіоактивних речовин у навколишньому середовищі. 3 травня 1986 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2996, арк. 17-18.Доповідна записка відділу науки і навчальних закладів ЦК КПУ про деякі першочергові питання у зв’язку із ситуацією в районі Чорнобильської АЕС. 29 квітня 1986 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2995, арк. 1, 2-3.Повідомлення відділу організаційно-партійної роботи ЦК КПУ про морально-психологічний стан населення та роз’яснювальну роботу партійних органів у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС. 30 квітня 1986 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2995, арк. 4-6.Графіки радіаційного стану в містах Чорнобиль та Київ від перших днів аварії до 12 червня 1986 р.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 25, спр. 2995, арк. 12.Донесення відділу охорони здоров’я виконкому Рівненської обласної ради народних депутатів про радіаційний стан на території області на 17 годину 30 квітня 1986 р.

Державний архів Рівненської області, ф. Р-7, оп. 14, спр. 1, арк. 1.